SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Centre Oecuménique ja valon juhlaa kaduilla, kujilla ja aukioilla

Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission pääsihteeri Doris Peschke valotti järjestön historiaa ja nykyisyyttä.Piispa Teemu ojensi Elizabeta Kitanovicille tuliaisen Suomesta.

Brysselin Eurooppa-kortteleissa sijaitsee Centre Oecuménique, jossa CCME:lla eli Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissiolla ja Euroopan kirkkojen konferenssin Kirkko ja yhteiskunta -komissio on toimipisteensä. 

 

Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission pääsihteeri Doris Peschke kertoi järjestön historiasta ja tämän hetken kriittisistä kysymyksistä. Niitä ovat EU:n ulkorajoilla tapahtuvat murhenäytelmät ja toisaalta siirtolaisten turvaton asema EU:n sisällä. EU:ssa on kehitetty yhtenäistä järjestelmää turvapaikkahakemusten käsittelemiseksi, mutta toistaiseksi vain maahantulijoiden kontrolli on yhtenäistetty, ei oleskeluluvan perusteita.

 

CCME on asiantuntijajärjestö, jonka jäsenkuntaan kuuluu kirkkoja, kirkkojen neuvostoja ja kansallisia asiantuntijajärjestöjä. Suomesta jäsenenä on ev.lut. kirkko. Yhteistyö SEN:n kanssa on ollut jo vuosia hyvin tiivistä, ja CCME:n verkosto on ollut olennaisen tärkeä Suomen kirkkojen toiminnassa turvapaikanhakijoiden ja muiden turvattomassa tilanteessa olevien ihmisten puolesta.

 

Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) Kirkko ja yhteiskunta -komission (Church and Society Commission, CSC) ihmisoikeusasiantuntija Elizabeta Kitanovic kertoi komission taustasta ja tulevaisuudesta. Komissiolla on 50-vuotinen historia, josta alle puolet se on ollut yhteydessä EKK:oon. Nyt EKK:n reformin yhteydessä heinäkuussa 2013 Budapestissa pidetyn yleiskokouksen päätöksellä CSC ja konferenssin toinen, dialogikomissio (Churches in Dialogue, CiD) lakkautuvat. 1.1. 2014 EKK:n pääsihteeristä tulee muodollisesti CSC:n johtava virkamies. Luottamushenkilökomissio lakkautetaan, mutta epäselvää on vielä kuinka komission työn johto ja ohjaus järjestetään.

 

Elizabeta kertoi ihmisoikeustyöstä ja meneillään olevasta ihmisoikeusseminaarien sarjasta. Helsingin Sofiassa maaliskuussa 2013 pidetty ihmisoikeuskonferenssi oli tärkeä osa tätä toimintaa. EU:ssa ongelmana on ihmisoikeuskriteerien erilaisuus unionin sisällä sekä niiden lievä tulkinta vanhojen jäsenmaiden kohdalla ja tiukempi jäseneksi pyrkivien kohdalla. Kirkkojen piirissä tarvitaan vuoropuhelua erilaisten ihmisoikeuskäsitysten, yksilökeskeisen ja yhteisöllisen, välillä.

 

Valoa ja välkettä kaduilla ja kujilla

 

Brysselin historialliselle suurtorille (Grande Place) oli rakennettu massiivinen jouluseimi, jonka yläpuolella välkehti tähti. Seimiasetelmaan kuuluvien hahmojen lisäksi seimen ympärillä oli oikeita lampaita karsinassaan.

 

Milloinkahan tällainen seimi saataisiin Helsinkiin? Loistava paikka olisi Senaatintori, mutta kävisi Kolmen sepän patsaan seutukin. Isokokoista seimeä siihen on kaavailtu SEN:n kasvatusasioiden jaostossa jo vuonna 1998. Aleksin liikkeiden ikkunaseimiä rakennettiin ensimmäistä kertaa vuonna 1999 ja siinä yksi aktiivisista rakentajista oli katolisen Katekeettisen keskuksen johtaja Marjatta Jaanu-Schörder, tuolloin myös SEN:n hallituksen jäsen. Tästä alkaen seimet ovat ilmestyneet Aleksin liikkeiden ikkunoihin vuosittain, mutta ulkotiloissa niitä ei ole näkynyt.

 

Grande Placea reunustavat vanhat kunnianarvoisat rakennukset, jotka illan tullen saivat kylpeä vaikuttavassa valokimarassa. Vieressä välkehtii seimi ja kaupungintalo.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.