SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Usko vapaasti!

Uskonnonvapauskysymykset kiinnostivat meppejä, avustajia ja virkamiehiä.Anna Hyvärinen esitteli Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka -selvitystä. MEP Anneli Jäätteenmäki syventyy tutkimuksen tarkasteluun.

Hiljainen Falun Gong -liikkeen mielenilmaus parlamentin ulkopuolella.Mahdollisuus keskustella uskonnonvapauskysymyksistä suomalaismeppien, avustajien ja suomalaisten EU-virkamiesten kanssa tarjoutui vierailuohjelmamme viimeisenä osana. Keskustelulle varattu kokoustila täyttyi ääriään myöten. Europarlamentaarikoista olivat paikalla Sari Essayah ja Anneli Jäätteenmäki. Useiden meppien avustajat osallistuivat ja lisäksi EU-virkamiehiä ja suomalaisista kansanedustajista Sauli Ahvenjärvi ja Peter Östman.

 

Pääsihteeri Heikki Huttunen kertoi aluksi SEN:n toiminnasta ja aikamme haasteista ekumenian ja uskontodialogin kentällä. Anna Hyvärinen esitteli Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka -selvitystä, joka on lähtenyt liikkeelle tarpeesta. Maamme ulkopolitiikassa on vähän tietoa uskonnonvapaudesta ihmisoikeutena. Kaiken perustana on YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 18. artikla. 84 % ihmisistä kuuluu uskontokuntiin ja 75 % asuu maissa, joissa uskonnonvapautta rajoitetaan vakavin seurauksin. Rajoitukset voivat liittyä mm. kansalaisten turvallisuuteen, yhdistys- ja kokoontumisvapauteen ja ilmaisuvapauteen. Monilta on esimerkiksi evätty oikeus tiettyihin töihin uskontokuntaan kuulumisen perusteella. Vaino uskonnon perusteella on aiheuttanut pakolaisuutta.

 

Parhaillaan oli parlamenttirakennuksen ulkopuolella meneillään hiljainen Falun Gong -yhteisön toimintaa tukeva mielenilmaus.

Anna Hyvärinen esitteli toimenpidemalleja, joita ovat mm. strateginen suunnittelu, tiedon lisääminen, asiantuntemuksen lisääminen, virkamiesten kouluttaminen, yhteistyötahojen verkottuminen, prosessien tukeminen, uusien toimintojen kehittäminen, reagointi ja tavoitteiden toteuttaminen.

 

Sari Essayah totesi mainittuun Falun Gong -mielenilmaisuun liittyen, että asia on menossa EU:n puheenjohtajakokoukseen. Ikäviä asioita mm. mielipidevankeja kohdanneista elinsiirroista ja niihin liittyvästä kaupasta on tullut tietoon.

 

Harri Kuhalampi kiinnitti huomiota siihen, että ihmisoikeuksiin ja uskonnonvapauteen on sekä yksilöä korostava että yhteisöä korostava lähestymistapa. Hän piti tärkeänä keskustelua näistä eroista. Anna Hyvärinen selitti, että kansainvälisten ihmisoikeussopimusten lähtökohtana on käsitys, että uskonnonvapaus on yksilön eikä yhteisön oikeus.

 

– Uskonnonvapaus, kuten muutkin ihmisoikeudet, ovat aina yksilön oikeuksia. Yhteisöillä ei ole oikeuksia. YK:ssa on tullut ilmi, että islamilaisten maiden järjestö OIC on pyrkinyt ajamaan läpi uskontojen oikeuksia. Päätöslauselmia, joilla on pyritty estämään uskontojen häpäisemistä, on käytetty kivuliaalla tavalla jumalanpilkkalakien oikeuttamiseen ja mielivaltaiseen vainoamiseen. Uusi 16/18-päätöslauselma on askel kohti yksilön oikeuksien toteutumista.

 

Sari Essayah toi esille jo alussa mainitun Lissabonin sopimuksen 17. artiklan, jossa uskonnollisten ja elämänkatsomuksellisten yhteisöjen asema on tunnustettu EU:n jatkuvan vuoropuhelun kumppaneina.

 

Anneli Jäättenmäki tiedusteli, miten muissa maissa nämä asiat on hoidettu. Anna Hyvärinen kertoi, että EU-maista esimerkiksi Hollanti, Britannia ja Ruotsi ovat ottaneet askeleita uskonnonvapauden edistämiseksi. Puhuttiin myös mahdollisuudesta pyrkiä integroimaan uskonnonvapaus osaksi uutta EU:n ulkosuhdestrategiaa, kun strategiaa aikanaan valmistellaan.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.