SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Keskiviikko 13.4.

Jerusalemin toisen temppelin Länsimuuri eli Itkumuuri.

Päivän ensimmäinen vierailukohde oli Microphones for Peace -radioasema, josta kertoivat radiotyötä koordinoivat David Goodman ja Omri Ben-Dor. Microphones for Peace on internet-radioasema, jonka tavoitteena on tuoda ihmisiä lähemmäs toisiaan musiikin ja tarinoiden kautta sekä luoda yhteyksiä kulttuurien ja uskontojen välille. 


Radioasema toimii vapaaehtoisin voimin. Sillä on lähes 50 vapaaehtoista, jotka osallistuvat ohjelmien tekemiseen. Tällä hetkellä ohjelmia lähetetään hepreaksi ja englanniksi, koska radioaseman vetäjät Goodman ja Ben-Dor eivät osaa arabiaa eivätkä siksi pysty kontrolloimaan arabiankielistä sisältöä.  Tavoitteena on kuitenkin aloittaa arabiankieliset lähetykset tulevaisuudessa. 

 

Radio-ohjelmien lisäksi kanava järjestää ruohonjuuritason tapahtumia, joissa tärkeässä osassa ovat musiikki ja kulttuuri yleensäkin sekä ihmisten kohtaaminen. Eräs tapahtumista on Chafla, hanukka-tapahtuma konseptilla ”pitkäjänteisyys” tai ”pysyvyys” (sustainability), jossa tuodaan erilaisia kulttuureja yhteen musiikin avulla. Se on järjestetty neljänä vuotena yhteistyössä Jerusalemin Shalom Haartman -instituutin kanssa (pluralistinen koulutus- ja tutkimuskeskus, jonka yhtenä toimintamuotona on juutalaisuuden ja uskontojen välisen vuoropuhelun edistäminen). Radioasema oli mukana myös Tanturissa järjestetyssä Praying Peace for Jerusalem -tapahtumassa 9.5.2016 sekä Nostra Aetate -konferenssissa Notre Dame Centerissä. YMCA:n tiloissa 16 eri järjestöä ja toimijaa järjestivät tapahtuman, johon osallistui yli 500 henkilöä. Radio-ohjelmien kuulijamääriä on vaikea arvata. Arvio oli 200-2000 kuulijaa.

 

Omri Ben-Dor kertoi, että Microphones for Peace on itsenäinen radioasema, jonka päämääränä on tuoda kaikki erilaiset äänet yhteen paikkaan. Kanava lähettää mm. viikottain ohjelmaa nimeltä Nordistan, jossa esitetään nykyään hyvin suosittua pohjoismaista musiikkia. Ben-Dorin mukaan radio on sanoma. He eivät pyri kouluttamaan ihmisiä vaan tarjoamaan välineen, jonka avulla jaetaan tarinoita ja eri aiheita. David Goodman kertoi, kuinka radiomikrofoni on opettanut häntä rukoilemaan. Hänelle oli vahva kokemus, kun juutalainen, muslimi ja kristitty rukoilivat mikrofoniin oman rukouksensa. Marraskuussa 2016 on tulossa Jerusalem Expo -tapahtuma, jossa on tarkoitus yhdistää eri rukouksia. Goodman on myös osallistunut kuukauden viimeisenä torstaina Jaffa-portin luona Praying Peace for Jerusalem -tapahtumaan, jossa juutalaiset, kristityt ja muslimit rukoilevat rinnakkain.

 

Iltapäivän kohde oli , johon tutustuttiin roomalaiskatolisen Sisters of Sionin tiloissa, Via Dolorosan varrella sijaitsevassa Ecce Homo -luostarissa. Työryhmä tutustui aluksi luostarin alla sijaitseviin arkeologisiin kohteisiin.


Elijah Interfaith Institute on toiminut Jerusalemissa vuodesta 1997 saakka. Sen johtajana ja pääideologina on alusta asti toiminut Rabbi Alon Goshen-Gottstein. EII:n tunnuslause on ”Sharing Wisdom, Fostering Peace, joka kiteyttää instituutin työnäyn: kasvavan ymmärryksen kautta rauhaan. Instituutin nimessä esiintyvä profeetta Elia on toivon profeetta juutalaisille, kristityille ja muslimeille.


Instituutin toiminta tapahtuu sekä ruohonjuuritasolla koulutusta ja uskontojenvälisiä dialogeja toteuttaen että korkeimmalla mahdollisella tasolla muun muassa vuodesta 2003 saakka toimineen Elijah Board of World Religious Leaders -elimen kokoontumisten ja julkilausumien muodossa (jälkimmäisistä esimerkkinä 12 Steps to Combating Hatred and Intolerance with Wisdom vuodelta 2010). Vaikka instituutin juuret ovatkin kolmen monoteistisen uskonnon maaperässä, se suuntaa toimintansa laajemmalle ja kokoaa yhteen kaikkien maailmanuskontojen edustajia. Sen muita toimintamuotoja on vuosittainen Elijah Summer School sekä Elijah Interfaith Academy, joka kokoaa eri uskontojen uskonoppineita astetta teologisempaan työskentelyyn ja tuottamaan keskinäisen ymmärryksen lisäämiseen tähtäävää materiaalia.


Työryhmä vietti iltapäivän instituutin koulutustoiminnan johtajan, australialaissyntyisen juutalaisen, Peta Jones Pellachin kanssa. Pellach on tehnyt pitkän päivätyön nimenomaan koulutuksen saralla. Hänen julkaisuihinsa lukeutuu muun muassa Without Prejudice – A Handbook for Teachers (2009). Hän toimii myös Jerusalem Rainbow Groupin koordinaattorina.


Pellach kertoi sekä instituutin työmuodoista että jakoi myös monia henkilökohtaisia kokemuksiaan uskontodialogin parista. Hänellä oli kerrottavanaan rohkaisevia tapauskertomuksia muun muassa islamin uskonoppineiden rohkeista askeleista juutalaisten kohtaamisen suuntaan huolimatta massojen keskuudessa elävistä epäluuloista.

Eräänä ruohonjuuritason työmuotona instituutti käyttää myös luovia ja osallistavia työtapoja kuten bibliodraamaa, jota työryhmäkin pääsi kokeilemaan käytännössä.  Bibliodraamatyöskentelyä ohjasi  freelance -kouluttaja Yael Unterman. Tekstinä oli katkelmia Exodus-kertomuksesta. Harjoituksen ohjaaja jakoi osallistujille rooleja, jotka vaihtuivat kertomuksen edetessä. Harjoitus antoi mahdollisuuden lähestyä tekstiä eri näkökulmista ja pohtia sitä syvemmin myös henkilökohtaisella tasolla.

 

Illalla työryhmä osallistui tänä vuonna 50 vuotta täyttävän  Jerusalem Rainbow Group for Interreligious Study and Dialogue -ryhmän kokoontumiseen Jerusalemin Notre Dame -keskuksessa. Isä David Neuhaus puhui tilaisuudessa aiheesta "The Situation in the Holy Land 50 years after Nostra Aetate”. Hän korosti paikallisen kontekstin merkitystä: kristittyjen, juutalaisten ja muslimien suhde toisiinsa Pyhällä maalla poikkeaa merkittävästi Euroopan tilanteesta. Vain ne, jotka osallistuvat paikalliseen dialogiin, voivat mielekkäästi osallistua myös kansainväliseen dialogiin.

 

Nostra Aetate merkitsi täyskäännöstä kristittyjen ja juutalaisten suhteessa, ei ainoastaan paperilla, vaan myös käytännössä. Muutosta asenteissa voi testata kysymyksellä: ”Mitä sinulle tulee mieleen sanasta ’juutalainen’?” Nykykristitylle tulee mieleen se, että Jeesus on juutalainen tai että kristinusko nousee juutalaisuudesta, mutta ennen toista maailmansotaa tilanne oli toinen. Toisaalta nykypalestiinalaiselle tulee mieleen miehitys, sotilaat ja poliisit. Tilanne täytyy saada muuttumaan siten, että ihmiset tutustuvat toisiinsa ja käyvät dialogia.

 

Pyhän maan näkökulmasta on otettava huomioon seuraavaa: keskustelun konteksti on ei-eurooppalainen, ja kristityt ovat vähemmistössä. Pyhän maan kristityt ovat tähän asti olleet arabiaa puhuvia ortodoksikristittyjä, joiden suvut ovat olleet kristittyjä vuosituhasien ajan. Näin ollen shoah ei voi olla keskustelun lähtöpiste. Tosin viime vuosina maahan on saapunut kristittyjä siirtotyöläisiä, ja myös hepreaa puhuvien kristittyjen määrä on kasvanut. Islamia ei voi ohittaa silloinkaan, kun kristityt keskustelevat juutalaisten kanssa, ja vuodesta 1948 vallinnutta konfliktia Israelin ja Palestiinan välillä on käsiteltävä. Tilanteesta nousevia kysymyksiä maan teologiasta on työstettävä myös kristittyjen näkökulmasta. Lähi-idässä keskeinen ongelma on poliittinen todellisuus.

 

Yhteisen työn painopisteitä: 1. Muistojen puhdistaminen – historian kirjoittaminen oikeudenmukaisesti. 2. Teologinen työskentely, jossa selvitetään kirkon juutalaisia juuria ja yhteistä perintöä. 3. Tikkun olam – yhteinen työ, jotta maailmasta tulisi parempi paikka.

 

Osa työryhmästä tapasi vielä illan päätteeksi TT Maria Leppäkarin, joka toimii Swedish Theological Instituten johtajana. STI:n tehtävänä on kurssien ja konferenssien järjestämisen lisäksi tarjota paikka, jossa kolmen abrahamilaisen uskonnon johtavissa asemissa olevat henkilöt voivat tavata toisiaan.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.