SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Torstai 14.4.

Rabbi Ehud Bandel, Rabbis for Human Rights -järjestön jäsen.

Matkan virallisen osuuden päätti tapaaminen rabbi David Rosenin kanssa. Rosen on entinen Irlannin ylirabbi (1979–85) ja toimii tällä hetkellä American Jewish Committeen uskontojen välisen osaston johtajana työpaikkanaan AJC:n Jerusalemin toimipiste. Hän on myös Israelin päärabbinaatin uskontojen välisten asioiden neuvonantaja. 


Lisäksi hänellä on lukuisia kansainvälisiä luottamustoimia, muun muassa International President of the World Conference of Religions for Peace ja Honorary President of the International Council of Christians and Jews. Hän on myös Elijah Interfaith Instituten maailman uskontojohtajien neuvoston jäsen ja kuuluu Imaamit ja rabbit Rauhan puolesta -järjestön neuvoantavaan komiteaan. Rosen on kiistatta yksi juutalais-kristillisen dialogin näkyvimpiä hahmoja viime vuosikymmenien ajalta.

 

Rosen toi tapaamisessa esille useita teemoja, jotka jo olivat ehtineet tulla tutuiksi aiempien kohtaamisten ja keskustelujen aikana. Samalla hänen näkökulmansa oli voittopuolisesti makroperspektiivin ja sisälsi ehkä myös muita voimakkaammin päivänpoliittisen vivahteen. Hän tarkasteli uskontorauhan mahdollisuuksia ajankohtaisten poliittisten tapahtumien valossa. 

 

Se, kuka Jordanian kuningashuoneesta valtaistuimella istuu tai millaista politiikkaa Barack Obama Lähi-idässä tekee, heijastuu Israelin räjähdysherkkään ilmapiiriin myös uskontokohtaamisen alueella. Monet työryhmän aiemmista kontakteista pohtivat ajoittain pessimistiseenkin sävyyn tilannetta Israelissa ja Palestiinassa, esimerkiksi Israelin ortodoksijuutalaisen väestön haluttomuutta edes tietää kristinuskosta, ja juutalais-arabi -suhteiden paikalleen jumittunutta tilannetta, jossa arabiosapuoli karttaa keskustelua välttääkseen syytökset ”miehityksen normalisoinnista”. Rosen puolestaan liikkui ylemmällä tasolla. Kaiken kaikkiaan hänen arvionsa oli, että juutalais-kristilliset suhteet ovat nyt paremmalla tolalla kuin koskaan aiemmin.

 

Kysymys katolisen kirkon suuresta merkityksestä dialogin kentällä nousi esiin joulukuussa 2015 julkaistun ortodoksijuutalaisten rabbien julkilausuman myötä. Myös David Rosen lukeutuu sen allekirjoittajiin. Asiakirja nostaa katolisen kirkon näkyvään asemaan. Kuten Tomi Karttunen juutalais-katolisten suhteiden katsauksessaan raportin loppuosassa toteaa, katolisen kirkon erityiselle merkitykselle juutalaisesta dialoginäkökulmasta on useita syitä: Selkeä johtajuus ja opillinen auktoriteetti, katolisen kirkon Nostra Aetatesta alkanut vahva uudelleenorientoituminen, joka sisältää muun muassa  juutalaisen pelastustien olemassaolon myöntämisen, sekä yleensä katolisen kirkon vahva asema ja paavin vuonna 2000 tekemän Pyhän maan vierailun symbolinen painoarvo ovat tekijöitä, jotka tekevät katolisesta kirkosta muita merkittävämmän keskustelukumppanin. 

 

Ortodoksirabbien puheenvuoro oli vastaus Nostra Aetaten aloittamalle katolisen kirkon uudistukselle. Arvioidessaan juutalaisen asiakirjan tulevaa painoarvoa ja vastaanottoa juutalaisella kentällä Rosen arvioi, että esteenä dokumentin laajalle hyväksynnälle main stream -ortodoksian parissa ei välttämättä sittenkään ole yksistään sisältö vaan se, että kirjoittajat ja ensimmäiset allekirjoittajat ovat ”vääriä henkilöitä”.  Tässä mielessä vanha vitsi autiolle saarelle rantautuneesta juutalaismiehestä joka rakentaa kaksi synagogaa – sen, jossa käy ja sen, johon ei ikimaailmassa astuisi -  pitää paikkansa. On monia ortodoksirabbiineita ortodoksian traditionaalisemmalla laidalla, jotka eivät halua nimensä esiintyvän samalla listalla avoimempaa ortodoksian tulkintaa (open orthodoxy) edustavien, kuten rabbi Riskinin kanssa.

 

Allekirjoittamisestaan huolimatta Rosenilla oli myös kriittistä huomautettavaa rabbien dokumentista. Valitessaan esimerkiksi Maimonideen ensimmäiseksi klassiseksi juutalaiseksi auktoriteetiksi, joka puhuu kristinuskosta, asiakirja ei osu maaliin. Kuten tunnettua, Maimonideen viesti oli jossain määrin ambivalentti. Hänelle kristinusko oli avoda zara, eli epäjumalanpalvelusta, vaikka kristityille Tooran käskyjä voikin opettaa. Dokumentti olisi onnistunut paremmin, jos se olisi Maimonideen sijasta maininnut esim- keskiajan katalonialaisen oppineen Menachem ha-Meirin (1249 – c. 1310), joka Bet ha-Bekhira -kommentaarissaan tekee selvän pesäeron Talmudin kuvaamien epäjumalanpalvojien (joka termi muodostui kristinuskon määritteeksi keskiajan juutalaisessa kirjallisuudessa) ja kristinuskon välillä. Ha-Meiri nimenomaan painotti kristinuskon poistaneen epäjumalanpalveluksen pakanakansojen keskuudesta – teema jota rabbien tuore dokumentti painokkaasti alleviivaa.

 

Torstai-iltapäivällä työryhmän jäsenet tutustuivat valitsemiinsa kohteisiin, kuten Israel-museoon ja Yad Vashem -museoon.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.