SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pyhiinvaellus Puolaan - muutos on mahdollinen, 22.-29.4.2009

Huhtikuinen ekumeeninen pyhiinvaellus Puolaan jäi vaeltajien mieliin monella tapaa merkittävänä kokemuksena. Oulun ekumeeninen työryhmä oli tehnyt oivan valinnan sijoittaessaan vuoden vaelluksensa juuri Puolaan. Hengellisen elämän rikastuttamisessa oli tällä maalla meille kaikille runsaasti annettavaa. 


Meneillään on myös merkkivuosi, sillä kommunismin kukistumisesta ja Paavi Johannes Paavali II:n ensimmäisestä vierailusta Puolassa on kulunut tasavuosia. Kristillinen usko, ajattelu ja elämäntapa ovat kannatelleet puolalaisia kautta kansakunnan moninaisten vaiheiden.

 

Oulun ekumeenisen työryhmän järjestämälle pyhiinvaellukselle 22.–29.4.2009 osallistui 22 henkilöä. Vaelluksen johtajina toimivat pastori Veijo Koivula (lut.), rouva Paola Pasinato (kat.) ja diakoni Krystian Kalinowski (kat.), joka puolalaissyntyisenä toimi myös paikallisena asiantuntijana. Rouva Sarah Ricci (kat.) toimi tulkkina. Paavi Johannes Paavali II:n ikimuistoisesta ensimmäisestä Puolan-vierailusta on kulunut 30 vuotta ja kommunismin kukistumisesta 20 vuotta. Nämä merkkivuodet tulivat monissa yhteyksissä esille. Puolalaisen paavin merkitys kristillisen uskon vaalijana ja kulttuurin tukijana on ollut nimenomaan tälle kansakunnalle mittaamattoman suuri. On myös nähtävissä, että Karol Wojtylan aktiivisuus, rohkeus ja diplomaattisuus katolisena isänä, Krakovan arkkipiispana ja myöhemmin paavina olivat avaintekijät kommunismin kaatumiseen johtaneessa tapahtumaketjussa.


Krakova on jo vuosisatoja sitten menettänyt pääkaupungin asemansa, mutta sitä kutsutaan yhä maan henkiseksi pääkaupungiksi. Myös hengellinen sopii määreeksi. Kaupungin sykkivä keskus on kolossaalinen...
Krakova ja Varsova ympäristöineen avautuivat historian ja nykypäivän aarreaittoina. Muistiinpanoja kertyi vihon täydeltä ja ne julkaistaan tässä. Myös hengellisen elämän rikastuttamisessa oli tällä ma...
Kameran takana: Marianne Kantonen, Veijo Koivula ja Sirpa-Maija Vuorinen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.