SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskontojen kohtaaminen

Eri uskontojen yhteydenpito on erityisen tärkeää yhteiskunnassa, joka pyrkii entistä suurempaan avoimuuteen ja monimuotoisuuteen. Oman uskonnon juurien tunteminen helpottaa eri uskontoihin kuuluvien ihmisten kohtaamista. Ekumeenisen liikkeen päämäärä on Kristuksen kirkon ja kristittyjen ykseys. Uskontojen yhteistyön ja kohtaamisen tavoitteet liittyvät suvaitsevaisuuteen, käytännön tasapainoiseen rinnakkaiseloon ja yhteiskuntarauhaan.


Monikulttuuristumisen myötä uskontodialogi on arkipäivää myös Suomessa. SEN on vuosien mittaan osallistunut uskontojen yhteydenpidon kehittämiseen maassamme. 

 

Uskontojen yhteistyö tai uskontodialogi palvelee yhteiskuntarauhan päämäärää ja ekumenia palvelee Kristuksen kirkon ykseyden päämäärää. Uskontojen yhteistyö ja ekumenia ovat eri asiat.

 

Pääsihteerit (ensin Jan Edström ja sitten Heikki Huttunen) ovat olleet mukana uskontojohtajien kokouksissa, joita on järjestetty vuodesta 2001 alkaen. Nämä kokoontumiset alkoivat tasavallan presidentti Tarja Halosen aloitteesta. Uskontojohtajien kokouksiin ovat osallistuneet luterilainen arkkipiispa, ortodoksinen arkkipiispa, katolinen piispa, Suomen Islam-seurakunnan (tataariyhteisö) puheenjohtaja, Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja sekä Suomen islamilaisen yhdyskunnan imaami, ja hänen sijastaan vuodesta 2008 Suomen Islamilaisen Neuvoston (SINE) puheenjohtaja.

 

Vuonna 2007 pidettiin Hanasaaressa Uskonnot suomalaisessa yhteiskunnassa -seminaari, jonka kutsujatahot olivat kolmen monoteistisen uskonnon piiristä: Suomen Islam-seurakunta, SINE, Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto ja SEN.

 

USKOT-RESA

 

Seminaarissa tehtyjen aloitteiden pohjalta näiden neljän tahon yhteydenpitoa on jatkettu, ja sen tuloksena on hahmottunut Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT (Religionernas samarbete i Finland – RESA) -foorumi. Foorumi lähtee liikkeelle olemassa olevasta kolmen monoteistisen uskonnon yhteydenpidosta, mutta sen tavoitteisiin kuuluu laaja verkosto, johon voisivat liittyä kaikki Suomessa läsnä olevat uskontokunnat. Hankkeen piirissä on pantu alulle käytännöllisiä toimia, kuten lapsen oikeuksien sopimukseen liittyvä uskontojohtajien julkilausuma vuoden 2009 marraskuussa ja eri uskontojen juhlia esittelevä kalenterijulkaisu.

 

Suunnitelmista foorumiksi

Helsingissä perustettiin 24.1.2011 USKOT/RESA-foorumin perustajayhteisöt edustavat kolmea uskontoperinnettä: juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Foorumin puheenjohtajaksi valittiin baptistipastori Jan Edström, joka on foorumissa Suomen Ekumeenisen Neuvoston edustaja.


"Meidän tehtävämme on tehdä maailmasta parempi kuin millaisena olemme sen saaneet." – Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar.

24.10. YK:n päivänä ja Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälise...

Venäjän ja Ukrainan välisen tilanteen kiristyminen herättää suurta huolta kaikkialla maailmassa Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Uskontojohtajat Suomessa ovat huolissaan Ven...
USKOT-foorumin Uskontolukutaito - Opas arjen kohtaamisiin julkaisutilaisuudessa 16.6.2022 kuultiin uskontolukutaidon kasvavasta merkityksestä moniuskontoisessa yhteiskunnassamme.
...
Me allekirjoittaneet olemme seuranneet järkyttyneinä ja surullisina eri uskontojen edustajiin maailmalla kohdistuneita väkivallantekoja. Myös Suomessa ihmiset ovat joutuneet kärsimään häirinnästä ja...
Indonesialainen uskontojen delegaatio vieraili Kirkkohallituksessa 11.12.2017 tavaten Suomen ev.-lut. kirkon edustajia ja Suomen Ekumeenista Neuvoston pääsihteerin. Indonesian uskontoministeriön deleg...
Muslimit, kristityt ja juutalaiset sitoutuvat: Suomi on moniuskontoinen ja monikulttuurinen yhteiskunta. Tunnustettu moninaisuus on menestystekijä. Uskontojen ja vakaumusten kirjo ja sen mukanaan tuom...
Luterilaisen maailmanliiton neuvosto hyväksyi 17.6.2013 dokumentin ”Welcoming the Stranger”, joka liittyy uskontojenväliseen yhteistyöhön esimerkiksi pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanottamises...
Juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia edustavat uskontojohtajat tervehtivät tyydytyksellä 24.2.2012 julkistettua opetusministeriön tuntijakotyöryhmän mietintöä. Oman uskonnon opetusta tulee heidän m...
Pelkkä hyvä tahto ei riitä vihakäyttäytymisen estämiseen, vaan tarvitaan voimavaroja ja resursseja. Median rooli on nykyisessä tilanteessa tärkeä. Sananvapauteen kuuluu myös vastuu. Mm. näin totesi ta...
Ekumeenisen vastuuviikon ohjelmassa muistutetaan huhtikuussa 2011 allekirjoitetusta kolmen uskonnon uskonnonvapausjulistuksesta. Kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin uskontojohtajat laativat Usko v...
Helsingissä perustettiin 24.1.2011 Uskontojen yhteistyö Suomessa ry – USKOT-foorumi / Religionernas samarbete i Finland rf – RESA-forumet. USKOT/RESA-foorumin perustajayhteisöt edustavat kol...
Ett nationellt forum för religionsmöte har bildats i Finland. Den 24 januari 2011 möttes representanter för de tre monoteistiska  religionerna för att besluta om att grunda organisationen Uskontojen y...
Suomen uskontojohtajat olivat koolla Helsingissä ortodoksisen kirkollishallituksen vieraina keskiviikkona 17. maaliskuuta. He edustavat juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Uskontojohtajat kiinnit...
Uskontojen edustajat painottavat lapsen oikeutta kasvuympäristöön, joka antaa valmiuksia elämään moniuskontoisessa maailmassa. Uskontojen yhteistyö Suomessa -foorumi luovutti julkilausumansa lapsen oi...
Luton on hiukan Tamperetta pienempi kaupunki Lontoon pohjoispuolella. Se haiskahtaa alaluokkaiselta ja maahanmuuttajilta, sanovat britit. Kaupungissa asuu 30–50 000 muslimia, jotka ovat syntyperä...
Kolmen monoteistisen uskonnon - juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin - suomalaiset johtajat allekirjoittivat tiistaina 28.10. yhteisen julkilausuman. He korostavat uskontojen merkitystä kulttuurien...
Antoisa ja lämminhenkinen kulttuurista vuoropuhelua edistävä seminaari järjestettiin 3.-6.10.2008 Sigtunastiftelsenissä Ruotsissa. Tapahtuma kokosi osanottajia eripuolilta Eurooppaa ja Kiinaa. Se...
Uskonnollinen monimuotoisuus lisääntyy maassamme kiihtyvään tahtiin. Vaikka tilastot osoittavat ev.lut. kirkosta eroamisen lisääntyneen ja perinteisten jumalanpalvelusten osallistujamäärän lasken...
 Suomessa toimivat uskontokunnat kutsuivat koolle 28.8.2007 ainutlaatuisen seminaarin, jossa pohdittiin uskonnon merkitystä tämän päivän yhteiskunnassa. Tämän Uskonnot suomalaisessa yhteiskunnassa -se...
Arkkipiispa Jukka Paarma on 6.2.2006 imaami Khodr Chehabille ja puheenjohtaja Okan Daherille toiminttamansa kirjeen kautta lähettänyt viestin maamme muslimiväestölle.
Suomessa toimivien eri uskontokuntien johtajat tapasivat tasavallan presidentti Tarja Halosen keskiviikkona 15.2.2006. Keskustelutilaisuus oli viides. Tasavallan presidentti kutsui uskontokuntien ed...
Uskontojen johtajat korostivat tapaamisessaan uskon ja uskonnon yhdistävää merkitystä. He totesivat, että kolmen uskonnon käsityksille rauhasta ja sovinnosta pitää antaa etusija nykyisten konfliktien...
Syksyllä 2001 tasavallan presidentti Tarja Halonen kutsui kolmen monoteistisen uskonnon johtajat kahteen neuvonpitoon presidentin linnaan syyskuun 11. päivän 2001 USA:han kohdistuneiden terrori-iskuje...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.