SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Arkkipiispa Jukka Paarman kirje maamme muslimijohtajille

Arkkipiispa Jukka Paarma on 6.2.2006 imaami Khodr Chehabille ja puheenjohtaja Okan Daherille toiminttamansa kirjeen kautta lähettänyt viestin maamme muslimiväestölle.

 

Muslimit eri puolilla maailmaa ja myös täällä Suomessa tuntevat tulleensa loukatuiksi, kun eräät ulkomaiset lehdet ovat harkitsemattomasti käyttäneet ilmaisuvapauttaan ja julkaisseet profeetta Muhammedia esittämiä pilakuvia.

Luterilaisen kirkon arkkipiispana ja Suomen ekumeenisen neuvoston puheenjohtajana ilmaisen syvän myötätuntoni muslimiveljillemme ja sisarillemme. Tuomitsen kaikkinaisen sananvapauden varjolla tapahtuvan tarkoituksellisen uskovien ihmisten pyhinä pitämien asioiden loukkaamisen.

Suomessa olemme kokeneet, miten monet tänne kotoutuvat muslimit ovat hyvän tahdon eleenä ottaneet yhteyden paikalliseen kirkkomme pappiin. He ovat halunneet rakentaa yhteyttä uudella asuinpaikkakunnallaan toisten Jumalaan uskovien kanssa.

Siksi olen kokenut, että kun islamin edustajia on loukattu, se on sattunut myös meihin.

Pidän valitettavana, että loukkaantumisen kokeminen on johtanut eräissä maissa väkivaltaisuuksiin, jotka ovat yhtälailla tuomittavia.  Onnetonta on, jos tämä yllyttää vihanpitoon uskontojemme välillä ja kärjistää jännittyneitä suhteita islamin ja kristinuskon edustajien kesken.

Uskonnollisten yhteisöjen johtajat pitävät maassamme säännöllistä yhteyttä ja ovat vakuuttuneita toistensa uskontojen edustamista rauhan ja suvaitsevaisuuden arvoista.

Toivon ja uskon, että me voimme täällä Suomessa jatkaa keskinäiseen kunnioitukseen ja toisiltamme oppimiseen perustuvaa, rakentavaa yhteyttä. Tästä maassamme koetusta yhteydestä voimme olla iloisia ja ylpeitä ja toivon, että sillä on merkitystä myös tilanteessa, jossa maamme valmistautuu aloittamaan kautensa EU:n puheenjohtajamaana.

Jukka Paarma
Arkkipiispa

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.