SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Grassroots-projekti – ekumeniaa ja uskontodialogia arjessa

Luton on hiukan Tamperetta pienempi kaupunki Lontoon pohjoispuolella. Se haiskahtaa alaluokkaiselta ja maahanmuuttajilta, sanovat britit. Kaupungissa asuu 30–50 000 muslimia, jotka ovat syntyperältään pääosin pakistanilaisia ja bangladeshiläisiä. Lutonissa on jotain erityisen arvokasta, jota muissa Englannin kaupungeissa ihmetellään.

 

Se on uskontojen välinen yhteistyö arjessa. Keskeisenä organisoijana on Grassroots-ohjelma, jota kehitetään ekumeenisesti ja yhteistyössä erityisesti muslimien kanssa.

Naapurikaupungin Bedfordin uskontojen neuvoston ja Englannin metsäkomission (Forestry Commission) kanssa on läheiseen vanhaan Mauldenin metsään luotu yhteinen pyhä alue ja hiljentymislabyrintti. Niiden toivotaan palvelevan eriuskontoisia ihmisiä hiljentymiseen ja rukoukseen kannustavina. Hankkeen nimi on . Uskonnon ja ympäristön välisestä suhteesta löytyy lisätietoa osoitteesta: .

Lutonissa on 14 moskeijaa, joiden johtajat muodostavat Lutonin moskeijoiden neuvoston. Sen edustus on mukana Lutonin uskontojen neuvostossa (), jossa on kaikkiaan 10 eri uskontoa edustettuna. Nämä ovat sitoutuneet keskinäiseen dialogiin ystävystyäkseen ja jakaakseen uskonsa sisältöä ja kokemusta. Neuvoston toiminnan tarkoitus on moninaisuuden ja rauhan edistäminen kaupungissa, niin että ei synny ”uskonnollista hedelmäcocktailia vaan hedelmäsalaattia”. Neuvosto ottaa myös kantaa. Gazan kriisin johdosta neuvosto painatti vetoomuskortteja kansalaisten allekirjoitettavaksi ja lähetettäväksi pääministerille. Korteissa vedottiin dialogin ja rauhan edistämiseksi israelilaisten ja palestiinalaisten välille.

Näkyvää yhteistoimintaa

Kaupungista löytyy myös harvinaiselta vaikuttava, kolmen Aabrahamin uskonnon edustajista koostuva soitinyhtye Berakah. Yhtye soittaa jatsahtavaa Lähi-Itä-vaikutteista musiikkia. Tämäntyyppisellä toiminnalla on vahva symbolinen merkitys. Grassroots-verkosto painottaa voimakkaasti näkyvän ja symbolisen yhteistoiminnan merkitystä kaupungin väestöryhmien välisten suhteiden myönteiselle kehittymiselle. On kyettävä näyttämään, että yhdessä on mahdollista toimia ja luoda kaupungin turvallisuutta.

Myös paikallispoliisi kiittää uskontojen välistä yhteistyötä ja vakuuttaa, että ilman sen kautta syntyvää luottamusta poliisin ponnistelut rauhan säilyttämiseksi eivät onnistuisi. Kaikkialla Brittein saarilla poliisi on käynnistänyt ns. Prevent-ohjelman, jolla pyritään avoimeen vuorovaikutukseen kansalaisten ja viranomaisten välillä ja lisäämään ihmisten ymmärrystä terrorismin vastaisille toimille. Aikaisemmat terrorismin vastaiset ratsiat vaikuttivat kokonaisiin asuinalueisiin ja loivat epäluuloa ja turvattomuutta. Jos jotain tapahtuu ja media nostaa sen esiin, asukkaiden keskinäinen herkkyys tuhoutuu, epäluulo lisääntyy, aletaan etsiä epäilyttäviä kytköksiä ja lyödä leimoja. Poliisi on kehittänyt Active Change -ohjausmallin myös niille valkoisille brittinuorille, jotka ovat ajautumassa terroristiyhteyksiin.

Liennytystä ja uskoa hyvyyden voimaan

Englannin viranomaisia, hallitusta ja erityisesti maahanmuuttajia huolettaa tällä hetkellä EDL eli Englannin Puolustusliitto -niminen järjestö (English Defense League). Liike vastustaa kaikkea maahanmuuttoa ja hyökkää erityisesti maan muslimiväestöä kohtaan. EDL oli Lutonissa viime vuonna järjestetyn, Irakista palaavien sotilaiden kotiinpaluuparaatin pääorganisoija ja sen seurauksena kaupungin juutalais-, kristitty- ja muslimiväestöjen välit kiristyivät äärimmilleen. Uskontojen neuvosto ryhtyi välittömästi liennyttämään tilannetta.

Moskeijoiden neuvoston puheenjohtaja Dr. Fiaz Hussein kertoi välittävänsä median kautta aina positiivista, tulevaisuuteen ja rauhaan määrätietoisesti tähtäävää viestiä. Ihmisille on annettava pelottavissa kriisitilanteissa toivoa ja heitä on rohkaistava rauhan mahdollisuuteen. On uskottava hyvyyden voimaan. Näin uskontojen neuvosto toimii liennyttäjänä uhkaavissa tilanteissa ja on myös onnistunut hämmästyttävän hyvin rakentamaan kaupungin asukkaiden turvallisuuden kokemusta.  Tämä työ edellyttää rohkeaa johtajuutta, mitä juuri Dr. Husseinilta tuntui löytyvän. Hän tekee yhteistyötä mm. Peter Adamsin kanssa, joka on sovittelu- ja sovintotyön ammattilainen alueen ekumeenisessa neuvostossa (Churches Together in Luton).

Uudet mallit lapsille

Nuori kashmirilaissyntyinen Shemeiza on luonut ns. Creative Muslim -verkoston, jonka tarkoitus on luovuuden ja taiteen keinoin synnyttää positiivista islamilaista identiteettiä erityisesti naisten ja lasten parissa ja rohkaista heitä tunnustamaan uskoaan.  Shemeiza kertoo tekevänsä tätä aktiivista vapaaehtoistyötä ennen kaikkea omien neljän lastensa takia. Hän koki omien ennakkoluulojensa olleen merkittävä este kaupunkiin sopeutumiselleen. Hän tajusi myös, että ellei hän välitä lapsilleen erilaista mallia muista väestöistä, he kasvavat väestöjen eriytymisen suuntaan.  

Tämä toiminta on tarkoitusperiltään rauhantyötä, joka antaa mahdollisuuden uskontoon ja kulttuuriin tutustumiselle erityisesti kouluissa. Shemeizan luoma vapaaehtoisverkosto pyrkii avaamaan islamilaiset juhlat kaikille kaupungin asukkaille. Lapsille järjestetään vuosittain taidekilpailu, joka tuottaa uskoa ja spiritualiteettia luovin keinoin esittäviä töitä. Tänä vuonna 400 lasta osallistui kilpailuun, jonka tuotokset julkaistiin kaupungin kirjastossa. Lasten kerhoissa askarrellaan haj-lahjalaatikoita, joihin laitetaan mm. elintarvikkeita. Laatikot lähetetään köyhien maiden orvoille lapsille. Toiminta tähtää oman uskonnon hyvien puolien tunnistamiseen yksinkertaisten ja luovien toimintojen avulla. Se tavoittaa helpommin keskiluokan kuin työläisperheiden lapsia. Koulut ovat ottaneet verkoston toiminnan hyvin kiitollisina vastaan.

Hyvät asiat esiin

Irlantilainen katolinen sisar Maire opastaa uskontodialogiin naisten kesken ja johtaa kaupungin reilu kauppa -toimintaa, johon myös eri uskontokuntien tahot ovat sitoutuneet. Hän kertoo oppineensa eri uskonnoista nimenomaan arjen yhteisessä elämässä. Tärkeä tapahtuma on mm. kansainvälisen naisten päivän juhla vuosittain.  Sisar Maire painottaa myös yksinkertaisten, inhimillisten symbolisten eleiden merkitystä. Kun muslimit vierailivat ensi kertaa juutalaisten sapatti-juhlassa, Shemeizan lapset ojensivat juutalaisille johtajille kaksi vihreää ruukkukasvia.

Ystävyyteen tarvitaan vain hyvää sydäntä. Sisar Maire organisoi vuosittain myös monikulttuurisen ”kalliiden helmien tapahtuman” (Precious pearls) nostaakseen median kautta esiin hyviä asioita ja naisten omalla äänellä. Joka vuosi Lutonissa myönnetään Luton Pride -palkinto joillekin kaupunkilaisille ansiokkaasta toiminnasta yhteiseksi hyväksi. Viime vuonna sen sai Shemeiza. Tänä vuonna taas pari kaupungin poliiseista.

Grassroots-verkoston edustajat kehottavat myös meitä käyttämään kaikkia mahdollisia keinoja eri väestöryhmien yhteen saattamiseksi. He painottavat tapahtumien ja verkostoyhteistyön merkitystä sekä keskinäisiä vierailuja. Lutonissa järjestetään vuosittain mm.  krikettiottelu uskontojen neuvoston toimesta sekä Uskontojen kävelytapahtuma, jossa vieraillaan kaikkien uskontojen pyhätöissä.

Dialogista toimintaan

Myös  on keskeinen yhteinen foorumi eri uskontoihin kuuluville kaupunkilaisille. Myös kristittyjen ja musliminuorten parissa työskennellään ja rohkaistaan heitä ilmaisemaan uskoaan.  On äärettömän tärkeää saada ihmiset puhumaan toistensa kanssa. Se on dialogin alkuvaihetta. Sen jälkeen tulee yhteisen toiminnan aika. Kaupungin kriittiset tapahtumat ovat pakottaneet asukkaat yhteen. Jokaisen muslimiäidin on saatava ilman pelkoa viedä lapsensa leikkipuistoon ja kouluun. Tällä hetkellä Lutonissa huolta kannetaan nuorista teini-ikäisistä, jotka äärettömän herkästi lukevat toinen toistensa ulkoisia merkkejä ja muodostavat niistä mielikuvia toinen toisistaan. He tarvitsevat roolimalleja, jotka näyttävät tietä rauhanomaiselle yhteisöelämälle. Vanhempi siirtolaissukupolvi löysi useimmiten roolimalleikseen isänsä tai veljensä. Tänään kaikki on toisin. Roolimalleja tarjoaa media. Ihmiset ovat yksinäisiä ja tarvitsevat tukea.

Marja-Liisa Laihia

Kirjoittaja on maahanmuuttajatyön sihteeri Kirkkohallituksessa ja vieraili Suomen ev.-lut. kirkon Kirkko ja islam -työryhmän kanssa Englannissa 13.-16.10.2009.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.