SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kolmen uskonnon johtajat keskustelivat hautaustoimesta

 
Uskontojen johtajat korostivat tapaamisessaan uskon ja uskonnon yhdistävää merkitystä. He totesivat, että kolmen uskonnon käsityksille rauhasta ja sovinnosta pitää antaa etusija nykyisten konfliktien valossa.

Kolmen monoteistisen uskonnon eli juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin johtajat tapasivat 23.1. Suomen Islamilaisessa yhdyskunnassa Helsingissä. Uskontojen johtajat korostivat tapaamisessaan uskon ja uskonnon yhdistävää merkitystä. He totesivat, että kolmen uskonnon käsityksille rauhasta ja sovinnosta pitää antaa etusija nykyisten konfliktien valossa.

Uskontojen yhdistävä merkitys tuli konkreettisesti esille keskustelussa hautaustoimesta. Muslimeille uskonto on yhdistävä tekijä. Siten muslimi haluaa mieluummin tulla haudatuksi kristillisen hautausmaan yhteyteen kuin tunnustuksettomalle hautausmaalle.

Kolmen uskonnon johtajat keskustelivat myös Suomen EU-puheenjohtajakauden haasteista erityisesti liittyen EU:n arvopohjaan, monikulttuurisuuteen ja uskontojen välisiin suhteisiin. Johtajat pitivät tärkeänä, että uskontojen ja kulttuurien välinen ulottuvuus EU:ssa tulisi selvästi näkyville Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana.

Kolmen uskonnon johtajien neuvotteluun osallistuivat arkkipiispa Jukka Paarma Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta, arkkipiispa Leo Suomen ortodoksisesta kirkosta, piispa Jósef Wróbel ja isä Teemu Sippo Katolisesta kirkosta Suomessa, pääsihteeri Jan Edström Suomen ekumeenisesta neuvostosta, puheenjohtaja Gideon Bolotowsky Helsingin juutalaisesta seurakunnasta, puheenjohtaja Okan Daher Suomen Islam-seurakunnasta (tataariyhteisö), Suomen islamilaisen yhdyskunnan imaami Khodr Chehab, yhdyskunnan puheenjohtaja Fahie Abukar sekä Maahanmuuttajien hautausmaan yhdyskunnan puheenjohtaja Jama Egal.

Kolmen uskonnon johtajat ovat tavanneet 2-3 kertaa vuodessa, yhteensä 11 kertaa. Tapaamiset alkoivat syksyllä 2001, kun tasavallan presidentti Tarja Halonen kutsui kolmen monoteistisen uskonnon johtajat kahteen neuvonpitoon presidentinlinnaan syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen.

Suomen islamilainen yhdyskunta perustettiin vuonna 1987 ja sillä on noin 1 000 jäsentä. Yhdyskunnan toimintaan osallistuu merkittävä ryhmä somalilaisia muiden maahanmuuttajamuslimien kanssa. Islam ei tunne kristinuskon seurakuntakäsitystä, johon kuuluvat jäsenyys ja rekisteröinti, siksi muslimeien tarkkaa määtää ei tiedetä. Arvioilta Suomessa on 25 000-30 000 muslimia.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.