SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Laadukas uskonnonopetus keskiössä 28.10.2008  

Kolmen monoteistisen uskonnon - juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin - suomalaiset johtajat allekirjoittivat tiistaina 28.10. yhteisen julkilausuman. He korostavat uskontojen merkitystä kulttuurien välisessä vuoropuhelussa, koska tämän päivän Eurooppa on yhä monikulttuurisempi ja moniuskontoisempi. Johtajat muistuttavat muun muassa laadukkaan uskonnonopetuksen merkityksestä ja pyhänä pidetyn kunnioittamisesta.

 

Uskontojen johtajat osallistuvat julkilausumallaan eurooppalaiseen kulttuurienvälisen vuoropuhelun vuoteen 2008. Uskontojen johtajien mukaan todellinen vuoropuhelu ei yritä käännyttää tai taivutella toista vaan se edellyttää halua kuunnella ja oppia toiselta. Vuoropuhelu syntyy molemminpuolisesta kunnioituksesta, avoimuudesta ja luottamuksesta. Se myös johtaa uusiin havaintoihin toisesta, itsestä ja siitä pyhästä ja totuudellisesta, jota kukin vuoropuheluun osallistuja pyrkii palvelemaan omassa uskonnossaan.

 

Julkilausuman ovat allekirjoittaneet Suomen luterilaisen kirkon arkkipiispa Jukka Paarma, Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo, hiippakunnan asiainhoitaja, isä Teemu Sippo Katolisesta kirkosta Suomessa, puheenjohtaja Rony Smolar Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvostosta, puheenjohtaja Okan Daher Suomen Islam-seurakunnasta (tataariyhteisö) ja puheenjohtaja Anas Hajjar Suomen islamilaisesta neuvostosta.

 

Vuoropuhelu auttaa kunnioittamaan toista

 

Uskontojen johtajat muistuttavat laadukkaan uskonnonopetuksen tärkeydestä. Uskonnonopetus kouluissa sekä uskonnonopettajien koulutus ovat olennaisia, koska vuoropuhelu edellyttää ymmärrystä omasta uskonnollisesta identiteetistä ja tietoa toisen uskonnosta.

 

Julkilausumassa korostetaan toisten kunnioittamisen merkitystä, johon kuuluu myös sen kunnioittaminen, mitä toiset pitävät pyhänä. Vuoropuhelun ei ole tarkoitus tehdä kaikista samanlaisia vaan kasvattaa ymmärtämään, että olemme ja pysymme erilaisina. Uskontojen kunnioitus on tärkeää myös silloin, kun keskustellaan ilmaisunvapaudesta.

 

Johtajat painottavat uskontojen merkitystä myönteisenä ja rauhaa rakentavina voimina yhteiskunnassa. Kolmannella vuosituhannella voidaan siirtyä aikakauteen, jolloin erilaisia vakaumuksia kunnioitetaan ja jolloin "vapaus uskonnosta" muuttuu "vapaudeksi uskoa".

 

Julkilausuma haastaa juutalaiset, kristityt ja muslimit tunnistamaan uskontojensa yhteiset hengelliset ja inhimilliset arvot, jotka ovat muovanneet Euroopan ja Lähi-idän kulttuureja.

 

Vuoden 2008 teemana Euroopassa kulttuurienvälinen vuoropuhelu

 

Julkilausuma allekirjoitettiin seminaarissa, jossa keskityttiin uskontojen väliseen vuoropuheluun osana kulttuurienvälistä keskustelua.

 

Seminaarin avauspuheessa arkkipiispa Jukka Paarma piti Suomea hyvänä esimerkkimaana yhteistoiminnasta eri uskontojen kesken. Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors korosti eri uskontojen uskonnonopettajien koulutustarvetta.

 

"Kulttuurienvälisessä dialogissa uskonnolla on tärkeä rooli. Varsinkin paikallistasolla tulisi rohkaista ihmisiä käymään keskustelua. Dialogia tarvitaan joka tasolla", arvioi Astrid Thors. Thors kertoi myönteisenä esimerkkinä Blomängenin ala-asteen koulusta, jossa vuoden aikana juhlitaan eri uskontojen juhlia, opitaan toisten perinteistä, valmistetaan ruokia yhdessä lasten vanhempien ja isovanhempien kanssa.

Seminaarissa neuvonantaja Jorge César das Neves painotti uskontodialogia yhteisenä demokratian ja perusoikeuksien tunnustamisena. Hän vastaa Euroopan komission suhteista uskontoihin, kirkkoihin ja uskonnollisiin yhdyskuntiin. Puheenvuoroa kommentoi johtaja Rüdiger Noll Euroopan kirkkojen konferenssin kirkko- ja yhteiskuntakomissiosta.

 

Paneelikeskusteluun osallistuivat puheenjohtajat Okan Daher, Anas Hajjar ja Rony Smolar sekä pääsihteeri, isä Heikki Huttunen Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta.

 

Seminaarin järjestivät osana Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuotta 2008 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus, Suomen ekumeeninen neuvosto ja Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden 2008 Suomen kansallinen toimikunta.

 

Euroopan unioni on nimennyt vuoden 2008 Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuodeksi. Tavoitteena on saattaa yhteen kulttuuritaustoiltaan erilaisia kansalaisia ja saada heidät ymmärtämään toisiaan, sekä löytämään yhteneväisyyksiä yli rajojen. (KT 28.10.2008)

 

LISÄTIETOJA: EU-lakimies Lena Kumlin, Kirkkohallitus, lena.kumlin(at)evl.fi, puh. 050 430 3953



Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.