SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Religionernas samarbete fick en organisation

Ett nationellt forum för religionsmöte har bildats i Finland. Den 24 januari 2011 möttes representanter för de tre monoteistiska  religionerna för att besluta om att grunda organisationen Uskontojen yhteistyö Suomessa ry – USKOT-foorumi / Religionernas samarbete i Finland rf – RESA-forumet. 

 

De samfund som står bakom grundandet av USKOT-RESA-forumet representerar tre olika religioner: judendomen, kristendomen och islam. I forumet ingår följande organistationer: Ekumeniska Rådet i Finland, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Islamska Rådet i Finland, Suomen Islam-seurakunta (tatarsamfunden i Finland) och  
Centralrådet för de Judiska Församlingarna.

Syftet med forumet är att trygga samhällsfreden i en anda som stöder religionsfriheten i vårt land, främja dialogen mellan religionerna och främja likvärdighet och samarbete i de frågor som forumet anser vara viktiga.

Som ordförande för den interimistiska styrelsen valdes enhälligt Jan  Edström från Ekumeniska Rådet i Finland. Viceordförande är Gideon Bolotowsky från Centralrådet för de Judiska Församlingarna och Isra Lehtinen från Islamska Rådet i Finland.

Förutom ordförandena valdes enhälligt följande styrelsemedlemmar:  Pia Jardi från Islamska Rådet i Finland, Okan Daher från Suomen Islam-seurakunta, Yaron Nadbornik från Centralrådet för de Judiska Församlingarna, Pekka Y. Hiltunen fårn Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Heikki Huttunen från Ekumeniska Rådet i Finland.

Som ersättare för styrelsens övriga medlemmar valdes Abdirazak Sugulle (Jardis
ersättare), Atik Ali (Dahers ersättare), Rony Smolar (Nadborniks ersättare), Timo Vasko (Hiltunens ersättare) och Jari Portaankorva (Huttunens ersättare).

Den interimistiska styrelsen för forumet USKOT-RESA fungerar fram till årsmötet som kommer att hållas i mars-april 2011.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.