SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen uskontojohtajat vetoavat rauhan puolesta

 

Venäjän ja Ukrainan välisen tilanteen kiristyminen herättää suurta huolta kaikkialla maailmassa Venäjän hyökättyä Ukrainaan.  Uskontojohtajat Suomessa ovat huolissaan Venäjän toiminnasta ja kehottavat Venäjän johtoa tekemään kaikkensa, jotta rauha saadaan aikaan. Uskonjohtajat vetoavat kaikkiin johtajiin, jotta he myötävaikuttaisivat ratkaisun löytämiseksi. Kehotamme rukoilemaan kaikkien sodan uhrien ja kärsivien puolesta.

 

Helsingissä 25.2.2022


Puheenjohtaja Pia Jardi
USKOT-foorumi

 

Arkkipiispa Tapio Luoma
Suomen evankelis-luterilainen kirkko

 

Arkkipiispa Leo
Suomen ortodoksinen kirkko

 

Hiippakunnan asiainhoitaja, isä Marco Pasinato
Katolinen kirkko Suomessa


Puheenjohtaja Yaron Nadbornik
Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto

 

Puheenjohtaja Gölten Bedretdin
Suomen Islam-seurakunta

 

Puheenjohtaja Anas Hajjar
Suomen Islamilainen Neuvosto

 

Pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

 

 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.