SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suoraan sanoen - puhukaamme hyvää toisistamme  

Puheenjohtaja Jan Edsröm johdattaa tasavallan presidentin foorumiin. Taustalla Gideon Bolotowsky ja Okan Daher. Kuva: Timo Vasko.Mika Illman, Elisabeth Rehn ja Mikael Pentikäinen. Kuva: Timo Vasko.

Pelkkä hyvä tahto ei riitä vihakäyttäytymisen estämiseen, vaan tarvitaan voimavaroja ja resursseja. Median rooli on nykyisessä tilanteessa tärkeä. Sananvapauteen kuuluu myös vastuu. Mm. näin totesi tasavallan presidentti Tarja Halonen USKOT-foorumin järjestämässä seminaarissa 19.1.2011 Helsingin Säätytalossa. Teemana oli: Suoraan sanoen vihapuhetta vastaan – Puhukaamme hyvää toisistamme.

 

ensimmäinen seminaari kokosi yhteen yhteiskuntamme vaikuttajia sekä kateederille että katsomoon. Seminaarissa vedottiin sovintopuheen puolesta. Osanottajat toivoivat jatkoa kokoontumisille.

 

Tasavallan presidentti Tarja Halonen avasi seminaarin. Hänen aloitteestaan uskontojen edustajat kokoontuivat syyskuun yhdennentoista päivän tapahtumien jälkeen vuonna 2001 keskustelemaan yhteisestä tehtävästä. Halonen totesi, että vihakäyttäytymisen estäminen vaatii yhteistyötä ja laajaa vaikuttamista yhteiskunnan eri tahoihin.

 

Halonen toivoo yhdenvertaisuuslain uudistamista. Erityisesti lasten kasvua on suojeltava. Hän näki tärkeänä tukea opettajien pedagogista osaamista syrjimättömyyskysymyksissä varsinkin esimurrosikäisten parissa. Samoin hän näki, että maahanmuuttajien omien järjestöjen on tärkeää löytää uuden kotimaansa toimintamahdollisuudet.

– Pelkkä hyvä tahto ei riitä vihakäyttäytymisen estämiseen, vaan tarvitaan voimavaroja ja resursseja. Median rooli on nykyisessä tilanteessa tärkeä. Sananvapauteen kuuluu myös vastuu. Tavallisessa arkikäyttäytymisessä tapahtuvan syrjinnän estäminen on ratkaisevan tärkeä.

 

Arkkipiispa Kari Mäkinen esitti mallin, jossa uskontojen, julkisen vallan ja median edustajat sitoutuvat sovintopuheen vahvistamiseen. Säännöllinen työskentely vahvistaisi yhteiskunnan turvallisuutta ja ymmärrystä eri ryhmien välillä.

– Uskontojen välinen yhteistyö on sovintopuheen avain. Julkisen vallan edustajien vastuulla on yhteiskunnan uskontopolitiikka. Media taas vaikuttaa mielikuviin ja merkitysten rakentumiseen

 

Tilaisuudessa puhuivat myös ministeri Elisabeth Rehn, päätoimittaja Mikael Pentikäinen ja valtionsyyttäjä Mika Illman.

 

Arkkipiispa Kari Mäkinen (Suomen ev.-lut. kirkko), arkkipiispa Leo (Suomen ortodoksinen kirkko), puheenjohtaja Gideon Bolotowsky (Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto), puheenjohtaja Okan Daher (Suomen Islam-seurakunta, suomalainen tataariyhteisö) ja Suomen Islamilaisen Neuvoston hallituksen puheenjohtaja Abdi-Hakim Yasin Ararse sekä isä Rudolf Larenz piispa Teemu Sipon (kat. kirkko) edustajana pitivät lyhyet ja ytimekkäät puheenvuorot vihapuheen vaikutuksesta yhteisöönsä ja tavoitteista vahvistaa sovintopuhetta.

 

Yleiskeskustelussa tuli mm. esille 19.1.2012 Hufudstadsbladetissa julkaistu nuoren Rebecka Holmin .

 

Kiitokset tasavallan presidentille aloitteelisuudesta ja aktiivisuudesta

 

Myös lyhyt yleiskeskustelu pidettiin. Seminaarin puheenjohtajana oli USKOT-foorumin puheenjohtaja pastori Jan Edström, joka kiitti erityisesti tasavallan presidentti Tarja Halosta rohkeudesta ja aloitteellisuudesta teeman puitteissa. Tarja Halonen kokosi yhteen uskontojohtajat vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen. Jan Edström oli tuolloin Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri ja juuri häneen tasavallan presidentin kansliasta otettiin asiassa yhteyttä. Tästä saivat alkunsa uskontojohtajien ja tasavallan presidentin yhteiset kokoontumiset, jotka ovat jatkuneet näihin päiviin.

 

Myös USKOT-foorumi on tämän yhteistyön hedelmä.

 

Puheenvuorot, klikkaaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.