SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tervetuloa vieras! - LML:n dokumentti kehottaa avoimuuteen

Kuva: Jyn Meyer

 

Luterilaisen maailmanliiton neuvosto hyväksyi 17.6.2013 dokumentin ”Welcoming the Stranger”, joka liittyy uskontojenväliseen yhteistyöhön esimerkiksi pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanottamisessa. Esiin nostetaan eri uskontojen perinteestä ja pyhistä kirjoituksista löytyviä elementtejä yhteistyön edistämiseksi.

 

YK:n korkea lähettiläs pyysi LML:a olemaan dokumentin valmistelussa ”kristillisenä äänenä”. LML:n neuvosto päätti pyytää jäsenkirkkoja toimittamaan dokumentin tiedoksi kirkkojenvälisille sekä myös uskontojenvälisille neuvostoille ym. toimielimille.


A core value of my faith is to welcome the stranger, the refugee, the
internally displaced, the other. I shall treat him or her as I would like to be
treated. I will challenge others, even lea...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.