SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnot suomalaisessa yhteiskunnassa -seminaari 28.8.2007

Onnistuneen seminaarin päätteeksi kukitettiin myötävaikuttaneet.Tasavallan presidentti saapumassa Hanasaareen. Vastaanottamassa Heikki Huttunen, Gunvor Kronman ja Nora Repo. Suomessa toimivat uskontokunnat kutsuivat koolle 28.8.2007 ainutlaatuisen seminaarin, jossa pohdittiin uskonnon merkitystä tämän päivän yhteiskunnassa. Tämän Uskonnot suomalaisessa yhteiskunnassa -seminaarin avulla pyrittiin tuomaan konkreettisesti yhteen eri uskontojen edustajia sekä etsimään uusia näkökulmia uskontojen rajat ylittävälle yhteistyölle.

 

Uskonnot eivät uhkaa toisiaan. Niiden yhteinen uhka on sellainen arvomaailma, jossa vihameilisyys, materialismi ja itsekäs oman edun tavoittelu hämärtävät sosiaalisen vastuun, oikeudenmukaisuuden ja heikommassa asemassa olevan puolustamisen. Mm. näin totesi tasavallan presidentti Tarja Halonen.Seminaari järjestettiin Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa ja sen kokoonkutsujina toimivat Lähi-idän kirjauskontojen – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin – yhteisöt; Suomen ekumeeninen neuvosto, Suomen islamilainen neuvosto, Suomen Islam-seurakunta (tataariyhteisö) ja Suomen Juutalaisen Seurakuntien Keskusneuvosto ry. Säännöllisiä keskusteluja näiden uskontojen johtajien välillä on käyty tasavallan presidentin Tarja Halosen aloitteesta aina vuodesta 2001. Uskonnot suomalaisessa yhteiskunnassa -seminaariin oli kutsuttu asiantuntijoiden ja valtiovallan edustajien lisäksi myös muiden klassisten maailmanuskontojen edustajia sekä suomalaisessa yhteiskunnassa monikulttuurista työtätekeviä toimijoita.

 

Ohjelma syntyi yhteistyön tuloksena

Burhan HamdonHanasaaren kulttuurikeskuksen johtajan Gunvor Kronmanin ja arkkipiispa Jukka Paarman tervetulotoivotusten jälkeen seminaarin avasi tasavallan presidentti Tarja Halonen.

Heikki Huttunen, Timo Vasko, Isra Lehtinen ja Birgitta Rantakari. 

Heidi Rautionmaa osallistumassa keskusteluun.Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen toiminnanjohtajan Burhan Hamdonin esittämä suufilainen laulu toi seminaariohjelmaan mukaan ripauksen mystiikkaa. Aamupäivän teemana oli uskontojen merkitys tämän päivän Suomessa ja puheenjohtajana toimi päätoimittaja Isra Lehtinen Suomen islamilaisesta neuvostosta. Aamupäivän aiheesta esitelmöi puheenjohtaja Rony Smolar Helsingin juutalaisesta seurakunnasta ja hänen esitystään kommentoivat hallituksen puheenjohtaja Anas Hajjar Suomen islamilaisesta neuvostosta sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkoasiain osaston johtaja Risto Cantell.

 

Lucas Snellman ja Jan Edström.Iltapäivällä käsiteltiin uskontojenvälisen yhteistyön tematiikkaa. Puheenjohtajana toimi rehtori Väinö A. Hyvönen Suomen Vapaakirkosta. Aihetta pyrittiin tarkastelemaan niin globaalista kuin pohjoismaisestakin näkökulmasta. Ensin tutustuttiin Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijan Jussi Sohlbergin johdolla tekeillä olevaan Uskonnot.fi -tietokantaan, jonka on valmistuessaan tarkoitus kattaa koko Suomen uskonnollinen kenttä. Ulkomaisina vieraina seminaarissa esitelmöivät suuren kansainvälisen World Conference of Religions for Peace -järjestön puheenjohtaja V. Rev. Leonid Kishkovsky sekä erilaisia muslimijärjestöjä yhteentuovan Sveriges muslimska råd:n puheenjohtaja Helena Benaouda.

 

Seminaarissa esille nousseita ajatuksia kokosi päivän päätteeksi yhteen puheenvuorossaan Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen. Lämminhenkinen seminaari päättyi Suomen Islam-seurakunnan puheenjohtajan Okan Daherin kiitospuheenvuoroon, jota seurasi vielä mahdollisuus kahvitteluun osanottajien kesken.

 

Arkkipiispa Jukka Paarma (lut.) pj Rony Smolar (juut. srk:ien keskusneuvosto), pj Okan Daher (tataariyhteisö) ja lääkäri Anas Hajjar (SINE) keskustelemassa.Keskusteluiden hedelmät

Jatkoa ajatellen seminaarissa nostettiin esiin aivan uuden yhteistyöelimen, verkoston tai neuvoston, muodostaminen eri uskontokuntien välille. Myös mahdollisen ”uskontoasiamiehen”, jonka tehtävänä olisi uskonnollisten yhteisöjen etujen valvominen, viran perustamista esitettiin. Uskontoon ja elämänkatsomukseen liittyvät kysymykset koskettavat ihmisen elämää laaja-alaisesti ja ovat sidottuja yksilön perusihmisoikeuksiin. Näiden kysymysten huomioiminen on näin ollen perustavanlaatuinen osa hyvinvointia myös yhteiskunnan tasolla.

 

Seminaarin yleisökeskusteluissa esiin nousivat erityisesti valtion budjetin suunnittelua ajatellen ajankohtainen uskonnollisten yhteisöjen mahdollinen valtiontuki. Kaikki seminaariin osallistuneet ilmaisivat puoltavansa tämän valtiotuen myöntämistä tasapuolisesti kaikille uskonnollisille yhteisöille. Myös uskonnonvapauteen ja uskonnonopetukseen liittyvät kysymykset puhuttivat.

 

SEN:n Nuorisojaoston pj Miika Ahola.Lisäksi keskusteluissa pohdittiin erityisesti pienempiä uskonnollisia ryhmittymiä koskettavia lainsäädännöllisiä hankaluuksia uskonnonharjoittamiselle. Kaikkien uskontojen jakamat eettiset arvot, rakkaus, ymmärtämys ja ihmisyys koettiin yhteisiksi. Konkreettista toisen kohtaamista ja yhdessä tehtävää ruohonjuuritason työtä pidettiin tärkeinä yhteistä tulevaisuutta rakennettaessa.

 

Myös näkyvämpää panostamista monikulttuurisuuskasvatukseen pidettiin suotavana, jotta tulevaisuudessa osattaisiin paremmin vastata monikulttuurisen yhteiskunnan mukanaan tuomiin haasteisiin sekä nauttia tämän kulttuurisen rikkauden hedelmistä.

 

Nora Repo

Seminaarin projektisihteeri

Lue seminaarin muistio Pdf-tiedosto 5 Mt 


Suomalainen yhteiskunta on viimeisten vuosikymmenten aikana monikulttuuristunut ja tämä kehitys jatkunee edelleen. Kansainvälistyminen
vahvistuu. Maahanmuutto meillekin lisääntyy. Myös yhä useampi...
Klikkaa kuvaa niin se avautuu uutteen ikkunaan.
Vuonna 1970 perustettu World Conference of Religions for Peace (WCRP) on suurin kansainvälinen maailman uskonnot yhdistävä koalitio. Järjestön kasvava uskontojenvälisten neuvostojen ja ryhmien verkost...
Vuonna 2006 perustettu Suomen islamilainen neuvosto (SINE) toimii muslimien yhteistyöelimenä. SINE:n perustamiskokouksessa oli paikalla 23 eri islamilaista yhdyskuntaa, ja sillä on tällä hetkellä 14 j...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.