SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskontojen johtajat järkyttyneitä isoäitien kohtelusta

 

Suomen uskontojohtajat olivat koolla Helsingissä ortodoksisen kirkollishallituksen vieraina keskiviikkona 17. maaliskuuta. He edustavat juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Uskontojohtajat kiinnittävät huomiota maasta pois käännytettävien isoäitien Irina Antonovan ja Eveline Fadayelin kohtaloon.

 

Erityisen järkyttävänä uskontojohtajat pitävät sitä, että ortodoksinen kristitty Eveline Fadayel on määrätty poistumaan maasta 29.3, kun on alkamassa hänelle ja hänen perheelleen vuoden suurin juhla, pääsiäinen.

Perheitten hajoamiseen johtavat viranomaisratkaisut ovat uskontojohtajien mukaan ristiriidassa kansalaisten oikeustajun kanssa.  Säädöksiä tulisi uudistaa niin, että huolta ja hoivaa tarvitsevien vanhusten turva ja heidän perheittensä yhtenäisyys eivät joudu uhatuiksi.

Uskontojohtajat vetoavat viranomaisiin ja koko yhteiskuntaan, jotta Irina Antonova ja Eveline Fadayel voisivat jäädä lastensa ja lastenlastensa luo kotiinsa Suomeen.

Uskontojohtajat ovat järjestämässä yhteiskunnan vaikuttajille keskustelutilaisuutta yhteiskuntamme arvoista maahanmuutto- ja monikulttuurisuuskysymyksissä. 

Suomen uskontojohtajat tapaavat toisiaan säännöllisesti, kahdesti vuodessa. Tasavallan presidentti kutsui koolle ensimmäisen tapaamisen syksyllä 2001, ja siitä lähtien uskontojohtajat ovat jatkaneet käytäntöä. 17.3. tapaamiseen osallistuivat:

evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Jukka Paarma

ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo

katolisen hiippakunnan piispa Teemu Sippo SCJ,

Suomen Islamilaisen Neuvoston puheenjohtaja Ahmed Haddi

Suomen Islam-seurakunnan (suomalainen tataariyhteisö) puheenjohtaja Okan Daher  

Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvoston puheenjohtaja Rony Smolar

Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Heikki HuttunenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.