SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskontojen johtajat tapasivat tasavallan presidentti Tarja Halosen

 

Suomessa toimivien eri uskontokuntien johtajat tapasivat tasavallan presidentti Tarja Halosen keskiviikkona 15.2.2006. Keskustelutilaisuus oli viides. Tasavallan presidentti kutsui uskontokuntien edustajat ensimmäisen kerran keskustelemaan vapaamuotoisesti 11.9.2001 tapahtumien jälkeen. 

Keskusteluissa olivat esillä ajankohtaiset aiheet, kuten tanskalaisista pilakuvista noussut kansainvälinen kohu. Presidentti Halonen kertoi EU-maiden presidenttien yhteisestä kannanotosta ja pahoitteli suomalaisen kuvat julkaisseen nettipalstan toimia.  

 

Keskustelutilaisuuteen osallistuivat arkkipiispa Jukka Paarma Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta, arkkipiispa Leo Suomen ortodoksisesta kirkosta, piispanvikaari, isä Teemu Sippo Katolisesta kirkosta Suomessa, pääsihteeri Jan Edström Suomen ekumeenisesta neuvostosta, puheenjohtaja Gideon Bolotovsky Helsingin juutalaisesta seurakunnasta, lääkäri Anas Hajar Suomen Islamilaisesta Yhdyskunnasta ja puheenjohtaja Okan Daher Suomen Islam-seurakunnasta.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.