SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskontojen johtajien (juutalaisuus, kristinusko ja islam) foorumi 26.2.2004

Syksyllä 2001 tasavallan presidentti Tarja Halonen kutsui kolmen monoteistisen uskonnon johtajat kahteen neuvonpitoon presidentin linnaan syyskuun 11. päivän 2001 USA:han kohdistuneiden terrori-iskujen jälkeisissä järkyttävissä tunnelmissa. Presidentin aloite on johtanut uskontojen johtajien säännöllisiin tapaamisiin – uskontojen johtajien väliseen foorumiin. 

 

Marraskuussa 2002 johtajat tapasivat arkkipiispa Jukka Paarman johdolla Helsingissä ja syyskuussa 2003 tavattiin arkkipiispa Leon johdolla Kuopiossa. Kuopiossa pidettiin myös johtajien foorumin ensimmäinen lehdistötilaisuus.

 

Eri uskontojen välinen yhteydenpito on erityisen tärkeää yhteiskunnassa, joka pyrkii entistä suurempaan avoimuuteen ja monimuotoisuuteen. Vain poistamalla väärinkäsityksiä ja ennakkoluuloja voimme luoda keskinäistä kunnioitusta, suvaitsevaisuutta ja yhteisymmärrystä uskonnollisten, kulttuuristen ja etnisten ryhmien välillä. Erilaiset ryhmät ja yhteisöt muodostavat yhdessä tämän päivän suomalaisen yhteiskunnan.

 

Perustuslaki ja uusi uskonnonvapauslaki takaavat uskonnollisille yhteisöille entistä samanarvoisemman aseman yhteiskunnassamme. Jotta uskonnollista samanarvoisuutta voitaisiin edistää käytännössä ja jotta uskonnollinen moninaisuus voisi saada näkyvän ja julkisen hahmon olisi tärkeää, että valtiovalta edistäisi uskontojen yhteistoimintaa muun muassa tukemalla pysyvän uskontojen välisen foorumin perustamista.

 

Kolmen monoteistisen uskonnon johtajat korostavat keskinäisen kunnioituksen merkitystä. On tärkeää, että kaikki ihmiset kunnioittavat sitä, mikä on toiselle pyhää. Ensimmäinen askel syvempään ymmärrykseen on pyrkiä näkemään asiat toisen näkökulmasta. ”Älä tuomitse lähimmäistäsi ennen kuin olet hänen tilanteessaan”, totesi rabbi Hillel jo yli 2000 vuotta sitten. Suomalaisen yhteiskunnan ja jokaisen kansalaisen suurimpia haasteita tänä päivänä on tuntea ja tunnustaa omat lähtökohtansa. Oman uskonnon juurien tunteminen helpottaa eri uskontoihin kuuluvien ihmisten kohtaamista.

 

Uskontojen johtajat tapasivat 26.2.2004 Helsingin juutalaisen seurakunnan synagogassa ja seurakuntakeskuksessa, jossa tutustuttiin Suomen juutalaisyhteisöön ja sen historiaan sekä keskusteltiin pysyvän uskontojen välisen foorumin tarpeesta maassamme. Seuraava tapaaminen päätettiin pitää arkkipiispa Jukka Paarman kutsusta Helsingissä 30. elokuuta 2004.

 

Tapaamiseen osallistuivat arkkipiispa Jukka Paarma, Suomen ev.lut.kirkko, arkkipiispa Leo, Suomen ortodoksinen kirkko, piispa Jósef Wróbel ja isä Teemu Sippo, katolinen kirkko Suomessa, pääsihteeri Jan Edström, Suomen ekumeeninen neuvosto, puheenjohtaja Okan Daher, Suomen Islam-seurakunta (tataariyhteisö), rabbiini Moshe Edelmann ja puheenjohtaja Gideon Bolotowsky, Helsingin juutalainen seurakunta.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.