SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

USKOT - RESA järjestäytyi

 

Helsingissä perustettiin 24.1.2011 Uskontojen yhteistyö Suomessa ry – USKOT-foorumi / Religionernas samarbete i Finland rf  – RESA-forumet. USKOT/RESA-foorumin perustajayhteisöt edustavat kolmea uskontoperinnettä: juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia.

 

Foorumissa ovat mukana Suomen Evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen Islamilainen Neuvosto, Suomen Islam-seurakunta (suomalainen tataariyhteisö) ja Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto. Foorumin päämääränä on vaalia yhteiskuntarauhaa uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä. Samoin kuin edistää uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä foorumin tärkeäksi katsomissa asioissa.

 

Foorumin väliaikaiseen hallitukseen valittiin konsensuksella puheenjohtajaksi Jan Edström, (Suomen Ekumeenisen Neuvoston edustaja). Varapuheenjohtajina toimivat Gideon Bolotowsky (Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvoston edustaja) sekä Isra Lehtinen (Suomen Islamilaisen Neuvoston edustaja). Puheenjohtajien lisäksi hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Pia Jardi Suomen Islamilaisesta Neuvostosta, Okan Daher Suomen Islam-seurakunnasta, Yaron Nadbornik Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvostosta, Pekka Y. Hiltunen Suomen Evankelis-luterilaisesta kirkosta, sekä Heikki Huttunen Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta. Hallituksen varajäseninä toimivat Abdirazak Sugulle (Jardin varajäsen), Atik Ali (Daherin varajäsen), Rony Smolar (Nadbornikin varajäsen), Timo Vasko (Hiltusen varajäsen) sekä Jari Portaankorva (Huttusen varajäsen).

 

USKOT/RESA-foorumin väliaikainen hallitus toimii tehtävässään yhdistyksen vuosikokoukseen asti. Vuosikokous pidetään kuluvan vuoden maalis-toukokuussa.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.