SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vastuuviikon hartausaineisto / Ansvarsveckans andakter

Kuva: Ben White / freelyphotos.com

"Jumala, tuomme eteesi tytöt ja naiset, joita alistetaan, syrjitään ja pahoinpidellään kaikkialla maailmassa. Tiedämme, että sinä näet heistä jokaisen ja kuljet heidän vierellään. Auta meitä tunnistamaan ja purkamaan alistavia rakenteita lähellä ja kaukana. Muuta niiden miesten sydämet, jotka pitävät naisia ja tyttöjä vähempiarvoisina ja kohtelevat heitä 

huonosti. "

 

Vastuuviikon hartausaineistoon kuuluvat hartaustekstit ja rukoukset johdattavat muistamaan maailman naisia ja tyttöjä ja vastaamaan Jumalan kutsuun taistella yhtäläisen ihmisarvon puolesta. Hartausteksti Rispan rukous on pastori Jan Edströmin kirjoittama, Jeesus on ratkaisu -teksti pastori Soile Salorinteen ja Oman äänen kirkkomatka pastori Matleena Ikolan.

 

Toivoa naisille -rukouskalenteri on Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) toimittama. Sansan on osa maailmanlaajuista rukousliikettä maailman naisten auttamiseksi. Liikkeen ydin on rukouskalenteri, jossa on jokaiselle päivälle yksi lyhyt rukous. Saman rukouksen rukoilee noin 50 000 naista eri puolilla maailmaa.

 

Aineistossa on mukana myös Suomen Lähetysseuran tuottama Tasaus-hartaus. Suomen Lähetysseuran tukee vuonna 2017 konfliktialueiden naisia. Tasaus-keräyksen tuotolla Lähetysseura tukee naisten koulutusta, verkostoitumista, taloudellista itsenäisyyttä ja osallistumista rauhantyöhön.

 

Piispa Matti Revon saarna Omalla äänellä kuultiin Vastuuviikon ekumeenisessa jumalanpalveluksessa Tampereen Hervannassa 22.10.2017.

 

 "Yhdessä miehinä ja naisina me olemme Jumalan kuva, yhdessä tasa-arvoisina me voimme rakentaa tulevaa maailmanaikaa, jonka yllä lepää Herramme siunaus."

 

***

 

"Gud, vi bär fram inför dig flickor och kvinnor som trycks ner, diskrimineras och misshandlas överallt på vår jord. Vi vet att du ser var och en av dem och finns hos dem. Hjälp oss att känna igen och bryta  destruktiva mönster och strukturer nära och fjärran. Förvandla hjärtat hos de män som ser ned på kvinnor och flickor och behandlar dem illa.”

 

Ansvarsveckans andaktsmaterial består av texter och böner som hjälper oss att minnas världens flickor och kvinnor och att svara på Guds uppmaning att kämpa för varje människas rätt till människovärde. Andakten Rispas bön är skriven av pastor Jan Edström, texten Jesus är svaret är skriven av pastor Soile Salorinne.

 

Bönekalendern Hopp för kvinnor har tagits fram av Mediamissionen Budbäraren (Sansa). Deras arbete (Hopp till kvinnor/Hanna) är en del av en internationell bönekampanj för att hjälpa kvinnor. Bönekalendern innehåller en bön för varje dag. Samma böner beds av 50 000 kvinnor på olika håll i världen.

 

 "Tillsammans som män och kvinnor är vi Guds avbild, som jämlika kan vi tillsammans bygga en framtid som har Guds välsignelse.”

 

Aineisto / Material

 

Rispan rukous -hartaus

rispan_rukous.pdfrispas_bon.pdfjeesus_on_ratkaisu.pdfjesus_ar_svaret.pdftoivoa_naisille_-rukouskalenteri_elokuu.pdfbonekalender_augusti.pdf 

Rispas bön -andakt

 

Jeesus on ratkaisu -hartaus

 

Jesus är svaret -andakt

 

Toivoa naisille -rukouskalenteri, elokuu 2017

 

Women of Hope -bönekalender, augusti 2017

 

Oman äänen kirkkomatka

Tasaus 2017 -hartaus

Omalla äänellä -saarna

oman_aanen_kirkkomatka(1).pdftasaus_2017_hartaus_pp.pptxmatti_revon_saarna_omalla_aanella.pdf Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.