SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Maahanmuuttajat mukaan vapaaehtoistoimintaan 

  • noudattaminen on keskeistä
  • Perinteisten ekumeenisten kumppaneiden rinnalle foorumi, jossa kaikki uudet kristilliset ryhmät mukana
  • Ekumeenisiin tapaamisiin osallistuvien piirin laajentaminen ja arjen ekumenian esiin nostaminen
  • Ystävyysseurakunta-ajatuksen ja kummitoiminnan laajentaminen uusiin etnisiin ryhmiin
  • Joustavat käytännön ratkaisut suhtautumisessa seurakunnan omaisuuteen, tiloihin ja välineisiin

 

Esimerkkejä toimijoista ja hankkeista

  • Vapaakirkon ViaDia ry tekee myös työtä maahanmuuttajien parissa
  • Diakonialaitos (kidutettujen kuntoutuskeskus)
  • Kirkkopalvelut (Työllistämisen tukeminen, projekti 2009–2012)
  • Maahanmuuttajien rippikouluhanke (esim. Vaasa)
  • Suurella sydämellä -vapaaehtoistyöSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.