SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Euroopan kristittyjen naisten ekumeenisen foorumin yleiskokous Serbiassa

Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin (EFECW) X yleiskokous kokoontui Serbiassa, Soko Gradissa sijaitsevassa Pyhän Nikolaoksen luostarissa 7.-12.8.2018 teemalla ”Jos sinä nyt tässä tilanteessa pysyt hiljaa” (Est. 4:14).


Soko Gradin luostari kuuluu Serbian uusimpiin luostareihin. Savacin piispa Lavrentije  perusti luostarin, jota alettiin rakentaa v. 1991 Ljubovija kaupungin lähellä olevaan mahtavaan vuoristoympäristöön arkkipiispan, Pyhän Nikolaj Velimirovicin (muistopäivä 3.5.) muistolle ikivanhan linnoituksen paikalle. Luostarin ristinmuotoinen kirkko on moravialaista arkkitehtuuria. Pyhän Nikolajin reliikkejä säilytetään kirkossa. Alueella on merkittävä pyhiinvaellusreitti, mikä kulkee Soko vuorelle rakennetun 12 metriä korkean kultaisen ristin juurelle.

 

Luostari on merkittävä ja monipuolisesti hengellinen kokoontumispaikka, mikä tarjoaa sekä majoitusta että ruokailumahdollisuuksia jopa 200 hengelle. Luostarissa on pieni museo ja matkamuistoesineiden kauppa sekä hyvin varustettu auditoria/luentosali n. 90 hengelle. Luostari tarjosi kokouksellemme ihanteelliset olosuhteet ja kaunis ympäristö sekä ihastuttava sää antoivat mahdollisuuden onnistuneeseen kokemukseen kaikille osallistujille. Meitä oli noin sata naista 22 maasta ja monista uskontokunnista.

 

Sääntömääräinen kokous

Vuosien 2016-2018 tilinpäätökset hyväksyttiin. Vuoden 2017 tilinpäätös osoitti 941,86 € miinusta, mutta kokonaispääoma vuoden lopussa oli  80 531,25 €. Talousarvioesitys vuodelle 2018 päättyi summaan  29 300 € ja vuoden 2019 alustava arvio summaan 31 500 €. Erillinen Jaqueline Stuyt rahasto on 25 000 €.

 

Uuteen hallitukseen valittiin kolme presidenttiä: Marijana Ajzenkol (RC, Serbia), Fiona Buchanan (Prot./Presb, UK ja Marianna Apresyon (Orth., Armenia) sekä neljä muuta hallituksen jäsentä: Carin Gardbring (Lut, Ruotsi), Evelyne Zinsstag (Ref. ,Sveitsi), Anne-Maria Schott (RC, Ranska) ja Natalya Horbal (Greek Cath, Ukraina).

 

Ryhmätyöskentelyt ja retket

Kaikkiaan 10 ryhmätyöaihetta oli jaettu osallistujille jo ennen kokousta. Aiheita olivat:

1) Women count in peace building,

2) In times of crises, forsaking silence in service of the Word,

3)We cannot be silent – meeting the challenges of leading in our churches,

4) Promoting women’s Economic Power,

5) Self-assertion and self-care in a male dominated work environment. Exploring strategic behaviours with Esther and Washti,

6) Creating new Forum groups,

7) Megilla Esther in Judaistic and Christian tradition in the Netherlands,

8) Participating in God’s Mission with what you have, right where you are – and as a prayer (FLC),

9) Ecumenical dialogue in Europe today (CEC, concentrated in migration problem),

10) Disability in the planetarian age.

 

Perjantain päiväaika oli omistettu tutustumisretkille, jotka suuntautuivat kolmeen kohteeseen, yksi jokaiselle osallistujalle. Kohteina olivat Dopri Patak, etnografinen museo Radjevinan alueella, Drina-joki koettuna pienveneissä ja 700 vuotta vanha Tronosan luostari, mikä on kuuluisa ns. kyntäjien kynttilöistä. luostari on Unescon maailmanperintöluettelossa, kaksi 50-kiloista vahakynttilää luostarin kirkossa sytytetään suurena torstaina joka vuosi ja poltetaan vuoden aikana kaikissa palveluksissa.

 

Temaattinen työskentely

Ph.D Ivana Kronja Serbiasta on elokuva kriitikko, opettaja sekä kulttuurin ja median teoreetikko, jonka aiheena oli Media kulttuuri, naiset ja yhteiskunta: näkökulma Euroopan semi-periferiasta. Esitys toi mielenkiintoisella tavalla esille nykyisen Serbian tilannetta, mitä hallitsee valtavan nopea sosiaalisen median lisääntyminen ja sen tuomat negatiiviset ilmiöt perinteiselle elämäntavalle. Monia yhtymäkohtia läntisen Euroopan tilanteisiin löydettiin keskustelussa, mutta suurena ongelmana monet kokivat luennoitsijan kaipuun perheen kannalta merkittävien ns. patriarkaalisten käytäntöjen säilyttämiseen.

 

Kathy Galloway Skotlannnista keskittyi Raamatun tekstiin, mikä oli valittu kokouksen teemaksi ja valaisi sitä nykykäsityksen pohjalta. Teksti koettiin sinällään vaikeaksi ja jopa ahdistavaksikin, mutta lopputulema  keskusteluista oli, että erilaisista, vaikeistakin ja Euroopan alueella vertailukelvottomista tilanteista huolimatta naisten on syytä ottaa kantaa ja puhua silloin, kun katsovat siihen olevan oikeutettua syytä.

 

Svenka Savic Serbiasta on emeritus professori Novi Sdin yliopiston Gender Studies -keskuksesta. Hänen aiheensa oli Us and the ”Others” (Me ja muut tämän päivän serbialaisessa kontekstissa). Hän rinnasti kristilliset arvot ja ihmisarvot toisiinsa. Maassa elää henkilöryhmiä, jotka eivät koe ihmisarvoaan kunnioitettavan. Perinteiset kristilliset arvot ovat ihmisoikeuksien perusarvoja, joita ei tarpeeksi huomioida nykyisessä kouluopetuksessa.

 

Kiitokset

Raporttini lopuksi ilmaisen kiitokseni Suomen Ekumeeniselle Neuvostolle ja sen nyt jo lakkautetulle Naisjaostolle siitä, että olen kahdeksan vuoden ajan voinut toimia kansallisena koordinaattorina ja siis Foorumin Suomen jäsenjärjestön (= Naisjaoston) yhteyshenkilönä. Se on antanut minulle mahdollisuuden osallistua sääntöjen mukaiseen toimintaan erilaisissa kokouksissa ja tapahtumissa ja siten välittää tietoa muista Euroopan maiden tilanteista.

 

Outi Piiroinen-Backman, väistyvä kansallinen koordinaattori

 

Liitteenä suomeksi käännettynä.

Lisätietoja:

 


Yli 100 Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin (EFECW) jäsentä 22 maasta ja kaikista kristillisistä suuntauksista kokoontui yhteiseen rukoukseen, keskusteluun ja jakamaan ajatuksiaan yhtei...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.