SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

När levt liv finner skapande uttryck, 3-5.8.2010 Norjassa

Sateenkaari piirtyi seudun ylle. Edessä osa somasta valkoisesta Himmel och Havin kirkosta.

Pohjoismaisen ekumeenisen naiskonferenssin teemalle När levt liv finner skapande uttryck (Eletty elämä luovuuden lähteenä) soivat Pohjanmeren rannikon luonnonolosuhteet erinomaiset puitteet. Pohjanmeren kohti Atlanttia avautuvat merimaisemat ovat huikaisevat. Norjan lähetysseuran kurssikeskus Himmel och Hav sijaitsee rantahiekkaan juurtuneena kolmen kilometrin mittaisen hiekkarannan keskiössä. Tähän paratiisiin kokoontui viitisenkymmentä ekumeenisesti aktiivista naista viidestä pohjoismaasta elokuussa 2010.

 

Nordisk ekumenisk kvinnokonferens järjestetään joka toinen vuosi ja vastuunkantaja on Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté (NEKK), joka kuuluu ohjelmaan Ekumenik i Norden (EIN). EIN:ä johtaa Gunnel Borgegård ja EIN kuuluu hallinnollisesti Sveriges Kristna Rådiin. Konferenssin tarkoitus on koota pohjoismaisia naisia yhteen ja tukea heitä tehtävissään kirkoissa ja yhteiskunnassa.

 

Suomalaisia osanottajia konferenssissa oli neljä: Eija Kemppi, Tiina Malinen-Woodward, Sinikka Metsätähti, Sirpa-Maija Vuorinen. Tiina M-W esitelmöi ikonimaalauksesta, Sirpa-Maija Vuorinen oli koonnut pohjoismaisten naisrunoilijoiden tekstejä kirjaseksi, Eija Kemppi ja Sinikka Metsätähti huolehtivat konferenssin ikoninäyttelystä, jonka neljä suomalaista yhteistuumin rakensivat. Näyttely sai osakseen runsaasti ihastusta.

 

NEKK on perustettu vuonna 1990 Kirkkojen Maailmanneuvoston Kirkot naisten tueksi -ekumeenisen vuosikymmenen (1988–1998) innostamana tukemaan naisten osallisuutta päätöksenteossa, työskentelemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sukupuolisyrjintää sekä taloudellista epäoikeudenmukaisuutta vastaan.

 

Stavanger on Norjan öljypääkaupunki, joka syrjäisestä pikkukaupungista on Pohjanmeren öljynporauksen myötä siirtynyt Norjan kaupunkien ykkösketjuun. Himmel och Hav -kurssikeskuksen rauhaan tuo eräänlaisen rikkeen ainoastaan monta kertaa päivässä paikan yli pyyhkäisevät huoltohelikopterit, jotka liikennöivät porauslauttojen ja kaupungin väliä. Konferenssin teemaa lähestyttiin hartauselämän, lyriikan, näyttämötaiteen, kuvataiteen luentojen, työpajojen, ekskursioiden ja keskustelun keinoin.

 

Tiina Malinen-Woodwardin esitelmä: Spänningen mellan konstnärlig frihet och traditionens bestämmelser.
Keskeinen käsittelyssä ollut taiteen muoto oli runous. Konferenssin alkajaisiksi osanottajat saivat tyylikkään runovihkon, johon oli koottu naisten kirjoittamia runoja kaikista Pohjoismaista. Suom...
Min syn på ikonmålning är konstnärens och den ortodoxa kristnas. I ett trettiotal år har jag arbetat med konst, men som ikonmålare är jag en nybörjare. Jag ser på det jag gör som två olika aspekte...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.