SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Nordisk ekumenisk kvinnokommitté tasa-arvoa edistämässä

Edestä vasemmalta: Inger Lise Olsen, Kirsten Almås, Turid Myrholt. Takarivissä: Petra Jonsson, Saija Kainulainen ja Sara Torvalds.

Ekumeeninen naisten välinen yhteistyö on tärkeää. Nainen voi tukea naista. Toisen naisen aito ja vilpitön tuki toiselle vahvistaa naisen identiteettiä. Kun ihmisen identiteetti on vahva, niin hänen ympäristönsä rikastuu hyvillä hedelmillä.

 

Nordik ekumenisk kvinnokomite NEKK, kokoontui 13.-14.3.2017 Upsalassa, Ruotsissa. Suomesta kokoukseen osallistuivat Suomen Ekumeenisen Neuvoston edustajana Sara Torvalds (kat.) ja Suomen ev.-lut. kirkon edustajana teol. yo Saija Kainulainen. Ruotsista osallistuivat Inger Lise Olsen (Svenska kyrkan) ja Petra Jonsson (Equmeniakyrkan). Norjasta Turid Myrholt (Norska kyrkan) ja Kirsten Almås (Norges kristne råd). Toisena kokouspäivänä mukana oli myös pääsihteeri Ewa Lindqvist Hotz ().

 

Nainen on naisen ystävä – ystävyys on keskinäistä jakamista

Paavi Franciscuksen sanoin; solidaarisuus auttaa ja se on parhaimpia lääkkeitä Euroopassa nousussa olevaan maahanmuuttovastaiseen populismiin ja ääriajatteluun. Usein tällaisessa ääriajattelussa eniten kärsivät kaikkein heikoimmassa tilanteessa olevat, joita tässä maailmassa usein edelleen ovat naiset ja lapset, vanhukset ja vammaiset sekä ihmiset erilaisista vähemmistöistä, esimerkiksi seksuaalivähemmistöistä. On hyvä muistaa, että naisten tasa-arvosta huolehtiminen edistää kaikkea tasa-arvoa. Kristittyjen naisten on hyvä pitää yhtä monilla eri alueilla. Juuri tämän vuoksi NEKK kokoontui myös tänä keväänä Upsalan historiallisessa miljöössä Ruotsissa.

 

Visio on tärkeä

NEKK on pohjoismainen ekumeeninen naisten yhteistyöverkosto. Tavoitteena on vahvistaa naisten roolia kirkoissa ja yhteiskunnissa ja tukea naisten identiteettiä. NEKK:n pohjoismaisessa ekumeenisessa yhteistyössä naiset tukevat  ja inspiroivat toisiaan erilaisiin yhteistyöprojekteihin. Projekteja voivat olla yhteiset seminaarit, kuten johtajuusseminaarit. NEKK haluaa myös edistää naisten yhteistyötä yliopistoissa sekä kulttuurin alueella. Maailman yksi suurimmista haasteista on sekularisoituminen ja NEKK:n työn avulla kristityt naiset voivat kohdata tämän haasteen yhdessä. NEKK toimii myös yhteistyössä WICAS:n () kanssa. Kuluvan vuoden aikana NEKK valmistelee visionsa tarkempaa määrittelyä.

 

Tukena tasa-arvon toteuttamisessa

Keskusteluissamme tuli esille se tosiasia, että pohjoismainen yhteiskuntamme on edelleen epätasa-arvoinen monilla eri alueilla. Vaikka Ruotsi on maailmanlaajuisesti ollut esimerkkinä tasa-arvon mallimaasta, niin tilastot todistavat myös toisenlaista kuvaa. Kävimme läpi lukuja ruotsalaisesta julkaisusta (Women and men in Sweden 2016, facts and figures). Suomesta löytyy vastaavanlainen Tilastokeskuksen julkaisu nimellä. Yhteiskunnan monilla alueilla maailma on edelleen hyvin miehinen ja silloin nainen saattaa kokea yksinäisyyttä ja avuttomuutta kohdatessaan erilaisia tilanteita. Näissä tilanteissa NEKK haluaa olla tukena naisille.

 

Kaikenlainen väkivalta on väärin

NEKK haluaa tukea väkivaltaa ja epätasa-arvoistumista vastaan tehtävää työtä. Ruotsissa kotiväkivallan uhreista on naisia yli 90 prosenttia ja esimerkiksi Suomessa vuonna 2015 turvakotien aikuisista asiakkaista oli naisia 93 prosenttia. Tilastot kertovat, että naiset kokevat seksuaalista häirintää kaksi kertaa enemmän kuin miehet. Suomi on naisiin kohdistuvien väkivaltatilastojen kolmen kärjessä EU:ssa. Tämä tieto tuntuu lisäävän tuskaa, mutta tietoisuus eli tiedottaminen tästä voisi kuitenkin avata silmiämme muutokseen.

NEKK:n työryhmä haluaa puolustaa erilaisten vähemmistöryhmien toiminnan edellytyksiä. 

 

Vähemmistöryhmille on annettava mahdollisuus olla näkyvänä äänenä yhteiskunnassa. Myös naisille on annettava mahdollisuus osallistua erilaisiin julkisiin keskusteluihin politiikassa, tieteessä ja taiteessa. Naisiin liittyviä kysymyksiä tai ongelmia on hyvä pitää esillä. Sveriges ekumeniska kvinnoråd julkaisee erityisesti naisille suunnattua Elsa-lehteä, jota esitteli päätoimittajana toimiva Ewa Lindqvist Hotz. Lehdessä on artikkeleita feministiteologiasta, kulttuurista ja ekumeenisesta yhteistyöstä. Se on saanut nimensä Ruotsin kristittyjen naisten yhteistyön uranuurtajan feministiteologi Elsa Cedergrenin mukaan. Elsa kokosi naiset toimimaan yhdessä, rohkaisi ja antoi toivoa muille naisille. Elsan esimerkin tavoin mekin voimme tehdä samoin tänä päivänä, rohkaista ja antaa toivoa.

 

WICAS kerää kaikkialta maailmasta koosteen luterilaisten kirkkojen piirissä vaikuttaneista naisista reformaatiosta nykypäivään. Heitä esitellään .

 

Saija KainulainenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.