SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro – EFECW Kyproksella

Sr. Marianne Milde CJ Saksasta, Outi Piiroinen-Backman ja Marijana Ajzenkol Serbiasta.

Miten oikeus, kulttuurinen monimuotoisuus ja tunneherkkyys voivat yhdessä kulkien tukea toisiaan? Oikeuden oletetaan olevan Kristuksen kirkon perusarvo. Kun profeetta Aamos puhui sosiaalisesta oikeudesta, hän puhui sosiaalisesta oikeudesta kirkossa. Tässä tullaan kysymykseen, mikä on kirkko. Pyhä Maksimos Tunnustaja antaa hämmästyttävän vastauksen: kirkko on luomakunta ja luomakunta on kirkko! Kun Jumalan Sana loi maailmamme, näkyvän ja näkymättömän, hän itse asiassa loi kirkon! Kirkko on kaikki ihmiset, joten kirkko ihmisten ikonina luo edellytykset jokaisen miehen ja naisen aktiivisuudelle. 


Muun muassa näin totesi kreikkalainen ortodoksiteologi, apulaisprofessori Vivie Mavroska Larnakassa Kyproksella kun Euroopan kristittyjen naisten ekumeenisen foorumin () kansalliset koordinaattorit kokoontuivat 29.6.- 3.7.2016. Kokouksen teemaksi oli valittu Aamoksen kirjan sanat: “Let justice roll down like waters, and righteousness like an ever-flowing stream” (Amos 5:24).

 

Vivie esitti myös kysymyksen, vieläkö ekumeenisen vuosikymmenen (1988-1998) Kirkot naisen tueksi  visio taloudellisesta oikeudenmukaisuudesta ja köyhyyden poistamisesta on vaikuttamassa. Hänen mielestään meidän tulisi miettiä, olemmeko löytäneet oikeudenmukaisuuden veden, josta Aamos puhui.

 

Kyproksen saari on tasavalta Välimeressä, Euroopan, Aasian ja Afrikan taitekohdassa. Se sai itsenäisyyden Brittiläisestä siirtomaavallasta v. 1960, mutta v. 1974 Turkki valloitti 36,2 % sen maa-alasta. Pääkaupunki Nikosia on jaettu kaupunki, ja vaikka maan pohjoisosa on vieraan valtion alainen, Kyproksen tasavalta on ainoa saarella oleva kansainvälisesti tunnustettu laillinen valtio. Kyproksella on n. miljoona asukasta, joista n. 300 000 asuu Nikosiassa. Maasta tuli v. 2004 täysivaltainen EU:n jäsenvaltio. 


Työkokoukseen, joka oli 2014 pidetyn Tinoksen-yleiskokouksen jälkeen ensimmäinen kokoontuminen, oli saapunut noin 60 naista 23 maasta. Aamoksen kirjan 5.luvun jae 24: ”Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus niin kuin ehtymätön puro” oli pohjana selvittelylle kuinka oikeus, kulttuurinen moninaisuus ja tunneherkkyys kulkevat käsi kädessä. 

 

Larnacan Phinikoudes-rantabulevardin varrella sijaitseva Sun Hall -hotelli tarjosi kokoontumisellemme ihanteelliset olosuhteet. Kyproksen Foorumi perustettiin 2008 ja se järjestäytyi organisatorisesti 2010. Ateenan paikallisfoorumin avustamana se toimi kokouksen järjestäjänä. Euroopan Foorumin presidentit ja koordinaatiokomitean jäsenet toimivat vuorollaan täysistuntojen vetäjinä, ja vastuunkantamisen -jakaminen oli selkeästi työskentelyssä näkynyt ominaispiirre. Ilmapiiri oli leppoisa, työskentelyn ja vapaa-ajan rytmitys tasapainoinen, asioiden käsittely oli ryhmäpainotteinen ja kirjallista aineistoa sekä työskentelyn pohjana että raportoinnista oli minimaalisen vähän. Ohjelmaan kuului myös retki läheiseen Lefteran kylään sekä yhteinen ekumeeninen päätöshartaus Larnacan Armenialaisessa kirkossa.

 

Mutta oikeus virratkoon kuin vesi

Tohtori, apulaisprofessori Vivie Mavroska piti esitelmän kokouksen teemasta. Aamoksen kirja on ensimmäinen kirjoitettu profeetallinen kirja. Amos eli Juudean valtakunnassa, mutta saarnasi Israelin kuningaskunnassa. Hän oli vakuuttunut siitä, että Jahve oli oikeudenmukaisuuden Jumala. Aamoksen saarnojen perusteemoina olivat sosiaalinen oikeudenmukaisuus, Jumalan kaikkivoimaisuus sekä jumalallinen tuomio. Hän saarnasi, että yksi sosiaalisista peruselementeistä on rakkaus naapureita/lähimmäisiä kohtaan sekä siltä pohjalta mahdollisuus seistä puhdistuneena Jumalan edessä. Yhteiskuntamme kärsii suuresti välinpitämättömyydestä kaikkea toiseutta/muita kohtaan (ts. muita maita, toista väriä, toista sosiaalista statusta, koulutuksellista taustaa jne, jne…) Ja kuitenkin Kristus jättää meidän omaan päätösvaltaamme sen, kuinka toimimme; antaa vapaan tahdon, mikä meillä on jo luomisestamme alkaen!

 

Vivie veti linjan luomakunnan luomisesta Israelin historian, profeettojen ja kaikkien Vanhan Testamentin kirjojen, Jumalan sanan – Kolminaisuuden toisen persoonan ihmiseksi syntymisen ja hänen Uuden Testamentin mukaisen historiansa, apostolien, pyhien ja kaikkien meidän kautta tähän päivään kaikkina aikakausina! Tämä kaikki on Pyhän Ekonomian, Jumalan luomisen suunnitelman mysteerin historiaa. Tämä linja on yksi, Jumalan kuvaksi luomisesta Jumalan kaltaisuuteen. Jumalan kaltaisuus on meissä, koko olemuksessamme, mutta meidän tulee arvioida uudelleen roolimme ja reaktiomme – toimimmeko Jumalan kuvalle otollisella tavalla? Olemmeko todella Jumalan kuvia, jos meidän vielä tulee keskustella naisen paikasta kirkossa? Kun meillä on tuhansia ihmisiä pakolaisleireillä, jne? Olemmeko me naiset toiseuksia? Pakolaiset toisia?

 

Luomisen käsitys

Kristillisyyden ytimenä on luomisen käsitys. Kaikki luotu on puhdasta ja hyvää, mutta matkalla Jumalan kaltaisuuteen esiintyy paljon haavoja. Luodun luonnon pitää kommunikoida luomattoman Luojan kanssa päämäärän saavuttaakseen. Kaikissa epäonnistumisissa haavat syvenevät. Raamatun kirjojen kieli paratiisista on symbolinen ja ikoninen. Johannes Damaskolainen kirjoittaa, että paratiisi on kommunikointia Jumalan kanssa ja helvetti on sitä, että tuota kommunikointia suhteessa Jumalaan ei ole. Perusolettamus paratiisiin osallistumisesta on olla yhteydessä Jumalaan, rakastaa Häntä ja rakastaa lähimmäisiä olemalla jäsenenä Kristuksen rakastavassa yhteisössä. Lähimmäisen rakastamisen puute on Kristuksen rakkauden puutetta.

 

Oikeuden oletetaan olevan Kristuksen kirkon perusarvo. Kun Aamos puhui sosiaalisesta oikeudesta, hän puhui sosiaalisesta oikeudesta kirkossa. Tässä tullaan kysymykseen, mikä on kirkko? Pyhä Maksimos Tunnustaja antaa hämmästyttävän vastauksen: kirkko on luomakunta ja luomakunta on kirkko! Kun Jumalan Sana loi maailmamme, näkyvän ja näkymättömän, hän itse asiassa loi kirkon! Kirkko on kaikki ihmiset, joten kirkko ihmisten ikonina luo edellytykset jokaisen miehen ja naisen aktiivisuudelle. Vivie esitti kysymyksen, vieläkö Kirkot naisen tukena vuosikymmenen visio taloudellisesta oikeudenmukaisuudesta ja köyhyyden poistamisesta on vaikuttamassa? Hänen mielestään meidän tulisi miettiä, olemmeko löytäneet oikeudenmukaisuuden veden, mistä Aamos puhui.

 

Elävät kirjeet

Kirkkojen maailmanneuvoston käyttämä Elävät kirjeet (Living letters) -käytäntö voisi tänäkin päivänä toimia. Kirjeryhmät voisivat käydä kuuntelemassa, oppimassa, jakamassa ja haastamassa kirkkoja ja yhteisöjä voittamaan väkivaltaa ja rukoilemassa yhdessä maailmanrauhan, kirkon ja yhteisöjemme puolesta. Elävän kirjeen ajatus perustuu 2 Kor. 3:3.jakeen tekstiin: ”Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin”. Elävät kirjeet -käytäntö on tuloksellisia silloin, kun vierailun kohteena olevat ihmiset tuntevat, etteivät he ole yksin. Kirjeet osoittavat solidaarisuutta, jakavat näkemyksiä ja auttavat löytämään ratkaisuja, syventävät ekumeenista kanssakäymistä ja yhdistävät kirkkoja ja seurakuntia ja niissä toimivia ihmisiä. 

 

Vivie esitti ryhmissä keskusteltavaksi kysymyksen: kuinka me Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin jäseninä voimme toimia nykytilanteessa? Onko vuosikymmenen tuloksilla ja meidän viime vuonna Tinoksella hyväksymiemme toimintalinjojen välillä yhteyksiä? Kuinka me löydämme elävän veden voidaksemme toimia elävänä vetenä yhteiskunnassamme? Miten oikeus mahdollisesti ilmenee eri maiden kansallisten foorumeiden toteutuneissa tai toteutettavissa ohjelmissa?

 

Ekumeeninen vuosikymmen, Kirkot naisten tueksi

Vuonna 1998 päättyi Kirkkojen maailmanneuvoston Suomessa paremmin tunnettu nimellä Ekumeeninen vuosikymmen, Kirkot naisten tueksi. Hararessa 1998 pidetyssä päätöskonferenssissa hyväksyttiin tulevien vuosien visio, jonka päämääränä oli mm.: ”rakentaa ihmisyhteisö, missä jokaisen osallistumista arvostetaan, missä ketään ei suljeta pois rodun, sukupuolen, iän, uskonnon tai kulttuurisen käytännön takia, missä erilaisuutta juhlitaan Jumalan maailmalle antamana lahjana”. Ohjelmavuosikymmenen päättymisen 20. juhlavuoden lähestyessä Euroopan Foorumi aloitti prosessin, jolla se pyrkii selvittämään, kuinka Euroopan kirkot ovat toiminnassaan edistäneet vision toteutumista.

 

Larnacan kokouksen valmistelumateriaaliksi oli kutakin jäsenmaata pyydetty vastaamaan kysymykseen, mitä toimenpiteitä ja edistysaskeleita oli jo mahdollisesti tapahtunut Hararen jälkeen. Kokouksessa oli vieraana Fulata Moyo, joka kertoi suunnitelmista, joita Kirkkojen maailmanneuvostolla on tulevan juhlavuoden valmisteluissa, ja hän sekä pyysi Euroopan Foorumia yhteistyöhön että kannusti paikallisia jäsenmaita seuraamaan valmisteluja ja osallistumaan tuleviin ohjelmiin. Tätä aihetta käsiteltiin yhdessä työryhmässä ja prosessia jatketaan tulevina vuosina. 

 

– Nuorten naisten strategiaprojekti

Projektia valmisteltiin viisi vuotta ja se toteutui kahden viikon pituisena elokuussa 2015 Marienseen naisluostarissa Saksassa lähellä Hannoverin kaupunkia. Ajatuksena oli tarjota eri-ikäisille naisille eri puolilta Eurooppaa mahdollisuus tulla kokemaan luostarielämää, syventää omaa hengellistä elämää ja oppia uusia asioita yhteistyössä samanlaisia pyrkimyksiä omaavien naisten kanssa. Tapahtuman piti tarjota pyhä ja turvallinen (sacred and safe place) kokemisen, jakamisen ja kasvamisen paikka kaikille osallistujille. PopUp-monastery oli projekti, josta Englannin Metodisti-kirkon myöntämän avustuksen turvin tehtiin filmi, jota toivotaan levitettävän mahdollisimman laajasti Foorumin jäsenmaihin ja sen avulla kertomaan Euroopan foorumin työstä ja olemassaolosta erityisesti nuorten keskuudessa. Tälle projektille toivotaan jatkoa, mutta siten, että sen ideaa voidaan toteuttaa myös paikallisesti eri maissa ja mahdollisesti myös löytää sille uudenlaisia toteuttamismuotoja. Projekti koettiin hyvin onnistuneeksi, mutta se ei millään kriteerillä laskettuna ollut halpa projekti, ja siksi uusia, halvempia toteuttamismuotoja tullaan miettimään.

 

Rukouselämä ja hartaudet

Rukouselämä ja hartaudet ovat Foorumin kokousten ydinaluetta. Tällä kertaa jäsenmaita ei ollut pyydetty valmistelemaan aamu- tai iltahartauksia. Äskettäin kuollut, Foorumin perustajiin kuulunut sveitsiläinen pastori, kunniapuheenjohtaja, Dr. h.c. Ruth Epting (1919–2016) oli ensimmäisen aamuhartauden esirukousten kohteena; osallistujia oli pyydetty valmistamaan rukous Ruthin muistoksi ja hartauden päätteeksi Kyproksen paikallisyhdistys tarjosi kaikille paikallisen, perinteisen ortodoksisen muistoaterian. 

 

Toisena aamurukouksena pidettiin PopUp-luostarin aamuhartaus esimerkkinä siitä hengellisyydestä, mitä projektin aikana koettiin. Kolmantena aamuna osallistujille muistutettiin Pienimmän Lantin Yhteisöstä ja sen projekteista. Foorumi valitsee PLY:n hallitukseen oman edustajansa Euroopasta, siksi on aina paikallaan omistaa hetki kokousten aikana tälle maailmanlaajuiselle naisten rukousliikkeelle. Tänä vuonna on yhteisön 60. juhlavuosi, ja varsinainen juhlajumalanpalvelus toteutetaan Louisvillen kaupungissa, Amerikassa, lokakuun 16.päivä. Hartauden päätteeksi kerätyt lantit siunattiin erityisellä PLY:n rukouksella.

 

Iltahartauksissa keskityttiin pieneleisesti kuuntelemaan joku hengellinen laulu (esim. kreikankielinen ”Oi Jeesus Kristus – ehtooveisu) sekä meditoimaan valkokankaalle heijastettujen kuvien ja tekstien välityksellä. Ekumeeninen kokouksen päätöshartaus pidettiin Larnacan Armenialaisessa kirkossa. Tilaisuuden jälkeen seurakunnan naiset tarjosivat virvokkeita ja osallistujilla oli mahdollisuus keskinäisiin keskusteluihin.

 

Sääntöjen mukaiset kokousasiat

Kullakin Euroopan Foorumin jäsenmaalla voi olla yhdestä neljään kansallista koordinaattoria eli yhteyshenkilöä, joiden toivotaan edustavan kansallista foorumia joko alueellisesti paikallisyhdistyksestä tai jäsenjärjestössä edustettuna olevan kirkon ja/tai kristillisen yhteisön mandaatilla. Joka neljäs vuosi kokoontuva yleiskokous on päättävä elin, missä jäsenmailla on kullakin kaksi ääntä. Välivuosina kokoontuva kansallisten koordinaattoreiden kokous kuulee ja käy läpi sekä jäsenmaiden toimintaan liittyvät raportit että erityisesti hallituksen toiminnan sen toteuttaessa, yhteistyössä jäsenmaiden kanssa, yleiskokouksen päättämien toimintalinjojen mukaista toimintaa. Larnacan kokouksessa jäsenmaiden toimintaa käsiteltiin pienryhmissä siten, että mahdollisimman monet saattoivat sekä puhua että kuunnella toisten kokemuksista. Kokous käsitteli alustavat budjetit vuosille 2016–2017, mutta niistä käytiin siis vain yleiskeskustelua. Foorumin talous on vielä suhteellisen hyvä, ja toiminnallisesti suuri merkitys on testamenttilahjoituksesta perustetulla Jacqueline Stuyt -rahastolla, josta myönnetään hakemuksesta erityisiä projektiavustuksia. Myös Suomessa vuonna 2015 järjestetty Itämeren maiden seminaari sai rahoitusta tästä rahastosta.

 

Työryhmät ja alueellinen toiminta

Ohjelmassa oli varattu aikaa neljälle työryhmälle: 1) Nuorten naisten strategia -ryhmä, jossa käsiteltiin PopUp-luostarin jatkotyöskentelyä, 2) Kuinka perustetaan uusi Foorumin paikallisryhmä, 3) Miten Foorumin työtä voitaisiin edistää paikallisella tasolla naisten yhteistyömahdollisuutena sekä 4) Naiset kirkossa ja yhteiskunnassa: 20 vuotta Kirkkojen maailmanneuvoston vuosikymmenestä. Vain kahdesta työryhmästä (1 ja 4) kuulimme yleisistunnossa raporttia jatkotyöskentelyn pohjaksi. Pienryhmätyöskentelyn ongelmana sen monien hyvien puolien rinnalla on se, että keskustelujen raportointi ja tulosten esille saaminen on haasteellista.  

 

Euroopan sisäiset alueelliset seminaarit ovat toivottu työmuoto yleiskokousten välisinä vuosina, ja siitä syystä alueet pitivät omat neuvottelunsa. Itämeren maiden ns. Baltic Sea -meeting on jälleen suunnitelmissa ensi vuodelle. Saksan foorumi on jälleen Ruotsissa ja Suomessa pidettyjen seminaarien jälkeen, yhteistyössä Wittenbergissä vietettävän reformaation merkkivuoden festivaalin suunnitteluryhmän kanssa, järjestämässä Itämerenmaiden seminaaria kyseisen festivaalin yhteyteen. Elokuun 9.-18.2017 päivinä pidettävän Festivaalin teemana on ”Gender-week”, ja sen kohokohtana on 12.8. pidettävä Womens’ Feast Day. Kyseiseen tilaisuuteen on tarkoitus kutsua kaikki Saksan naispiispat. Päivän ohjelmassa on jumalanpalveluksen lisäksi paljon musiikkia, ruokailuja ja hyvää yhdessäoloa. Baltic Sea -meeting sijoittunee sekä alueellisesti, ajankohdaltaan sekä teemaltaan tämän juhlan ympäristöön, mutta tässä vaiheessa yksityiskohdat ovat vielä suunnitteluvaiheessa.

 

Verkkosivut

Tinoksen-yleiskokouksen 2014 jälkeen ovat käyneet läpi suuren muutoksen. Ongelmana on se, että kaikkea vanhaa aineistoa ei ole saatu siirrettyä uudelle alustalle. Uuden aineiston syöttö kestää liian kauan, koska resurssit ylläpitoon ovat lähes olemattomat. Euroopan Foorumi maksaa 10 tuntia kuukaudessa avustavista toiminnoista, ja esim. kokousjärjestelyjen takia aika on kulunut muuhun kuin verkkosivujen ylläpitoon. Tämä asia koettiin todella hankalaksi, koska jäsenmaiden yhteydenpito keskenään netin välityksellä ei vielä suju, eikä aineistoa, mitä ne mahdollisesti tuottavat, saada sivuille luettavaksi. Esimerkiksi 2014 pidetyn Suomi-Viro-seminaarin raportti ei koskaan päätynyt sivuille. Kommunikaation parantaminen tulevan kahden vuoden aikana ennen seuraavaa yleiskokousta nähtiin prioriteettikysymyksenä. Jäsenmaiden tarjoamat aineistot pitäisi mitä pikimmin saattaa kaikille luettaviksi ja kokemusten vaihdon mahdollistamiseksi.

 

Seuraava yleiskokous

Seuraava Foorumin yleiskokous pidetään Serbiassa, Pyhän Nikolaoksen luostarissa, elokuussa 2018. Valmistelut ovat jo käynnistyneet. Tässä vaiheessa on hyvä huomioida, että kokouspaikan eristyneisyyden takia osallistujille järjestetään yhteiskuljetus tiettynä ajankohtana.

 

Outi Piiroinen-Backman/Naisjaosto


Luonnonkauneudessaan mahtavalla ja maantieteelliseltä sijainniltaan keskeisellä
Kyproksen Afroditen saarella on yli 10 000-vuotinen historia. Myös Jeesuksen
opetuslapset vaelsivat tällä saarella...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.