SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Sinulla on ruumis – myös iankaikkisuudessa

Riina Nguyenin alustus tarkasteli ruumiin rukousta. Tampereella pastori ja terapeutti Kaija Maria Junkkarin aihe Kiitos Jumalalle, joka loi minut naiseksi Suomen Ekumeenisen Neuvoston Naisjaoston kevätseminaarissa painotti, että alkuperältään nainen on Jumalan kuva. Keskustelu naiseudesta ja ruumiillisuudesta noin 40 osanottajan kesken osoitti, että aihe on tärkeä ja arka.

 

Naisen minäkäsitykseen vaikuttaa piilotajuinen kuva itsestä naisena. Sotien takia on vaurioitunut useampikin sukupolvi. Tietoiseksi tuleminen on osa eheytymistä. ”Suhde äitiin on haaste siinä miten olla samanlainen ja kuinka uskaltaa eriytyä, yrittää ja toimia eri tavalla. Millä tavalla minua on rakastettu ja hyväksytty?”, Junkkari kysyy.

 

Naisen on tärkeää miettiä, mitä hänelle merkitsee oma seksuaalisuus. ”Verrattuna entisiin aikoihin elämme pornokylvyssä. Kiima, kauna ja kauhu myyvät. Nainen on yhtä kuin vapautunut, estoton ja seksikäs. Seksiriippuvuus onkin nykyajan ongelma.”

 

Ikääntyminen on ihanaa

Xaris-ryhmän tanssiesityksen kautta pohdittiin naiseutta.Luonnollisuus ja seksuaalinen tietoisuus ei tarkoita ylilyöntejä, vaan tietoisuutta siitä mitä haluaa. Seksuaalisuus on valtava elämänvoima, naisen voima. Juuri tuo voima koetaan pelottavana ja siksi naista häpäistään. Mainoksetkin kirkuvat, että älä koskaan ole tyytyväinen.

 

”Naisen velvollisuus on luoda kauneutta ympärille. Päivittäinen tietoisuus kauneudesta luo tyytyväissyyttä ja kiitollisuutta. Elämä on myös arvaamatonta ja kuitenkin Jumalan huolenpidon alaista. Ikääntyminen on ihanaa, sillä elämän lahjat eivät lopu, vaan ne muuttuvat toisiksi”, Junkkari innostaa.  

 

Joko meillä on seksipakko?

”Katolinen usko on ruumiillista ja konkreettista, johon sisältyvät vesi, öljy ja käsien päälle pano. Katolilainen nainen kokee, että maailma ja Jumala ovat hyviä. Vaikka haluan taivaaseen, Tampereella voin hyvin”, Marja-Liisa Linder kommentoi.

 

Keskustelussa tuli esiin nykyaikaan liittyvä ”seksipakko”, jossa ikääntyneenkin odotetaan harjoittavan seksiä. Nuoret ovat kuitenkin eniten vaikutuksille alttiita ja elämänkokemuksen puute luo paineita, joille ei osata vetää rajoja. Ehdotettiin, että kirkko voisi enemmän puhua parisuhteesta.

 

Pohdittiin myös, miksi naisena eläminen on niin vaikeaa ja mitä on itsensä toteuttaminen. Nykyään yksilön arvo ja tarpeet ovat ylikorostuneet, ja on vaikea löytää välimaastoa itsekkyyden ja alistuneisuuden välillä. Naiset haalivat liikaa tekemistä ja uupuvat.

 

Naisen ruumis on myös pelikenttä jolla käydään valtataistelua. Esimerkkinä on nuori, reumaa sairastava kolmen lapsen äiti, joka joutuu käyttämään vahvoja lääkkeitä, jotka vahingoittaisivat sikiötä, jos hän tulisi raskaaksi. Piispa ei kuitenkaan anna lupaa muun ehkäisyn käyttöön kuin ”Vatikaanin rulettiin” eli varmojen päivien laskentaan. Muuten rouvalla ei ole ehtoolliselle asiaa.

 

Ortodoksisen Riina Nguyenin alustus tarkasteli ruumiin rukousta. Miten voidaan sovittaa yhteen hengellisyys ja käsitys lihasta syntinä? ”Kirkossa keskitytään hengellisiin asioihin ruumiin kustannuksella, mutta ruumis vie kirkkoon ja siellä ollaan ruumiin varassa. Jos keskitytään vain toiseen, halveksitaan toista Jumalan lahjaa”, Nguyen muistuttaa. Ruumiillisuus ei pääty tähän elämään, vaan odotettavissa on iankaikkisuusruumis taivaassa.

 

Anne Lagerstedt

Julkaistu Näkyvä Nainen -lehdessä 3/2008Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.