SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Arviointi ja tavoitteet

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointi

 

Tähän kirjataan organisaatiokohtaisia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kartoituksia ja

arviointeja sekä niiden tuloksia.

 

Tavoitteet

 

Tähän kirjataan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen tavoitteita.

 

Esimerkiksi:

 

  • toinen toisiaan arvostava ja kunnioittava ilmapiiri

 

  • että johto, esimiehet ja työntekijät tuntevat ja toteuttavat työssään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien tavoitteita ja velvoitteita sekä organisaation tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa,

 

  • että syrjintää tai häirintää ei esiinny rekrytoinnissa eikä palvelussuhteen aikana

 

  • että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet työssä kehittymiseen ja uralla etenemiseen

 

  • että perhevapailla olevat pysyvät ajan tasalla työnsä suhteen

 

  • että sukupuolijakauma tasoittuu eri tehtävissä.

 

  • jne…

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.