SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vaimosta syntynyt – Euroopan kristityt naiset Kreikan Tinoksella 4.-10.8.2014 

Tinoksen kivimaisemaa, henkeäsalpaavan koskettavaa. Sana tinos tarkoittaa pyöreää kiveä.

Tinoksen kirkko, valmistunut 1826. Kreikan merkittävimpiä pyhiinvaelluskohteita ihmeitä tekevän Neitsyt Marian ilmestys -ikonin vuoksi. 

Suomalaisedustusta. Stuertit Liisa Mendelin ja Ylva Vikström Outi Piiroinen-Backmanin kanssa.Kokous pidettiin Tinoksen kulttuurikeskuksessa.”Hyväksy myös ystävällinen vaatimuksemme sopeuttaa itsesi yhteiskuntamme elämäntapaan ja kulttuuriin, ja kunnioita paikallisia tapojamme, jotka ilmaisevat kristillisiä arvojamme, ihmiskunnan onnellisuuden lähdettä. Meille turismi tarkoittaa vieraanvaraisuutta, rakkautta, ystävyyttä ja yhteistoimintaa.” Mm. näin kirjoittaa Naxos-Tinos-Andros-Mykonos-alueen katolinen arkkipiispa Nikolaos Printezi kaikille Egean saarille tuleville turisteille ja vierailijoille osoitetussa avoimessa kirjeessään.

 

Viron, Suomen, Sveitsin ja Itävallan edustajat.Hän vielä lisää, että vieraat ystävällisesti toimisivat yhteistyössä ja auttaisivat niitä paikallisia ihmisiä, joiden kanssa ovat tekemisissä ja jotka omasta mahdollisesta väsymyksestään huolimatta ja kesäisten töiden kuormittamina pyrkivät auttamaan kaikin mahdollisin tavoin. Iloisen hämmennyksen vallassa otin arkkipiispan sanoman sydämeeni. Haluan tällä sanomalla aloittaa oman raporttini, sillä sen ydin on kuin yleiskokouksen käsikirjoituksen perusta, jolta kaikkinainen kanssakäyminen paikallisen väestön kanssa toteutui. Tämä kanssakäyminen ja osoitettu vieraanvaraisuus tekivät Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin 9. yleiskokouksesta Kreikan Tinoksella erityislaatuisen ja muistettavan.

 

Euroopan Foorumin yleiskokoukseen osallistui noin 130 naista 28 maasta. Stuertteja oli avustustehtävissä 14 kuudesta maasta, kaksi Suomesta. Suomen virallisina edustajina olivat Ekumeenisen Neuvoston Naisjaoston asiantuntijajäsen Outi Piiroinen-Backman sekä Nuorisojaoston puheenjohtaja Marjut Mulari. Stuertteina olivat Ylva Vikström Maarianhaminasta ja Liisa Mendelin Helsingistä. Äänioikeutettuja jäsenmaita oli läsnä 27. Uusina jäseninä Foorumiin hyväksyttiin Entisen Jugoslavian alueen Makedonia ja Armenia. Euroopan ulkopuolisia osallistujia oli vain Corazon Tabing-Reyes, joka on Filippiineiltä ja toimii Pienimmän Lantin Yhteisön pääsihteerinä. Euroopan Foorum on PLY:n alueellinen yhteistyöjärjestö.

 

Sääntömääräistä, temaattista ja kohtaamisia

 

Kokouksen ohjelma voidaan jakaa kolmeen osioon: 1) sääntömääräiset asiat, 2) Yleisteemaan ”Vaimosta syntynyt” liittyvä aines, jota olivat yleisesitelmät, teemaryhmät ja luovat, toiminnalliset ryhmät sekä 3) Kohtaamiset ja tapaamiset paikallisen väestön kanssa. Lisäksi päivittäiseen ohjelmaan kuuluivat aamu- ja iltahartaudet, jotka olivat tasaisen ekumeenisia ilman syvempää hengellistä ulottuvuutta johtuen runsaasta teknisen aineiston käytöstä. Päätösjumalanpalvelus, vaikkakin jo etukäteen suunniteltu, sisälsi myös niitä elementtejä, joita yhteisesti hyväksytyissä rukoushetkien periaatteissa oli esitetty.

 

1. Yleiskokouksen asialistaan liittyvät päätökset

 

1.1.

Nelivuotiskauden 2010 – 2014 toimintakertomukset hyväksyttiin. Vuoden 2010 yleiskokous pidettiin Saksan Loccumissa. Kansallisten koordinaattoreiden kokoukset on pidetty vuosittain: 2011 Liettuan Druskininkaissa, 2012 Englannin Malvernissa ja 2013 Itävallan Wienissä. Jokaisesta koordinaattoreiden kokouksesta on esitetty pöytäkirjat. Raportit näistä kokouksista ovat näillä sivuilla.

 

Kokouksen juliste kulttuurikeskuksen seinässä1.2.

Taloudenhoitajan raportit kuluneelta vuodelta käytiin läpi, samoin tilintarkastajien raportti. Euroopan Foorumin talous on tällä hetkellä suhteellisen hyvä, sillä vuoden 2013 lopussa järjestön kokonaisvarat olivat € 284 436. Vuoden 2013 toiminnallinen ylijäämä oli € 17 548. Eroavalle hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Yleiskokous hyväksyi, valitettavasti ilman syvällisempää keskustelua, vuoden 2015 budjettiluonnoksen.

 

1.3.

Kokouksessa valittiin kahdella erillisellä salaisella lippuäänestyksellä kolme presidenttiä ja neljä muuta hallituksen jäsentä. Presidenteiksi tulivat valituiksi Eva Guldanova Slovakiasta (ev.lut., s. 1977), Gabi Kienesberger Itävallasta (RK, s. 1961) ja Asea Railean Moldovasta (ort., s. 1969). Hallituksen muiksi jäseniksi (ns. koordinaatiokomitea) valittiin Marijana Aizenkol Serbiasta (RK, s. 1958), Fiona Buchanan Iso-Britanniasta (presb., s. 1981, Marianne Milde Saksasta (RK, s. 1947) ja Timea-Zsuzsánna Soós Romaniasta (reform. s. 1983).

 

1.4.

Kokouksen merkittävin tehtäväalue, hallituksen jäsenten vaalien lisäksi, on tehdä päätöksiä tulevan nelivuotiskauden toiminnan sisällöistä ja määritellä työn painopistealueet. Tähän liittyy myös taloudellinen vastuu budjetin sisältöjen suunnittelussa ja hyväksymisessä. Foorumissa oli tulevaisuuden suunnittelutyötä tehnyt ns. ”voimavarojen kehittämisen työryhmä” (Research Development Group), joka viisihenkisenä pienryhmänä yhdessä rahastonhoitajan kanssa oli tavannut kaksi kertaa ja kartoittanut Foorumin tulevaisuuden haasteita ja työnäkyjä. Tämän työn pohjalta hallitus oli tehnyt omat linjauksensa, jotka nyt esiteltiin keskustelun ja miettimisen pohjaksi. Ennalta tehty työ oli erittäin ansiokasta ja monipuolisesti erilaisia eurooppalaisia näkökantoja esille ottava yhteenveto. Valitettavasti näistä esitetyistä suunnitelmista ja toiminnan painopistealueista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista strukturaalisista muutoksista ei ennätetty käydä yleiskeskusteluja tai hahmottaa yleisesti sitä, minkälaista toiminta muuntuvissa olosuhteissa olisi. Näistä merkittävin olisi ilmeisesti se, että ns. kansallisten koordinaattorien kokous, joka on viime aikoina järjestetty joka vuosi ja jonka puitteissa on aina ollut virallisten asioiden lisäksi myös aina seminaarinoloinen yleisteema, järjestettäisiin jatkossa vain joka toinen vuosi. Säännöt sallivat tämän muutoksen, ja se antaisi ehkä mahdollisuuksia useampiin pienimuotoisiin alueellisiin seminaareihin välivuotena, mutta yleiseurooppalaiseen toimintaa se selkeästi toisi heikennyksen.

 

Tulevaisuuden painopistealueina hyväksyttiin seuraavat:

  • Kansallisten vuorovaikutusten lisääminen, ja tähän liittyen lisääntyvä synergia kansallisten Foorumeiden ja Euroopan alueen toiminnoissa
  • Uusien jäsenten, ja ennen kaikkea uusien Foorumin ystävien etsiminen ja löytäminen
  • Euroopan Foorumin näkyvyyden ja merkittävyyden lisääminen
  • Euroopan Unionin suuntaan tapahtuvan lobbauksen lisääminen
  • Kirkollisten ja ekumeenisten yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtuvan yhteistyön aktivointi

 

Tulevaisuuden toiminnan teemoja painopistealueilla:

  • Hengellisyys
  • Kristillisten tunnustusten välinen dialogi ja toiminta
  • Uskontojen välinen dialogi
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo ja sukupuolisuuteen liittyvät kysymykset
  • Talouteen (ja rahaekonomiaan) liittyvät asiat

 

2.      

Konferenssiin teemaa ”Born of a Woman” (Gal.4:4 ”Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa, vaimosta syntyneen”) käsiteltiin kolmessa esitelmässä.

 

- Saksassa asuva ortodoksiteologi Marina Kyroudi selvitti Marialle Nikean ja Konstantinopolin kirkolliskokousten antamaa roolia sekä ortodoksisessa perinteessä ilmenevää Jumalanäidin osuutta maata ja taivasta yhdistävänä tekijänä.

- Kreikkalainen protestanttiteologi Myrto Theocharous otti aluksi esille vallitsevan talousjärjestelmän aiheuttaman naisen kehon riistämisen, mutta antoi sitten kuulijakunnalle haasteen nähdä Mariassa, tässä sosiaaliselta asemaltaan alhaisessa teini-ikäisessä naisessa Jumalallinen läsnäolo ja erottaa syntisyys sellaisesta tilasta, mikä ei ole sosiaalisesti hyväksyttävää.

- Kolmantena esitelmänä kuultiin Irlannin parlamentin itsenäisen senaattorin Jillian van Turnhoutin puheenvuoro. Hän toimii erityisesti hyväksikäytettyjen lasten puolestapuhujana ja omasta roomalaiskatolisesta taustastaan käsin puhui siitä, kuinka tietyissä esiin tulevissa asioissa on vakaumuksensa mukaisesti puhuttava myös asianomaisia ja omia viranomaisia vastaan.

 

Teemaan liittyvinä asioina, erityisesti teeman osuutta ”kristityt naiset luovana voimana” vahvistavana olivat lukuisat keskusteluryhmät ja luovaan toimintaan liittyvät toiminnalliset ryhmät. Keskusteluryhmien aiheina olivat mm. Maria luovan toiminnan lähteenä, Jumalalle elämänsä pyhittäneet naiset, Onko Maria itsessään merkittävä vai merkittävä Jumalan äitinä Pyhän Koraanin tekstien perusteella, Maallikkonaisten merkitys Kristillisessä kasvatustyössä, Maria – voimanainen; feministiteologian näkökulma, Eko-feminismi sekä Naisten valtaistuminen ja aktiivinen osallistuminen erityisesti EFECW:n toiminnassa.

 

Toiminnalliset ryhmät veivät osanottajat eri puolille Tinoksen saarta, sillä paikalliset taitonaiset olivat ottaneet vastuun tästä ohjelmaosuudesta. Tämä kokemuksellinen ryhmätoiminto antoi kokoukselle aivan uutta syvyyttä ja opetti monille uusia taitoja ja/tai antoi uutta tietoa.

 

Ryhmien aiheita olivat mm. hiljainen kävely luonnossa, suitsukkeen ja paikallisen juoman valmistaminen naisluostarissa, marmorin käsitteleminen. Marmorin veisto oli ja on edelleen merkittävä ammatti saarella. Teemoina olivat myös korin punonta, draamatyöskentely antiikin Kreikan tragedioiden pohjalta, paikallisen ruoan valmistaminen sekä kivien maalaaminen. Kivet ovat merkittävä turistituote saarella; tinos merkitsee pyöreää kiveä!

 

3.

Kohtaamiset ja tapaamiset paikallisen väestön kanssa

 

Avajaistilaisuudessa meillä oli ilo nähdä ja kuulla Alexandros Hatziris’ksen lastenkuoron valloittavaa laulua ja musisointia. Hatziris perusti kuoron v. 1998 ja siitä lähtien kuoro on esiintynyt sekä omalla saarella että muualla maassa. Toisena kuorona kuulimme Tinoksen Naisten Yhdistyksen naiskuoroa, jota johti Margarita Saltamanika. Kuoron perustivat v. 2012 naiset jotka rakastavat laulamista ja haluavat olla siten sosiaalisesti tekemissä keskenään. Paitsi iloisella kreikkalaisella laulullaan, naiset ilahduttivat myös poikkeuksellisen kauniilla oranssinpunaisilla esiintymisasuillaan!

 

Kreikkalaisessa illassa tanssiryhmä Marias-Mamados esitti Tinoksen saaren perinteisen hääseremonian. Eri-ikäiset naistanssijat (muutaman miehen avustamana) antoivat meille katselijoille todella hienon visuaalisen kokemuksen ja tunnelmakuvan menneiltä ajoilta. Tanssiryhmä perustettiin jo 35 vuotta sitten, mutta on uudelleen aktivoitunut johtajansa Argyris Kayiorgisin johdolla viimeisen viiden vuoden aikana.

 

Toiminnallisia työryhmiä pidettiin Tinoksen vuorilla olevassa Kechrovounin luostarissa nunnien johdolla, pienissä työpajoissa eri puolilla Tinoksen kaupunkia ja kävelyretket Exombourgosta (pyhiinvaelluspaikka) Tripotamokseen ulottuvalla luontopolulla. Osanottajille oli valmistettu tapaamisia, yhteisiä virkistyshetkiä ja aterioita eri puolille saarta, ja täten saimme osaksemme ylenpalttista vieraanvaraisuutta Volaxissa (korinpunonta, kansanmuseo sekä 380-paikkainen amfiteatteri), Pirgosissa (marmorimuseo, marmoritaiteilijoiden työpajat ja kirkot) Kardianissa (paikallisten järjestämä loistava lounas) sekä Stenissä Tsiknias-vuoren juurella, (missä nautimme paitsi ihanasta illallisesta, myös paikallisen nuorison muodostaman tanssiryhmän todella vauhdikkaasta tanssista, mihin tanssiin monet ryhmämme jäsenet suurella ilolla yhtyivät).

 

Yleiskokouksen erityinen piirre oli, että sen aikana ilmestyi oma päivittäinen sanomalehti ”In Insula Tinos”. Lehden suunnittelija ja päätoimittaja oli Ursula Foskolou, kreikkalainen stuertti. Lehteä ilmestyi kokouksen aikana kuusi numeroa. Ne antoivat runsaasti tietoa sekä kokoukseen liittyvistä asioista että vielä merkittävämmin oheistietoja niistä paikoista, missä vierailimme ja ilmiöistä, jotka vahvistivat ja syvensivät naisteemaa. Kyseiset julkaisut ovat luettavissa .

 

4.      

Päätteeksi

 

Toimintakausi Loccumista 2010 Tinokselle 2014 on ollut monivivahteinen sekä Euroopan alueen että Suomen Foorumin toiminnassa. Saksan Loccumissa pidettyyn yleiskokoukseen osallistui Suomesta täysilukuinen nelihenkinen delegaatio, mikä taloudellisesti mahdollistui siksi, että yksi oli silloisen hallituksen jäsen ja toinen maksoi itse matkansa ja osallistumisensa. Kahden osallistujan osallistumiseen saatiin rahoitus Ekumeeniselta Neuvostolta ja Kirkkohallitukselta. Tinoksella tilanne oli toinen: mukana oli kaksi virallista edustajaa. Naisjaoston puolesta osoittautui mahdottomaksi saada taloudellista tukea useammalle kuin yhdelle edustajalle. Toinen edustaja onnistui Nuorisojaoston myötävaikutukselle, eritoten kun alle 35-vuotiaan edustajan osallistumismaksu saatiin puolitettua. Kun kuitenkin 11 osallistuvaa maata oli mukana joko neljän hengen tai jopa suuremmalla joukolla, tuntui oma tilanteemme surulliselta ja turhauttavalta.

 

Suomessa on viimeisen neljän vuoden aikana käyty läpi merkittävä organisaatiomuutos, jolla yhdistysrekisterissä ollut toimimaton Suomen Foorumi lakkautettiin ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston Naisjaosto virallistettiin toimimaan Suomen Foorumina, Euroopan Foorumin jäsenjärjestönä. Tämä antaa taloudellista ja juridista turvaa, mutta ei sinällään mitään toimintaan. Suomen Foorumin kansallinen koordinaattori ei ole naisjaoston jäsen, vaan toimii erityisellä mandaatilla ns. asiantuntijajäsenenä vastuualueenaan kansainvälinen toiminta. Toivottavaa on, että nyt alkanut uusi nelivuotiskausi lähentää Suomea naapurimaihin ja sitä kautta antaa mahdollisuuksia laajentaa Foorumin toimintaa myös omassa maassamme. Tähän tarvitaan sitoutuneita ja kansainvälisestä yhteistyöstä oikeasti kiinnostuneita ja ahkeria Suomen Foorumin, siis naisjaoston jäseniä.

 

Outi Piiroinen-Backman

Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin 9. yleiskokouksesta Kreikan Tinoksella 4.-10.8.2014Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.