SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vardagsliv och tro – nordiska kvinnor samlades i Helsingfors, augusti 2012

 

Drygt 80 kvinnor från fyra nordiska länder var samlade i Helsingfors den 16-19 augusti 2012 till ekumenisk kvinnokonferens. Deltagarna kom från Island, Norge, Sverige och Finland. Temat för konferensen var Vardagsliv och tro, ett tema som behandlades ur många synvinklar. Konferensen hölls på kulturcentret Sofia där den ortodoxa andligheten fick särskilt stor synlighet. Den här infallsvinkeln gav en ny synvinkel till den långa raden av ekumeniska kvinnokonferenser som hållits. Deltagarna var glada över detta.

 

Konferensen öppnades av administrativa sekreteraren för konferensen, Sirpa-Maija Vuorinen, som också representerar Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland i Nordisk kvinnokommitté (NEKK). NEKKs ordförande, prosten Kirsten Almås från den norska kyrkan belyste i sitt tal NEKKs och konferensens historia och delgav tankar inför en framtid som inte alls är självklar. Fastän programmet Ekumenik i Norden nu är inne i ett brytningsskede hoppas NEKK ändå kunna fortsätta den starka traditionen med kvinnokonferenser. 

 

Metropoliten Ambrosius önskade deltagarna från de fyra nordiska länderna välkomna till kulturcentret Sofia. Metropoliten överräckte också till Gunnel Borgegård Det Heliga Lammets riddarordens medalj av första klass. Den var beviljad av ärkebiskop Leo. Metropoliten tackade Gunnel för hennes livsverk till förmån för ekumenikens befrämjande. 

 

Biskop Irja Askola var förhindrad att delta i konferensen på grund av hälsoskäl. Den varma hälsning som hon hade skickat lästes upp av pastor Maria Sten. Konferensfolket inneslöt biskop Irja i sina böner och sände en gemensam hälsning till henne.
 

Ömhet och motstånd

 

I sin öppningsföreläsning den 16.8. inledde teologiedoktor Pauliina Kainulainen om temat Tenderness and Resistance - Women's Everyday Wisdom Theology. Föreläsning inspirerade till livliga samtal i salen och i mindre grupper. 

 

Samma kväll förrättade metropoliten Ambrosius en vattenvälsignelse vid kulturcentrets strand. En ortodox damkör under ledning av kantor Tatjana Wilenius lyfte på ett fint sätt fram den ortodoxa kyrkosångstraditionen. Tatjana ledde konferensdeltagarna i troparerna vilket gjorde det lättare att delta.


I synnerhet deltagarna från de andra nordiska länderna tackade för att vattenvälsignelsen fanns med på programmet. För många var deltagandet i välsignelsen den första i sitt slag i deras liv. Därför var det en upplevelse som gjorde djupa intryck.

 

Fredagen den 17.8. behandlade författarinnan Anita Goldman från Sverige temat Motstånd och hängivenhet. Samma dag hölls ett diskussionstillfälle i Helsingfors domkyrka som också var öppet för allmänheten. Pastor Pia Kummel-Myrskog samtalade och biskop Solveig Fiske från Hamar stift i Norge om temat Vardagsliv och tro. Innan samtalet deltog konferensen i orgelkvarten där kantor Kira Lankinen spelade. Ledande kaplanen från Helsingfors domkyrkoförsamling Marja Heltelä önskade deltagarna välkomna och berättade om kyrkan och dess historia.

 

Transporten mellan Sofia och Helsingfors centrum skedde med två bussar. I bägge bussarna fanns stadens guider med som berättade om Helsingfors ur olika synvinklar. Konferensdeltagarna bekantade sig också med Tempelplatsens kyrka och på fritiden hade man möjlighet att delta i en guidad tur i Helsingfors centrum eller att på egen hand vandra runt i Designhuvudstaden i Europa år 2012.

I Hagalund i Esbo fanns en oas under den heta sommardagen. Där besökte vi den ortodoxa kyrka som uppförts till minne av Herman den helige från Alaska. Leena Yrjölä hade ordnat med saft och småkakor, vilket togs emot med glädje.

 

Ikonmålaren Helena Nikkanen berättade om kvinnliga helgon i ikonkonsten. Hon gav också bokrekommendationer till den som ville fördjupa sig mer i ikonkonsten. Generalsekreterare Heikki Huttunen berättade om ikonerna i kyrkan och i det ortodoxa kyrkorummet överlag. Speciellt de uttrycksfulla målningarna av kvinnliga helgon intresserade konferensfolket.

 

Fredagskvällen avslutades med en beskrivning av den finska folksjälen. Kantelemusiker, pastor Tiina Komulainen och musikern och forskaren Outi Pulkkinen spelade kantele och stråkharpa och sjöng. Outi Pulkkinen tolkade på ett uttrycksfullt sätt kalevalafolkets känslor och runosånger. De fångade publiken helt. Under kvällen läste pastor Maria Sten delar ur Kalevala (i Lars Huldéns översättning till svenska år 2000) och berättade om de olika personerna i eposet, speciellt om kvinnorna. För många hade Kalevala varit helt okänt och de var tacksamma för att ha fått veta lite mer. 

 

Vad finns det kvar att göra?

 

På lördagsmorgonen samlades deltagarna för att höra två visa kvinnors tankar om temat Vad finns det kvar att göra? Minister Elisabeth Rehn och Dr. Gudrun Petursdóttir, som båda varit samhällspåverkare i Finland respektive Island samtalade engagerat och fick också åhörarna att frimodigt föra fram sina tankar.

 

Också på lördagen var en utflykt i programmet. Då styrdes mot Borgå och konferensfolket bekantade sig med domkyrkan guidade av pastor Stina Lindgård. Efter det tog Borgå-biskopen Björn Vikström emot oss i domkapitelshuset. Biskopen berättade om det ärevördiga husets historia, Borgå stift och om historia och nutid i Borgå stad. I mottagningen deltog också fru Maria Björkgren-Vikström, biskopens sekreterare Susanne Lönnqvist och vaktmästaren Kjell Andersson. Stämningen var okomplicerad och gav hemkänsla vilket gladde besökarna som trivdes.

De charmiga gränderna och små gatorna kallade också besökarna att ströva runt i den pittoreska gamla stan. Innan utflykten avslutades bekantade vi oss också med Fredrika och Johan Ludvig Runebergs hem.

 

Nordisk afton med alla kryddor

Den sista kvällen på konferens var tillägnad ett gemensamt nordiskt program. Som festvärd fungerade Inger Lise Olsen. Vi började med allsång vilket bidrog till en god stämning. Vi hörde om Lotta Svärd ur Fänrik Ståls sägner, islänningarna sjöng folksånger och vi fick höra dikter baserade på vardagslivet. Till programmet hörde också heliga danser som vi alla fick delta i. Man kom också ihåg den långvariga påverkaren i NEKK, Gunnel Borgegård. Gunnel fick en blomsterkrans på sina lockar och Synnøve Hinnaland Stendal tackade Gunnel på allas vägnar och önskade henne en rik tid som pensionär. Den kransbeklädda Gunnel tackade rörd alla och hon förmedlade glädje, tacksamhet och kärlek till den nordiska ekumeniken. Vi kom alla att bära med oss den stunden i våra hjärtan. 

 

Kvällen avslutades med en kvällsbit och trevlig samvaro där vi fick dela det vi fått med oss under dagarna. Det glada sorlet fortsatte i matsalen i Sofia ända till midnatt.

 

Kreativt bibelarbete och gudstjänst

 

Professor emerita Gunvor Lande från Norge ledde oss i ett kreativt bibelarbete på förmiddagen den sista konferensdagen. Avsnitt av föredrag följdes av ett ivrigt samtal. Vi fick lära oss ett nytt ord: Ställtid, den tid då vi lugnar ner oss. Vi behöver alla en ställtid och det är viktigt att vi gör den till en regelbunden vana i våra liv.  

 

Konferensens avslutningsgudstjänst hölls i god ekumenisk anda. Gudstjänsten bandades och sändes i Yle radio Vega den 23 september. 

 

Vid sammanfattningen fick vi höra många tacksamma röster. God anda, trivsel och kraftgivande var ord som återkom. 

 

Aila Lahtinen från Kotka sammanfattade sina tankar i en dikt som hon skrev: 

 

Jag kom till konferensen med öppet hjärta och sinne
och jag fick många visdomens ord till minne.

Ung och gammal kvinna i dag
våga vara positiv och glad.

Nu vill jag vi vardagens tro
så goda ord och låta dem gro.

Nu när jag för hemresan packar
jag niger och för allt så hjärtligt tackar.

 

Klicka på bilder för att förstora dem.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.