SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ilmastonmuutoksen globaalit haasteet ja vihreää siirtymää tukevat tieteelliset ratkaisut yhteiskunnassa

11.-14.huhtikuuta 2023 Kulttuurikeskus Sofiassa, Helsingin Vuosaaressa

 


Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus ACCC edistää yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta 

Kutsumme tutkijat, yritykset, kansalaisjärjestöt, ilmastopolitiikan päättäjät, koulutusalan ammattilaiset, tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijat, sekä ACCC:n jäsenet mukaan keskustelemaan poluista ilmastoneutraaliuteen. Tänä vuonna teemana on globaalin ilmastonmuutoksen haasteet ja vihreän siirtymän ratkaisut kansalaisyhteiskunnan, päättäjien, sekä tarvittavan rahoituksen näkökulmista.

 

Mukana ovat ministeri Pekka Haavisto, akateemikko Markku Kulmala, metropoliitta Ambrosius, presidentti Tarja Halonen ja Vatikaanin edustaja.

 

Tapahtuman tavoitteena on kehittää edelleen olemassa olevia ja uusia yhteistyömuotoja ACCC:n keskeisten sidosryhmien kanssa. Työskentelemme yhdessä kehittääksemme käytännön ratkaisuja ja luotettavia tiekarttoja hiilineutraaliudelle, kohti turvallista ilmastoa ja puhdasta ilmaa.

 

  • Kerromme ACCC:n uusimmista tutkimustuloksista, jotka liittyvät biosfäärin ja ilmakehän vuorovaikutukseen, erityisesti metsien, soiden, maatalousmaiden ja kaupunkiympäristön hiilinieluihin ja -varastoihin, sekä kaupunkien ilmanlaatuun
  • Keskustelemme tarvittavasta hiilen sitomisen ja varastointiratkaisujen rahoituksesta ja kuulemme kansainvälisiä alan huippuasiantuntijoita
  • Esittelemme tulevaisuuden ratkaisuja ilmakehän ja ympäristön havainnointiin ja tutkimukseen
  • Keräämme ehdotuksia ja palautetta, jotka auttavat kehittämään ACCC:n työtä ja tukemaan tiekartan laatimista vuosille 2025-2028

 

Päivittäiset teemat, katso alustava ohjelma tämän viestin lopussa

 

Tiistai 11.4.               Ilmasto-osaamisen kehitysalueet ja ratkaisut kansalaisyhteiskunnassa

 

Keskiviikko 12.4      Päästövähennykset, hiilinielut ja luontopohjaiset ilmastoratkaisut

 

Torstai 13.4              Ilmakehän ja ympäristön seuranta ja todentamismenetelmät, kaupunkien ilmanlaatu ja päästöt

 

Perjantai 14.4          Vihreän siirtymän rahoitus

 

 

Ilmoittautuminen 31.3 mennessä:

 

Ohjelma ja lisätietoa:

 

Kysymyksiä ja kommentteja varten ota yhteyttä

 

 

Tervetuloa!

 

Tapahtuman järjestävät ACCC organisaatiot: Ilmakehätutkimuksen keskus INAR/ Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos, Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.