SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Syyskokouksen seminaari: Yksi ruumis, monta jäsentä - elääkö yhteys, toteutuuko tasapaino?

1.11.2022 klo 9:30

Metodistkyrkan i Karleby, Pitkänsillankatu 47, 67100 Kokkola


Yleisölle avoin syysseminaari, jossa käsitellään jumalanpalveluselämää ekumeenisista näkökulmista. Tervetuloa!

Ohjelma

9.30-10.15 Kahvi / Kaffe

10.15 Aamuhartaus / Morgonandakt

10.25 Seminaarin avaus, metropoliitta Arseni (ort.) / Öppnande av seminariet, metropoliten Arseni (ort.)

10.30 1. Kor. 12:2: Yksi ruumis, monta jäsentä – elääkö yhteys, toteutuuko tasapaino?

1. Kor. 12:2: En kropp, många lemmar – lever gemenskapen, förverkligas balansen?

TT Rev. Mika K. T. Pajunen

11.15            Keskustelu: Moderaattori TT, kirkkoherra Minnamari Helaseppä

paneeli- ja yhteinen keskustelu pienryhmissä /Diskussion.  Moderator TD, kyrkoherde Minnamari Helaseppä. Keskustelijoina / Diskussionsdeltagare: pastori Saara-Maria Jurva (lut.), metropoliitta Elia (ort.), isä Marco Pasinato (kat.), toiminnanjohtaja Esko Matikainen (hel.)

12.30             Seminaarin päätös ja kiitokset, arkkipiispa Tapio Luoma/ Seminariets avslutning och tack, ärkebiskop Tapio Luoma

12.45             Lounas / Lunch

 

Seminaari järjestetään yhteistyössä Step-opintokeskuksen kanssa.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.