SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnonvapaus 100 vuotta - valtaa ja vastuuta

28.3. klo 17-19
Tiedekulmassa Helsingissä

Uskonnonvapauslaki täyttää 100 vuotta, mutta mikä on uskonnonvapauden todellinen tila nyky-Suomessa? Onko Suomi pysynyt muuttuvan maailman perässä? Seminaarissa etsimme ja nostamme esiin uskonnonvapauteen liittyviä ilmiöitä, jotka vaativat huomiota yhä moninaistuvassa yhteiskunnassamme. 

Olemme tottuneet ajattelemaan, että Suomi on uskonnonvapauden mallimaa, mutta toteutuuko tämä vapaus aidosti? Entä onko uskonrauhaa koskeva lainsäädäntömme ajantasainen? Miten voisimme rakentaa aidosti kulttuurisen ja katsomuksellisen moninaisuuden varaan rakentuvaa yhteiskuntaa, jossa erilaiset identiteetit voivat olla läsnä ja saada tukea? Voiko esimerkiksi uskontoaan aktiivisesti harjoittava olla vakavasti otettava asiantuntija yhteiskunnassamme? Mikä rooli formaalilla kasvatuksella on uskonnonvapauden toteutumisessa? Tule pohtimaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa, mihin suuntaan uskonnonvapautta koskevaa keskustelua tulisi viedä ja mitä katsomus- ja uskontorauha voisi tarkoittaa Suomessa!

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan kanssamme 28.3. klo 17-19 Tiedekulmaan, Helsinkiin! Tilaisuus Tilaisuus on maksuton eikä vaadi ilmoittautumista.

Mukana paneelikeskustelussa ovat globaalin kristinuskon ja uskontodialogin professori Elina Vuola (HY), uskontotieteen professori Titus Hjelm (HY), Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Fatim Diarra ja väitöskirjatutkija Merilii Mykkänen (HY). Paneelikeskustelun alustaa uskontotieteen tutkija (RELIACT) Tuomas Äystö. Tilaisuuden avaa UNESCO-professori Arto Kallioniemi (HY).

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, UNESCO-professori Arto Kallioniemi, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry, Suomen Ekumeeninen Neuvosto, STEP-koulutus sekä YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikko.  Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.