SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnonvapaus 100 vuotta rauhan edistäjänä

Eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfo 

26.1.2023 klo 12-14

Suomalainen uskonnonvapauslaki täyttää vuonna 2023 100 vuotta. Tervetuloa juhlavuoden avausseminaariin!
Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. 
Tilaisuutta voi vaihtoehtoisesti seurata striimin välityksellä Teamsissa, liity tällä

Ohjelma

12.00 Tervetulosanat, puheenjohtaja Sari Essayah, eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapausryhmä

100 vuotta uskonnonvapautta – Eduskunnan tervehdys, puhemies Matti Vanhanen

12:10 Uskonnonvapaus Suomessa – historia, nykypäivä ja tulevaisuus, väitöskirjatutkija Merilii Mykkänen, Helsingin yliopisto

Merilii Mykkäsen oikeustieteellisen väitöskirjan aiheena on suomalaisten muslimien ja juutalaisten henkilöiden kokema syrjintä ja uskonnonvapauden toteutuminen. Väitöskirjan lisäksi Mykkänen on työskennellyt aktiivisesti islamilaisessa järjestötoiminnassa sekä on USKOT-foorumin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston jäsen.

12:40 Kommenttipuheenvuorot uskontojen edustajilta, näkökulmia:

Mitä on uskontojen yhdenvertainen kohtelu nykyajassa?
Vaikuttavatko historian haavat nykyhetkeen?
Sekularismin lisääntyessä ja epävarmoissa maailmantilanteissa, onko syytä yhteisesti puolustaa uskonnonvapautta?
Globaalisti uskontojen merkitys kasvaa, miten saisimme innostavaa mallia muualta maailmalta uskonnon positiivisista vaikutuksista?

  • Yvonne Westerlund, juutalaisuus
  • Pia Jardi, islam
  • Lauri Korvenmaa, buddhalaisuus
  • Tuomas Mäkipää, vähemmistökristityt
  • Tapio Paljakka, hindulaisuus

13.30 Yleisökysymyksiä (20 min)

14.00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuutta moderoivat toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio (USKOT-foorumi) ja pääsihteeri Mayvor
Wärn-Rancken (Suomen Ekumeeninen Neuvosto). 

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapausryhmä, USKOT-foorumi ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.