SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vastuuviikko: Kohtuullisuus

23.-31.10.2022
Tämän vuoden Vastuuviikon teema on Kohtuullisuus. Teema liittyy YK:n tavoiteohjelmaan Agenda 2030, joka pyrkii yksilö- ja yhteiskuntatasolla saavuttamaan YK:n kestävän tulevaisuuden tavoitteet. Vastuuviikkoa vietetään 23.-31.10.2022. Vastuuviikon päätehtävänä on luoda keskustelua kestävän tulevaisuuden tavoitteista kirkoissa ja kristillisissä organisaatioissa. Pääkysymyksemme on: mitä oma kristillinen maailmankatsomuksemme voisi tuoda tähän keskusteluun ja tavoitteiden saavuttamiseen?Lue lisää Vastuuviikon omilla sivuilla:

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.