SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Binda och lösa – om biktens teologi  

Vad är bikt? Hur går det till i praktiken? Varför behövs förlåtelse? Varför är bikt förenat med tystnadsplikt? Kan bikten missbrukas? Hur ser biktens teologi ut i kyrkor och samfund? Bl. annat dessa frågor behandlades i seminariet om biktens teologi fredagen den 19 november 2010 i Åbo.

 

Dessa och många andra frågor har aktualiserats den senaste tiden när bikt och tystnadsplikt diskuterats i medier och på beslutsfattarhåll. Debattinlägg i tidningar och på bloggar har emellertid avslöjat en hög grad av okunskap om bikt, förlåtelse och själavårdande samtal och deras betydelse för kyrkorna och enskilda kristna.

 

Seminariet ordnades av Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik och teologiska fakulteten vid Åbo Akademi. Syftet var att låta kyrkor och samfund själva presentera sin syn på bikt.

 

Medverkande

Professor Tage Kurtén, prefekt för Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi 

Pastor Henrik Nymalm, Missionskyrkan i Finland

Kommendör Vibeke Krommenhoek, Frälsningsarmén i Finland

Fader Paolo Nguyen Toan Tri, Katolska kyrkan i Finland

Teol.mag. Gerd Snellman, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, laestadianska väckelsen

Fader Mikael Sundqvist, Finlands ortodoxa kyrka

Professor Bernice Sundkvist, Åbo Akademi


Bikten har en tradition som är betydligt längre än den evangelisk-lutherska. I Nya testamentet talas om hur människor ”gör bot” eller ”bättring”. I den tidiga kyrkan ställdes frågan hur man ska ha...
Bikten räknas till ett av den ortodoxa kyrkans sakrament eller mysterier (grek. mysterion), som den östliga termen lyder. Det gäller en förrättning som undergått förändringar under århundradenas l...
För en del människor kan en biktstol i en katolsk kyrka kännas avvisande redan med sin blotta existens. Samtidigt är det ofta just bikten som lockar människor till Katolska kyrkan. Alla människor...
Ett interaktivt föredrag av Kommendör Vibeke Krommenhoek
Den laestadianska väckelserörelsen uppstod i Nordkalotten kring prästen och vetenskapsmannen (botanikern) Lars Levi Laestadius (1800–1861). Den egentliga väckelsen räknas ha börjat vårvintern 1846...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.