SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska böneveckan 18.-25.1.

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller varje år 18-25 januari.
Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller 18-25 januari, alltid samma datum varje år. Årets 2023 materia...
Böneveckan för kristen enhet firas 18-25 januari 2022. Materialet för böneveckan år 2022 har förberetts av Kyrkornas råd i Mellanöstern och temat kommer från Matteus evangli...
Böneveckan för kristen enhet 2021 har förberetts av klosterkommuniteten Grandchamp i Schweiz med temat ”Bli kvar i min kärlek så bär ni rik frukt” kommer från Johannesevangeliet 15:1–17 och uttrycker...
Bibliska reflektioner och böner för de åtta dagarna Gästfrihet är i kristna och ekumeniska sammanhang ett bekant och viktigt tema. Abrahams gästfrihet lyfts ofta fram som en gästfrihetens ikon. K...
Viktiga teman och uppgifter kallar oss till gemensam bön i januari 2019, när vi firar ekumeniska böneveckan för kristen enhet. Ekumeniska böneveckans tema ”Var ärliga och rättvisa” är en up...
Affischen för ekumeniska böneveckan för kristen enhet kan fritt användas vid böneveckans information. Den kan laddas ned här.
Guds hand är
en symbol för Guds handlande i den judisk-kristna traditionen. Guds hand är
framför allt ett tecken på och ett redskap för skapande och välsignelse.
Symboliskt sett talar man ibl...
Försoningens
innersta väsen är förlåtelse och fred. Försoning med Gud är den kristna trons
viktigaste budskap. Gud sände sin enda Son, Jesus Kristus, till världen så att
människorna skulle lä...
Materialet för ekumeniska böneveckan år 2016 har
förberetts av en arbetsgrupp bestående av representanter för de kristna
kyrkorna i Lettland. Kristna kyrkor har funnits i Lettland ungefär lika l...
Vid samma källa firar vi Ekumeniska
böneveckan i januari 2015. En brasiliansk arbetsgrupp har som böneveckans tema
valt: Jesus sade: Ge mig något att dricka (Joh.4:7). Temat kommer från Johannes...
Böneveckan för kristen enhet har 2014 firats regelbundet i
femtio års tid i Finland. Tanken på en ekumenisk böneoktav 18-25 januari
genomfördes första gången i New York 1908 på initiativ av kato...
Materialet
för Ekumeniska böneveckan 2013 har framställts av Indiens kristna studentrörelse
(SCMI) i samarbete med katolska universitetsfederationen i Indien och Indiens nationella
kyrkoråd...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.