SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Böneveckan 2013: Det enda Gud begär av dig 

Materialet för Ekumeniska böneveckan 2013 har framställts av Indiens kristna studentrörelse (SCMI) i samarbete med katolska universitetsfederationen i Indien och Indiens nationella kyrkoråd. Trots de ekumeniska framstegen kämpar kyrkor och kristna i Indien med splittring och skillnader i lärosyn. 

 

Det är i och för sig ett bekant problem överallt i kristenheten, men sina egna komplikationer orsakar kastsystemet i Indien, eftersom det dessvärre existerar även i kristna församlingar. Ett system som kränker människovärdet innebär en svår utmaning för de kristna i Indien och kyrkornas vittnesbörd om att kyrkan är Kristi kropp.

 

Kastsystemet orsakar splittring i kyrkan och utgör en aktuell lärofråga. I det sammanhanget kallar den ekumeniska böneveckan för kristen enhet oss att fördjupa oss i Mikas bok, kapitel 6, verserna 6–8. Det centrala temat i det avsnittet har också blivit böneveckans rubrik: Det enda Gud begär av dig. I Sverige är böneveckans rubrik Vad begär Gud av oss? medan man i Finland har valt att formulera rubriken lika på både finska och svenska.

 

De teologiska reflektionerna i det bibliska temat utgår ur daliternas (de kastlösas) erfarenheter. I kastsystemet anses kasten vara ”högre” eller ”lägre” – och daliterna är de som är allra lägst nere. Dalit-samhällena placerar sig de facto utanför kastsystemet; tidigare talade man till och med om ”de oberörbara”. Kristendomen är den tredje största religionen i Indien. Antalet kristna är cirka 24 miljoner, vilket är 2,3 procent av Indiens befolkning. Siffrorna bygger på befolkningsräkningen år 2001. Närmare 80 procent av de kristna i Indien har dalit-bakgrund.

 

Frågan om kastsystemet och dalit-samhällen kan kännas främmande och fjärran i Finland. Men just under den internationella ekumeniska böneveckan är det skäl att tänka på kristen enhet utan geografiska gränser. Om en del av Kristi kropp lider så är hela kroppen sjuk.

 

Daliternas situation får oss också att ställa oss frågan vem vi utesluter ur vår mänsklighet, vem vi ser som mindre värda, vem vi inte ens vill beröra…

 

Böneveckan ger oss uppgiften att be för kristen enhet både i våra egna hemtrakter, i vårt hemland och överallt i världen. Kristus har bara en kropp.

 

Det material som finns tillhanda är avsett att användas både vid ekumeniska tillställningar och i församlingarnas eget arbete. Materialet är mycket användbart även i skolornas religionsundervisning och i internationalitetsfostran.

 

Även i år kallar böneveckan i januari och dess tema oss alla att söka enhet och gemenskap, att leva ut vår gemensamma tro och bön samt att bära varandra i bön inför Gud.

 

Ekumeniska böneveckans 2013 material på finska och på svenska.

 

 


Hösten 1995
var jag på väg till Indien för första gången. Jag kände ett behov att förbereda
mig på något sätt, jag var ju på väg till en kultur som var ny för mig och till
ett land som jag så...
Kristna
studentrörelsen i Indien (Student Christian Movement of India, SCMI) inbjöds,
som en markering av dess hundraårsjubileum, att förbereda böneveckan för
kristen enhet år 2013. De inbjöd...
Mika är en
av de tolv mindre profeterna i Gamla testamentet. Han verkade ungefär under
åren 737–690 f. Kr. i Juda rike. Han kom från Moreshet, sydväst om Jerusalem
och profeterade då Jotam, A...
Det kristna
lärjungaskapets väg innebär att vandra rättvisans, barmhärtighetens och ödmjukhetens
väg. Bilden av en ”vandring” har valts för att hålla samman de åtta dagarnas
bön, eftersom van...
Vad Gud
begär av oss idag är att vandra rättvisans, barmhärtighetens och ödmjukhetens
väg. Denna lärjungaskapets väg innebär att vandra nära Guds rikes väg och inte
vår tids stormakters motor...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.