SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Böneveckan 2014: Är Kristus delad?

Maple leave after a rain, Jeremy Doorten Kitchener, Ontario, Canada. sxc.hu.

 

Böneveckan för kristen enhet har 2014 firats regelbundet i femtio års tid i Finland. Tanken på en ekumenisk böneoktav 18-25 januari genomfördes första gången i New York 1908 på initiativ av katoliker och anglikaner.

 

I slutet på 1950-talet och början av 1960-talet började kristna i Finland ordna samlingar där de använde sig av böneveckans material. I Norra svenska församlingen i Helsingfors samlades en grupp för att be redan på 1950-talet. Ekumeniska bönesamlingar ordnades av prästerna Robert de Caluwé och Theodor Rohner vid Ekumeniska centret i Kvarnträsk, Esbo. Böneveckan presenterades 1963 i centrets tidning, Den brinnande busken. Samma år ordnade studenten Johannes Karhusaari en böneveckosamling i församlingsinstitutet i Träskända och skrev om detta i institutets tidning Gemenskap.

 

Under Ekumeniska böneveckan 1964 ordnades i Gamla kyrkan i Helsingfors allkristna bönesamlingar och sedan dess har ekumenisk bön ordnats i kyrkan regelbundet. Redan följande år, 1965, arrangerades böneveckan på flera orter. Många små bäckar har lett till en ström av olika evenemang och idag är böneveckan en synlig tradition runtom i landet.

 

Kyrkvandringar ger Ekumeniska böneveckan synlighet i vårt land. Trots att veckan infaller under den kallaste tiden på året har dessa ekumeniska vandringar blivit kända internationellt som en speciellt finländsk tradition. I januarikylans eftermiddagsmörker vandrar kristna i vårt land ledda av korset genom kyrkbyar och städer och förkunnar evangelium. De vandrar mellan kyrkor och kapell och önskar varandra välkomna till bön och gemenskap.

 

Böneveckans kyrkvandring i Helsingfors inleds i Heliga treenighetskyrkan lördag 25.1 kl. 14. Som avslutning firas en radierad finskspråkig gudstjänst som sänds söndag 26.1 kl. 18 i YLE Radio 1.

 

Materialet för årets ekumeniska bönevecka har utarbetats i Kanada. Landet präglas av mångfald både vad gäller såväl språk, kultur och klimat. Också den kristna tron präglas av mångfald. Att leva med denna mångfald och samtidigt vara trogna Kristi önskan om enhet bland hans lärjungar, har lett oss till att reflektera över Paulus provokativa fråga: ”Är Kristus delad?” Som troende svarar vi: ”Nej!” Första Korinthierbrevet visar oss också hur vi kan värdera och ta emot gåvor av andra, också mitt i vår splittring, och hur vi kan uppmuntra varandra i arbetet för kristen enhet.

 

Ekumeniska böneveckan är också en lokalekumenisk manifestation som utformas olika beroende på platsen. På vissa orter samlas man dagligen till bön, ibland flera gånger om dagen. På andra orter är man glad att kunna samlas ens en gång under veckan. Böneveckans material kan betraktas som en verktygslåda. Materialets styrka ligger i det att troende överallt på jorden läser bibeltexter, utläggningar och ber böner från samma material, samtidigt.

 

Oberoende av hur bönerna är utformade är böneveckans budskap detsamma: Gud kallar kristna och hela mänskligheten till en gemensam vandring. Med Guds hjälp kan troende på Kristi uppdrag avge sitt vittnesbörd för världen. Bara ett gemensamt kristet vittnesbörd kan hjälpa världen att tro evangeliet, att Kristus inte tillhör någon enskild grupp, utan är hela mänsklighetens räddare och befriare. Gud vilja är att samla alla sina barn som en familj i skapelsens kosmiska hem.


Är Kristus delad? Material på svenska och på finska.

 

 

 

 

 

Böneveckans material

 

Böneveckans affisch och logo oikoumene,

 


Från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara Kristi
Jesu apostel, och från vår broder Sosthenes till Guds församling i Korinth,
till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara hel...
1. Människorna i Kanada lever i ett land som präglas av mångfald både vad gäller språket och kulturen, men också klimatet. Vi har också en mångfald av uttryckssätt när det gäller den kristna tr...
Böneveckans internationella material kan betraktas som en verktygslåda. Den är för oss samlad av kanadensiska kristna. Gemensamma materialets styrka ligger i det att troende överallt på j...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.