SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Att höra om Guds storverk

 

Dopet öppnar för en ny spännande resa där varje ny kristen förenas med Guds folk genom alla tider. Guds ord – de skrifter som kristna från alla traditioner ber med, studerar och reflekterar över – är grunden för en verklig gemenskap, låt vara ofullständig. 

 

När vi delar de heliga texterna från Bibeln läser vi om Guds befriande gärningar i frälsningshistorien: hur han ledde sitt folk ut ur slaveriet i Egypten och hur han uppväckte Jesus från de döda, det största av Guds verk. Detta öppnar det nya livet för oss alla. Och än mer, en läsning av Bibeln under bön leder kristna människor till upptäckten av hans storverk i deras egna liv.

  • På vilka sätt kan vi se och svara på Guds storverk: i gudstjänst och sång, i arbete för rättvisa och fred?
  • Hur kan vi slå vakt om Skriften som det levande Ordet, vilket kallar oss till större enhet och mission? 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.