SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Bibliska symboler i användning

 

I ekumeniska andaktslivet kan användas symboler: Bibeln, ett tänt ljus och salt för att på ett synligt sätt uttrycka de storverk vi som döpta kristna är kallade att förkunna för världen. Både salt och ljus är bilder från evangeliet som Jesus använder i Bergspredikan (jfr Matt 5:13–16). De beskriver vår kristna identitet: Ni är salt… Ni är ljus… Och de beskriver vårt uppdrag: Att vara jordens salt och världens ljus…

 

Salt och ljus är bilder för vad det är som kristna har att erbjuda män och kvinnor i vår tid. Vi hämtar ett ord från Gud som ger näring åt livet som ofta kan tyckas vara utan mening och tomt. Och vi tar ett nådens ord som vägleder och hjälper människor att se och förstå sig själva och sin värld.

 

Representanter från en rad olika ekumeniska initiativ i Lettland blev ombedda att reflektera över ett utvalt tema och över erfarenheter från sin egen verksamhet. Deras reflektioner blev en utgångspunkt för det material som erbjuds för de åtta dagarna under böneveckan.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.