SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Gensvar och proklamation

 

Gud har utvalt oss, men inte som ett privilegium. Han har gjort oss heliga, men inte därför att kristna är mer värdefulla än andra. Han har utvalt oss för att fullfölja ett ändamål.  Vi är heliga endast så länge vi är engagerade för Guds tjänst, vilket alltid innebär att föra hans kärlek vidare till alla människor. Att vara ett prästerligt folk innebär att stå i tjänst för världen. Kristna lever i dopets kallelse och bär vittnesbörd om Guds storverk på många olika sätt:

 

Att läka det som är skadat. Krig, konflikter och övergrepp har skadat känsloliv och relationer bland Lettlands invånare och i många andra länder. Guds nåd hjälper oss att be om förlåtelse för de hinder som står i vägen för försoning och helande, att ta emot barmhärtighet och att växa i helighet.

 

Att söka efter sanning och helhet. Medvetandet om vår gemensamma identitet i Kristus kallar oss att arbeta med svaren på de frågor som fortfarande splittrar oss kristna. Vi är kallade precis som lärjungarna på vägen till Emmaus, att dela våra erfarenheter och så, på vår gemensamma vandring, upptäcka att Jesus Kristus är mitt ibland oss.

 

Ett aktivt engagemang för mänsklig värdighet. Kristna som har förts ut från mörkret till Guds rikes underbara ljus kommer att upptäcka det oändliga värde som finns hos allt mänskligt liv. Genom gemensamma sociala projekt och kärleksgärningar kan vi nå ut till de fattiga, de behövande, till missbrukare och till dem som är marginaliserade.

  • När vi reflekterar över vårt engagemang för kristen enhet, vad behöver vi då be om förlåtelse för?
  • Om vi känner Guds barmhärtighet, hur kan vi tillsammans med andra kristna engagera oss i sociala projekt och kärleksgärningar?Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.