SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Böneveckan 2022: Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom


Böneveckan för kristen enhet firas 18-25 januari 2022. Materialet för böneveckan  år 2022  har förberetts av Kyrkornas råd i Mellanöstern och temat  kommer från Matteus evangliets andra kapitel Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom.  Sveriges krista råd  har översatt böneveckans material till svenska.
Materialet finnsoch på flera språk på (engelska, franska, tyska och spanska).

Läs mer om

Böneveckans material i pdf-format:

Rukousviikko_2022_Boneveckan .pdfAnvändning av böneveckans material 

  • Kyrkor och kristna församlingar kan ta in material från böneveckan i sina egna gudstjänster. , och valet av ytterligare böner kan användas på lämpligt sätt i dessa sammanhang. 

  • För kyrkor och kristna församlingar, som firar böneveckan tillsammans enbart med en gemensam gudstjänst, erbjuds . 

  • De som vill ha bibelstudier i anslutning till böneveckans tema kan som utgångspunkt använda de bibliska texterna och reflektionerna som ges i de åtta dagarna. Varje dag kan samtalen leda till att samlingen avslutas med en stund av förbön. 

  • De som önskar be enskilt kan använda materialet som hjälp för att utforma sitt eget böneliv. På detta sätt kan medvetandet stärkas av att man står i gemenskap med andra som ber över hela världen för en allt synligare enhet i Kristi kyrka.

Enligt Matteus evangelium (2:1–12) representerar uppenbarelsen av stjärnan på himlen ett länge efterlängtat tecken på hopp, som vägledde stjärntydarna och alla människor på jorden till den plats d...
Kyrkorkan i Mellanöstern har förberett följande bibliska reflektioner och böner för böneveckan 2022:
18.1. Böndag för kristen enhet
Neh 9:12Du ledde dem om dagen i en pelare av molnoch om natten i en pelare av eld,som lyste den väg de skulle gå.
Kol 1:24–27Nu gläder jag mig över att få lida...
“Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla
honom.” (Matt 2:1-12)

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.