SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Bibliska reflektioner och böner för de åtta dagarna 

Kyrkorkan i Mellanöstern har förberett följande bibliska reflektioner och böner för böneveckan 2022:
Vi såg hans stjärna i öster(Matt 2:2)
Sakarja 4:1–7 Jag såg ett lampställ, helt av guldPsalt 139:1–10 Du skulle nå mig även där och gripa mig med din hand2 Tim 1:7–10 Den nåd som han skänkte oss i...
”Var finns judarnas nyfödde kung?”(Matt 2:2)
Jeremia 23:1–6 Han skall vara konung och härska medvishetPsaltaren 46 Han gör slut på krigen över hela jordenFil 2:5–11 Han …vakade inte över sin jämlik...
När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och hela Jerusalem med honom (Matt 2:3)
Nehemja 4:18-21 Vi fortsatte arbetet … från gryningen till dess att stjärnorna började synasPsaltaren 2:1–1...
Du Betlehem …är ingalunda ringast(Matteus 2:6)
Mika 5:2-5a, 7–8 Från dig … skall jag låta en härskare över Israel kommaPsaltaren 23 Herren är min herde, ingenting skall fattas mig1 Petr 2:21-25 Nu...
Stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem(Matteus 2:9) 2 Mos 13:17-14:4 Herren gick framför dem i en molnpelarePsaltaren 121 Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag få hjälp?Upp 22:5-9 H...
De fann barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom
(Matteus 2:11)
2 Mos 3:1–6 Mose skylde sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud.Psaltaren 84 Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot...
De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra(Matteus 2:11)
Hosea 6:1–6 Ty jag vill se kärlek, inte slaktofferPsaltaren 100 Gå in genom hans portar med tacksägelse, kom t...
De tog en annan väg hem till sitt land(Matteus 2:11)
Jeremia 31:31–34 Jag skall sluta ett nytt förbund med IsraelPsaltaren 16 Du visar mig vägen till livEfes 4:20-23 Se till att ni förnyas i an...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.