SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 2: Ödmjuka ledare bryter ner murar och bygger med kärlek

”Var finns judarnas nyfödde kung?”

(Matt 2:2)

Jeremia 23:1–6 Han skall vara konung och härska medvishet
Psaltaren 46 Han gör slut på krigen över hela jorden
Fil 2:5–11 Han …vakade inte över sin jämlikhet med Gud
Matteus 20:20-28 Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna

Reflektion

Jeremia förkastar det dåliga ledarskap som Israels kungar stod för, som delade och splittrade folket. Det var ett ledarskap som förstörde nationen och drev dess invånare i exil. Men Herren ger ett löfte om en herdekung som ska skapa rätt och rättfärdighet i landet och samla dem som finns kvar i hans flock.

Vår värld behöver gott ledarskap och söker ständigt efter någon som ska kunna uppfylla detta. Men var kan man finna en sådan ledare? Endast i Kristus har vi sett en kung eller ledare efter Guds hjärta. Eftersom vi är kallade att följa honom är vi också kallade att efterlikna hans sätt att som kung vara tjänare i världen och i kyrkan. I Kristus ser vi den som inte bryter sönder och splittrar, utan bygger upp och skapar en värld för att ära Guds namn. Hans välde består inte i att berika sig själv, han använder inte våld. Tvärtom, i honom möter vi en kärleksfull och ödmjuk tjänare, som inte vakade över sin jämlikhet med Gud. Han är den som har kommit för att tjäna i stället för att bli tjänad och hans efterföljare är kallade att göra detsamma. 

Idag tvingas människor i Mellanöstern i landsflykt eftersom rättvisa och rättfärdighet blivit bristvaror, inte bara där utan över hela världen. Ändå har vi ett hopp som är starkare, även om jorden skälver och riken vacklar runt oss.

Ledare, både i världen och i kyrkan har ansvar för att föra samman snarare än splittra Guds folk. Så mycket splittring i världen och i kyrkan har orsakats av begäret efter en position, makt och egen vinning. En trovärdig efterföljelse  innebär att efterlikna Kristi tjänande ledarskap, så att splittringen både i världen och i kyrkan kan övervinnas. När vi verkar för rätt, rättvisa, fred och allas välgång, bär vi ödmjukt vittnesbörd om den tjänande herdekungen och leder andra in i hans närvaro. 

Bön 

Gud, vår tillflykt och styrka, vi prisar dig för att du är en rättvis och rättfärdig Gud. Vi bekänner inför dig att vi ofta har eftersträvat världsliga sätt att vara ledare. Hjälp oss att söka efter vår herre Jesus Kristus, inte i de mäktigas palats, utan i den enkla krubban och att följa honom i hans mildhet. Ge oss mod att ge ut oss själva när vi tjänar varandra i lydnad mot dig.
Vi ber i Kristi namn som med Dig och den heliga Anden regerar för evigt i ära. Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.