SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 5: Vägledd av en enda Herre

Stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem

(Matteus 2:9)
 
2 Mos 13:17-14:4 Herren gick framför dem i en molnpelare
Psaltaren 121 Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag få hjälp?
Upp 22:5-9 Herren Gud skall lysa över dem
Matteus 2:7–10 Stjärnan som de hade sett gick före dem

Reflektion

Åter och åter igen berättar skriften hur Herren Gud vandrar med sitt folk, skyddar och vakar över dem, dag och natt. Vägen är inte alltid rak. Ibland leds vi att följa våra egna steg tillbaka, i andra fall att börja om på en ny väg. Men under hela vår resa genom livet kan vi lita på att Gud, som varken sover eller slumrar skyddar oss, om än våra fötter slinter och vi faller.

Också i det djupaste mörkret är Guds ljus med oss. Hans ljus skiner genom de profeter som han sänder för att vägleda Guds folk på deras väg och påminna dem om förbundet. Och allra tydligast, när tiden var inne, sände Gud sin enfödde Son, Jesus Kristus. Han är det ljus som visar vägen för alla länder, Guds ära i världen, det gudomliga livets källa som beseglat det nya förbundet i sitt blod.

Vägen fram till enhet med varandra och till djupare enhet med Kristus är inte alltid lätt att se. I våra ivriga försök att själva bygga enheten är det lätt att förlora sikten för det som är ett grundläggande budskap i skriften: Att Gud inte överger sitt folk ens i dess misslyckanden och splittring. Detta budskap innebär inte bara ett hopp för kristna, utan för hela världen. Som berättelsen om stjärntydarna påminner oss om, leder Gud folk av alla slag med stjärnans ljus, till platsen där Kristus, världens ljus, kan finnas. Gud sänder sin heliga Ande vars ljus gör det möjligt för oss att med trons ögon se sanningen i det gudomliga barnet och få del av kallelsen att låta allting försonas och enas i honom. Samma Ande leder oss genom mörker och sorg in i Kristi ljus och liv.

Bön 

Vår herre Gud och Fader, du sände stjärnan för att leda stjärntydarna till din enfödde Son. Öka vår tillit till dig och låt oss varje dag känna att du vandrar tillsammans med oss och vakar över ditt folk. Lär oss att följa din heliga Andes vägledning, hur oväntad än vägen framstår, så att vi kan ledas till enhet i Jesus Kristus, världens ljus. Öppna våra ögon för din heliga Ande och stärk oss i vår tro så att vi kan bekänna att Jesus är Herre och tillbedja och glädjas i honom, så som stjärntydarna gjorde i Betlehem.
Vi ber om denna välsignelse i din son Jesu Kristi namn. Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.