SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 6: Samlade i tillbedjan omkring en enda Herre

De fann barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom

(Matteus 2:11)
2 Mos 3:1–6 Mose skylde sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud.
Psaltaren 84 Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot!
Uppenb 4:8–11 Tillbe honom som lever i evigheters evighet
Matteus 28: 16–20 När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom

Reflektion 

När stjärntydarna från fjärran länder kom till Betlehem och såg barnet hos sin mor föll de ner och hyllade honom. På samma sätt bländas vi av närvaron av Guds uppenbarelse bland oss och böjer våra knän. Det påminner om hur Mose, vid den brinnande busken, skylde sitt ansikte av rädsla för att se Gud. När lärjungarna såg den uppståndne Kristus på berget i Galileen blev de häpna och förbryllade. Ändå hyllade de honom. I den himmelska liturgin föll de tjugofyra äldste ned framför Honom som satt på tronen. Då vi möter Guds närvaro svarar vi på den genom att skåda, häpna och tillbe. 

Ser vi? Häpnar vi? Tillber vi i sanning? Hur ofta ser vi inte utan att förstå eftersom våra ögon förblir blinda inför Guds närvaro? Hur kan vi tillbe i sanning om vi inte först har sett.

Med våra begränsade perspektiv ser vi ofta våra meningsskiljaktigheter, men glömmer att vår ende Herre gett sin frälsande nåd till oss alla och att vi har del i en enda Ande, den som manar oss till enhet. I vår stolthet följer vi ofta våra egna regler och mänskliga vanor men bortser från den
kärlek vi är kallade att dela som ett folk, rättfärdiggjorda i Kristi blod och med en gemensam tro på Jesus som vår Frälsare.

Som gemenskaper som lever av den heliga Anden kallas våra kyrkor att vandra tillsammans till Jesusbarnet, för att hylla honom som ett folk. Barmhärtighetens Ande leder oss till varandra och fram till vår ende Herre. Vår framtid i Gud är en framtid i enhet och kärlek och vår väg fram till detta mål måste präglas av samma sanna enhet i Kristus.

Bön 

Barmhärtighetens Gud, du gav den blinde möjlighet att känna igen dig som Frälsaren. Hjälp oss till omvändelse. I din barmhärtighet, ta bort fjällen från våra ögon och led oss till att tillbe dig som vår Gud och Frälsare. Mitt i vår sorg och misströstan, trots djupet av våra synder, ge oss förmågan att älska dig av hela vårt hjärta. Må vi vandra tillsammans vägledda av ditt ljus, med ett hjärta och ett förstånd som om vi vore de första lärjungarna. Må nåden från vår Herre Jesus Kristus komma över oss så att vi tillsammans tillber dig i den heliga Andens gemenskap och bär vittnesbörd om dig till alla dem som finns runtomkring oss. Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.