SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 8: Bortom de bekanta vägar som skiljer oss åt, mot Guds nya vägar


De tog en annan väg hem till sitt land

(Matteus 2:11)

Jeremia 31:31–34 Jag skall sluta ett nytt förbund med Israel
Psaltaren 16 Du visar mig vägen till liv
Efes 4:20-23 Se till att ni förnyas i ande och förstånd
Matteus 11:25-30 för att du har dolt detta för de lärda och kloka och upp

Reflektion 

Vi vet inte vad stjärntydarna tänkte – de som var experter på astronomi och navigation – när de uppmanades att ta en annan väg hem. De kan ha blivit mycket förvirrade, men samma ljus som väglett dem visade dem att det fanns en annan väg, en annan möjlighet. De kallades att ändra riktning.
Vi är ofta låsta vid att göra saker så som vi är vana och se på världen på ett bestämt sätt. När dessa sätt eller vägar är stängda undrar vi hur vi skall komma vidare och fortsätta vår resa. Guds himmelska försyn finns alltid där för att visa oss att det finns en annan väg i beredskap för oss. Gud är där för att förnya sitt förbund och för att lyfta oss upp från vår otålighet när vi upplever en motgång. Vi behöver bara lita på att den ständigt Ende som gav oss ljuset finner en väg framåt när våra vägar och stigar tycks blockerade. En ny början är alltid möjlig när vi är villiga att öppna oss för Andens verk. Som kyrkor ser vi bakåt för att få vägledning och vi ser framåt för att söka nya vägar så att vi kan fortsätta att återspegla evangeliets ljus med förnyad glöd och ta emot varandra som Kristus tagit emot oss, till Guds ära. Längs de gamla välkända vägarna har kristna gemenskaper vandrat isär från varandra. På de nya vägar som Gud kallar oss till går kristna tillsammans och blir vänner på vandringen. Att finna dessa nya vägar kräver insiktsfullhet, ödmjukhet och mod. Nu är tiden för omvändelse och försoning.

Bön 

Barmhärtige Gud, när vi inte kan föreställa oss någon annan väg än den vi går på, och när vi tror att alla andra vägar är stängda, så finns du ändå där. Du är de förnyade löftenas Gud. Vi upptäcker att du kan öppna nya och oväntade vägar framför oss. Vi tackar dig för att du överträffar våra
förväntningar. Vi tackar dig för din vishet som övergår allt förstånd. Vi tackar dig för att dina nya vägar kan öppna kreativa och oväntade möjligheter. Om vi söker på våra kartor utan att finna vägen framåt så kommer vi ändå att finna dig som leder oss på en bättre väg. 
Vi ber genom Jesus Kristus, vår Herre, tillsammans med den heliga Anden att
du alltid skall leda oss tillbaka till dig. Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.