SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Plakat om två ekumeniska böndagar år 2022

“Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom.” (Matt 2:1-12)

 

Vi människor behöver hopp. Hoppet ger tro på morgondagen och bär över svåra och tunga perioder. Coronapandemin har undergrävt människors hopp och ersatt det med osäkerhet, rädsla för morgondagen, hopplöshet och otrygghet. Vi har upplevt stora förändringar på kort tid.

Men vi har också sett glimtar av hopp som har varit som stjärnor på en mörk himmel. Efter begränsningarna har vi fått tillfälle att träffa nära och kära och återuppta hobbyverksamheter. Medicinska framsteg för att besegra pandemin har också gett oss hopp. Samhället har fungerat och klarat av att skydda sina medborgare.

 

Enligt den kristna tron bjuder Gud in människan att byta förtvivlan mot hopp och mörker mot ljus. Ekumeniska böneveckans tema lyfter fram Kristus som hoppet, hoppet om härligheten. De österländska stjärntydarna gjorde en besvärlig resa för att hitta en kung. Stjärnan ledde dem hela vägen till Betlehem, där de såg Jesusbarnet, hyllade honom och gav honom gåvor. De hittade det de letade efter och stjärnan ledde dem till målet.

 

Temat för Ekumeniska ansvarsveckan år 2022 är måttlighet. Vi har kallats att delta i Skaparens verk genom att ta hand om skapelsen. Mänskligheten kallas till måttlighet både i frågan om vårt levnadssätt och vår konsumtion. Konsumtionen, i synnerhet det som konsumeras i rika länder, påverkar hela världen. Klimatförändring, ekonomiska och sociala orättvisor och en livsstil som är ekologiskt ohållbar hotar världens framtid.

 

Bibeln varnar oss för habegär. Våra egna val påverkar jordens hållbara utveckling. Att naturens mångfald bevaras påverkar också vårt välmående. Människan är helt beroende av balansen i skapelsen.

Jordens ekosystem är en känslig helhet. Genom kreativitet samt ett måttligt och ansvarskännande levnadssätt kan var och bidra till hoppet om en bättre morgondag.

 

Budskapet om hopp inbjuder oss att be och verka för skapelsens bästa. Mitt i utmaningar och svårigheter tror vi att Gud agerar genom oss för att skapa en värld där rättvisa, fred och solidaritet mellan människor blir verklighet. 

 

I Helsingfors den 11 oktober 2021

 

Republikens president

Sauli NiinistöSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.