SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska böneveckan 2020: De visade oss särskild omsorg

Bibliska reflektioner och böner för de åtta dagarna Gästfrihet är i kristna och ekumeniska sammanhang ett bekant och viktigt tema. Abrahams gästfrihet lyfts ofta fram som en gästfrihetens ikon. Kärleken inom Treenigheten styr och förpliktigar också alla kristna att älska sin nästa – oberoende av den människans bakgrund.
Temat för Ekumeniska böneveckan för kristen enhet år 2020 är ”De visade oss särskild omsorg” (jfr Apg. 28:2). De kristna kyrkorna på Malta och Gozo har producerat materialet för årets bönevecka. För maltesiska kristna är det viktigt att fira minnesdagen av Paulus skeppsbrott i tacksamhet för att kristendomen kom till deras trakter. Den läsning ur Apostlagärningarna som hör till festen har valts till text för årets bönevecka.

Den arbetsgrupp som har producerat materialet betonar vikten av gästfrihet som en nödvändig dygd i arbetet för att finna kristen enhet och ge den enheten uttryck i våra liv. Vi kallas också till en allt större generositet gentemot dem som är i behov av hjälp. Den kristna gästfriheten är inte bara ömsesidig vänskap, det är också ett kärleksfullt möte med dem som inte delar vårt språk, vår kultur eller vår tro. Maltas kristna påminner i böneveckans material om att många människor på flykt från sina hem idag lider skeppsbrott i samma vatten som Paulus i tiden.

Kristus lär oss att vi visar kärlek för honom när vi tar hand om andra människor som har det svårt (Matt. 25:40). De som är fattiga och trasiga har en speciell plats i Guds värld – och så ska det också vara i kristnas liv. De kristna på Malta och Gozo konstaterar: ”Att välkomna andra, vare sig de är människor från andra kulturer eller annan tro, migranter eller flyktingar, innebär både kärlek till Kristus själv och att älska så som Gud älskar. Som kristna är vi kallade att gå ut i tro och sträcka oss ut med Guds allomfattande kärlek också gentemot dem som vi har svårigheter att älska.”

Världen över firas ekumeniska böneveckan årligen 18–25 januari. Bönperioden omfattar åtta dagar och kallas också för böneoktav. Det material som har tagits fram för Böneveckan för kristen enhet förenar kristna på olika håll i världen att ta upp samma tema. När vi ber för enhet sluter vi oss till en kedja av bedjande kristna som sträcker sig världen över. 

Välsignad Bönevecka för kristen enhet!
Redaktionskommittén

 

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Läs mera om Ekumeniska böneveckan för kristen enhet och bekanta dig medTemat för de åtta dagarna är:Dag 1 Försoning: Att kasta lasten överbord
Dag 2 Upplysning: Att söka och visa på Guds ljusDag 3 Hopp: Paulus budskapDag 4 Förtröstan: Var inte rädd, utan troDag 5 Styr...
Apg. 27:18 - 28:10
Då vi var svårt ansatta av stormen gjorde de sig nästa dag av med en del av lasten, och på tredje dagen vräkte de med egna händer allt löst överbord. Varken sol eller stjärno...
Temat för böneveckan 2020 är De visade osssärskild omsorg

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.