SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Läs mer om ekumeniken i Svenskfinland

Ekumeniken bland svenskspråkiga kyrkor och samfund i vårt land är ofta öppenhjärtlig och otvungen. Samarbete finns både på riksnivå och lokalnivå, organiserat och spontant. Här följer några exempel på organiserat ekumeniskt arbete mellan kyrkor och församlingar i Svenskfinland.  


Vi tar gärna emot kompletteringar, exempel på och information om lokalekumeniskt samarbete på olika orter i Svenskfinland.

 

Kristliga radioutskottet

(KRU) är ett ekumeniskt samarbetsorgan bestående av representanter för de kyrkor och samfund som medverkar i Rundradions svenskspråkiga andaktsprogram: Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Finlands Svenska Adventkyrka, Finlands svenska baptistsamfund, Missionskyrkan i Finland, Frälsningsarmén, Katolska kyrkan i Finland, Finlands svenska metodistkyrka, Finlands ortodoxa kyrka och Finlands svenska pingstsamfund.

 

KRU ger bl.a. förslag till fördelning av andaktsprogrammen mellan medlemskyrkorna och -samfunden och verkar som en intressegrupp för kristna lyssnare och tittare samt rådgivande organ för de redaktörer, som ansvarar för de svenskspråkiga andaktsprogrammen.

 

Frikyrklig Samverkan FS

rf. som bildades 1936 (då under namnet Finlands Svenska Frikyrkoråd) är ett samarbetsorgan för de finlandssvenska frikyrkorna. Samarbetet inom FS har utvecklats efterhand och i nuläget är dess mest omfattande verksamhet koordinering av utvecklingsbiståndet för medlemsorganisationerna.

 

Frikyrklig Samverkan leds av en styrelse med en till två medlemmar från varje medlemsorganisation. FS:s mest centrala funktion är att samordna och handlägga utvecklingsbiståndet. FS är en partnerorganisation vid Utrikesministeriet. Detta arbete koordineras av Utskottet för biståndsfrågor tillsammans med styrelsen. FS organiserar även katastrofhjälp och uppbyggnad efter katastrofer. Biståndsutskottet består av två ledamöter per medlemsorganisationer samt den personal FS anställt för att sköta utvecklingsbiståndet. FS representerar ca 5 400 medlemmar i det svensktalande Finland.

 

Förutom utvecklingsbiståndet hör till Frikyrklig Samverkans verksamhet bl a att skapa, upprätthålla och utveckla frikyrkligt samarbete; inverka på lagstiftning och dess tillämpning i en för de frikyrkliga gynnsam riktning och gällande positiv inställning till utvecklingssamarbete och invandrarfrågor; anordna möten, konferenser, seminarier bedriva publikationsverksamhet samarbeta med motsvarande organisationer i hemlandet och i andra länder; stöda Fria Kristliga Folkhögskolan FKF som upprätthålls av Fria Kristliga Folkhögskolföreningen rf.

 

Humlefestivalen

Humlefestivalen är en kristen musik-, konst-och kulturfestival som hålls i Österbotten. Humlefestivalen anordnades för första gången den 19 juli 1980 under benämningen Humlerock i byn Monäs, Munsala. Festivalen samlar unga och äldre från olika kyrkor och samfund i slutet av sommaren.

Enligt Samuel Svenfelts pro gradu -avhandling Humlefestivalen 1980-1994 –en kristen musik och -kulturtradition (2011), utgör Humlerock och senare Humlefestivalen den troligtvis äldsta kristna rockmusikfestivalen i Norden.

 

Midvinterveckan

är ett ungdomsevenemang som varje nyår samlar unga från olika kyrkor och samfund till inspiration och gemenskap. Arrangör är Föreningen Missionskyrkans Ungdom.

 

 

Lokalt ekumeniskt samarbete

På många orter möts representanter för de olika församlingarna till bön, samtal och planering. Ett exempel på detta är Kristen Gemenskap i Vasa.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.